Lægevalg: "Store sundhedspolitiske temaer står og blinker i lysende neon og venter på politisk handling"

DEBAT: Vi skal sætte afgørende aftryk på tiårsplanen for psykiatrien, sundhedsaftalen og mindre social ulighed i sundhed, skriver Camilla Rathcke, som stiller op som formand for Lægeforeningen.

Af Camilla Rathcke
Centerchef ved Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen og speciallæge i endokrinologi

Flere store sundhedspolitiske temaer står og blinker i lysende neon og venter på politisk handling.

Psykiatrien er der afsat midler til, men rammerne for udmøntningen og den konkrete anvendelse af midlerne står mere uskarpt.

Sundhedsaftalen er fortsat et emne, som der tales om, men som endnu ingen rigtig ved, hvad skal ske med og hvornår. Og så skal der arbejdes for mindre social ulighed i sundhed – et komplekst tema uden nemme løsninger.

Lægeforeningens formand skal på vegne af Lægeforeningen, der favner den samlede lægestand i Danmark, sætte afgørende aftryk på alle temaer og flere til.

Både et stærkt lægefagligt aftryk med udgangspunkt i dén viden og de perspektiver, som lægerne har, men også et fælles aftryk af det samarbejde, som lægerne har med andre faggrupper, med arbejdsgiverne og med de patienter, som vi leverer kerneydelsen til hver eneste dag.

Samling af psykiatrien mangler
Til psykiatrien er der netop aftalt 600 millioner kroner årligt til styrket kapacitet, bedre normering og en styrket retspsykiatri. Dertil kommer endelig fleksibilitet i anvendelsen af de særlige pladser.

En samling af psykiatrien i regionerne – ikke mindst til gavn for patienter med dobbeltdiagnoser – mangler.

Midlerne er vigtige, men afløbet er lige så vigtigt. Der findes talrige opgørelser og rapporter om udfordringerne i psykiatrien, men en langsigtet plan for, hvordan vi kommer i mål, så vi sikrer et fornuftigt afløb for midlerne, er nødvendig

Det er dét, som en tiårsplan skal kunne – at pege på, hvorledes vi sikrer mere personale, mindre tvang, mere kvalitet i behandlingen og trygge rammer for patienter og personale.

Sådan startede vi med kræftplanerne – lad os nu gøre det samme for psykiatrien.

Brug erfaringer fra epidemien
Sundhedsaftale og nærhedsreform – flere ord for samme tema.

Flere ældre med kronisk sygdom, flere opgaver, der skal løses tæt på borgernes hjem og mere og bedre sammenhæng.

Patienterne skal fortsat sikres behandling af høj kvalitet – og rammerne for at kunne levere kvalitet skal sikres.

Der er behov for flere læger i det primære sundhedsvæsen, behov for at sikre tværfagligheden og samarbejdet på nye måder, også med kommunerne og på tværs af sektorer.

Således en større opgave for det primære sundhedsvæsen og en ny opgave for sygehusene med at understøtte på nye måder.

Vi skal tage erfaringerne fra epidemien med i det videre arbejde: Hvordan vi kan lykkes med innovation, vilje og nytænkning og ikke mindst med et øget kliniknært ledelsesrum til at finde gode løsninger, også hvor og hvordan digitale løsninger kan være en mulighed.

Meget har rykket sig, og der er ingen vej tilbage.

Langsigtede løsninger gavner patienterne
Social ulighed i sundhed betinges af mange faktorer – og løsningerne ligger også udenfor sundhedsvæsenet.

Men som læger skal vi naturligvis bidrage med viden og løsninger til, hvordan vi sikrer de bedste forudsætninger for et sundt liv uden sygdom.

Social ulighed starter tidligt, bider sig fast i barndommen, fortsætter ind i ungdommen, afhænger af uddannelsen eller mangel på samme og afspiller sig i sundhedsvæsenet i voksenlivet.

Hér skal lægerne være tydeligere og søge nye partnerskaber, så vi skaber det bedste afsæt for indflydelse – sådan kan mere lighed i sundhed og forebyggelse tænkes sammen.

Jeg vil lave langsigtede løsninger til gavn for patienter, læger og sundhedsvæsen – et sundhedsvæsen, hvor vi ikke må gå på kompromis med kvaliteten for at undgå at prioritere.

Og jeg vil gennem et stort netværk og mange relationer i patientforeninger og faglige organisationer og med politikere og administratorer på tværs af sundhedsvæsenet sikre tyngde i løsningerne gennem alliancer og partnerskaber.

Fuldstændig som jeg for eksempel har gjort ved tre overenskomstforhandlinger, udviklingen af den patientansvarlige læge, afskaffelsen af 4-5-6-årsreglen og ved medindflydelse på afskaffelsen af produktivitetskravet på hospitalerne.

Som formand for Lægeforeningen er der mere at tage fat på.

Forrige artikel Lægevalg: Lægevalg: "Vi skal have lavet en reform, hvor patienterne ikke længere bliver tabt mellem sektorer" Næste artikel Lægevalg: Lægevalg: "Lægeforeningen skal være mere synlig og styrke lægernes indflydelse regionalt"