Birgitte Hansen (56)

Rigsrevisor, Rigsrevisionen
Fhv. departementschef, Børne- og Undervisningsministeriet, direktør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet
Uddannet: cand.polit. (Københavns Uni. 1993)

2. april 1966 Hjemmeside