Ny debat: Hvor ligger balancen mellem politik og faglighed i epidemiloven?

TEMADEBAT: Hvor stor magt skal den kommende epidemilov give regeringen? Og hvordan skal magtbeføjelserne udløses? Altinget Sundhed tager debatten. 

Danmark skal have en ny epidemilov.

De ændringer af den nuværende, der blev hastevedtaget i foråret, udløber nemlig 1. marts 2021, og derfor har regeringen sendt et udkast til en ny lov i offentlig høring.

Men udkastet kritiseres af flere organisationer, erhvervslivet og partier fra begge sider af folketingssalen for, at den fastholder regeringens vidtgående magtbeføjelser uden at stille større krav til inddragelsen af Folketinget og de relevante sundhedsmyndigheder.

Login