KL: Folketinget skal afsætte permanente midler til praktik i ældreplejen

DEBAT: Kommunerne er klar til at styrke praktikken i ældreplejen yderligere. Det forudsætter, at Christiansborg afsætter permanente midler til opgaven, skriver KL's sundheds- og ældreformand.

Af Jette Skive (DF)
Formand for KL's sundheds- og ældreudvalg og rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune

Jeg tror, at vi er mange, som blev dybt berørte, da vi så udsendelsen 'Plejehjemmene bag facaden'. Og med god grund.

For mig personligt har den sat dybe spor og afkrævet øjeblikkelig handling. Vi var vidne til en menneskelig forråelse og faglig adfærd, som på ingen måde lever op til de forventninger og ønsker, som kommunerne har for en værdig ældrepleje.

Hverken i min egen kommune eller i landets 97 andre kommuner. Derfor er vi også nødt til at spørge os selv: Hvad kan vi gøre bedre, så vi undgår lignende sager i fremtiden? Og hvilke løsninger skal vi satse på?

Der findes ikke ét quickfix på de udfordringer, som vi står over for i ældreplejen. Det er en proces, der kræver tid og som indeholder flere forskellige tiltag.

Giv plads til nytænkning
Heldigvis er der rigtig meget godt, som vi kan bygge videre på, for hver dag yder dygtige medarbejdere og kompetente ledere på vores plejehjem over hele landet en stor indsats for at give borgerne omsorg og skabe trygge rammer for dem og deres pårørende.

Men der er også steder, hvor der er brug for, at vi lægger vanetænkningen til side og giver plads til nye – og andre – måder at gøre tingene på i vores ældrepleje.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at de centrale parter på området i slutningen af september samles til et ældretopmøde, hvor vi skal tage de første skridt frem mod en styrket ældrepleje.

Men uanset alle bestræbelser på at skabe større kvalitet og mere værdighed er der en væsentlig udfordring, hvor alle 98 kommuner arbejder benhårdt med at finde løsninger.

Det er rekruttering og fastholdelse. Hvis ikke vi lykkes med den opgave, bliver det umuligt at sikre, at de ældre får den pleje, som de har brug for og fortjener.

Lille stigning i optag er et lyspunkt
Store medarbejderårgange står til at gå på pension inden for en kort årrække, og derfor er det et lyspunkt, at vi efter flere år med et vigende elevoptag på sosu-uddannelserne for første gang ser en lille stigning i antallet af elever i kommunerne.

Det er en stor sejr og helt afgørende, at vi fortsætter med de virksomme rekrutteringsindsatser. Men optag af elever skal endnu højere op for at kunne følge med i efterspørgslen på området i de kommende år.

Samtidig skal vi arbejde hårdt og kontinuerligt for, at færre falder fra uddannelserne. I dag er det cirka hver tredje, der falder fra i overgangen fra skolen til den første praktikperiode.

Her skal der sættes ind, for hver elev, som vi mister, er hænder, hoveder og hjerter, som ellers havde meldt sig til at gøre en forskel for ældre og syge borgere.

Arbejder for at indfri initiativer
Kommunerne er i fuld gang. Allerede i 2018 kom KL med 38 konkrete rekrutteringsinitiativer og året efter med en seniorpolitik med initiativer målrettet fastholdelse af seniorer.

Disse initiativer arbejder vi nu for at indfri. For eksempel har vi sammen med de faglige organisationer igangsat 'Fuldtid i kommunerne', der skal motivere flere ansatte til at gå op i tid eller på fuldtid. Og her er der noget at hente, for over 80 procent af sosu'erne er i dag på deltid.

Målet er både flere hænder, bedre ligestilling og en øget livsindkomst. Samtidig har vi i taskforcen 'Veje til flere hænder' i samarbejde med regeringen og Danske Regioner også spillet ind med anbefalinger, der nu skal have liv i praksis.

Kommuner har medansvar for frafald
Som praktiksted har kommunerne en varig og central rolle i sosu-uddannelsen.

Og vi har et medansvar for, at frafaldet nedbringes, og at sosu-elever får en god modtagelse, faglig og kollegial understøttelse på arbejdspladsen.

Uddannelsesopgaven på området er med tiden blevet mere kompleks og ressourcekrævende. Det skyldes især udviklingen af det nære sundhedsvæsen, stigende krav til fagligheden, volumen af elever samt andelen af elever med sproglige, sociale og/eller faglige udfordringer. Praktikopgaven er derfor stor, og mange kommuner er i gang med konkret professionalisering af opgaven. 

Derfor er vi i kommunerne også klar til at styrke praktikfunktionen yderligere. Men det forudsætter, at der fra Christiansborg afsættes permanente midler til opgaven.

Der er behov for en anerkendelse af, at medarbejderne ikke både kan løse egne opgaver og være vejledere, uden at det også tager tid. Det er en stor og kompleks opgave at oplære og uddanne kommende fagpersoner – en opgave, som vi ikke tager let på. 

Enormt vigtigt med kultur på arbejdspladserne
Rekruttering og kompetenceudvikling er afgørende, men kan selvsagt ikke stå alene.

Vi skal også opruste på samarbejdet med de pårørende, og TV2's dokumentar viste også, at det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at der på arbejdspladserne er en kultur, hvor man har læring i fokus, hvor der er rum til den faglige sparring og refleksion over opgaven, hvor supervision bliver helt naturligt, og ikke mindst, hvor uheldig adfærd italesættes.

Det og meget mere ser vi frem til at drøfte med parterne på ældretopmødet. Det er vigtigt for os, at topmødet fører til reel handling og ikke blot fine ord på glitret papir.

Forrige artikel Psykologformand: Påtrængende behov for at forebygge indlæggelser i psykiatrien Psykologformand: Påtrængende behov for at forebygge indlæggelser i psykiatrien Næste artikel Sygeplejeråd: Alvoren bag Altingets analyse er, at sygeplejerskerne har fået nok Sygeplejeråd: Alvoren bag Altingets analyse er, at sygeplejerskerne har fået nok