3F og Dansk Metal: Arbejdsmarkedets parter skal tage ansvar for praktikindsats

DEBAT: Både arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer skal være aktive medspillere, når praktikpladsudfordringen skal løses. Det skal blandt andet ske gennem de faglige udvalg, skriver Pia Maul Andersen og Kasper Palm.

Af Pia Maul Andersen og Kasper Palm
Hhv. næstformand, 3F Industri og forbundssekretær, Dansk Metal 

”Der var engang…” Sådan starter mange eventyr, og dem er der skrevet mange af. Meget er også formidlet om manglende praktikpladser, som er nødvendige for at tage en erhvervsuddannelse. Uhyggelige fortællinger, som desværre skræmmer unge og voksne væk fra at søge en uddannelse som faglært. 

Vi vil dog gerne stå for en anden fortælling, for industrien har ledige praktikpladser på mange uddannelsesområder. Vi har derfor brug for, at flere får øje på mulighederne i at tage en faglært uddannelse indenfor industrien. 

Vores ”praktikpladsproblem” er også alvorligt, for virksomhederne i industrien sikrer både mange arbejdspladser med gode indtægtsmuligheder og solide eksportindtægter, som kommer alle i det danske samfund til gode. 

Praktikpladsindsatsen skal have nye klæder
3F og Dansk Metal vil være aktive medspillere, når det gælder om at løse også industriens praktikpladsudfordring. Vi mener, at arbejdsmarkedets parter skal tage en større del af ansvaret. Det er trods alt os, der har brug for den faglærte arbejdskraft.

Vi vil – gennem de faglige udvalg – sikre, at der er tilstrækkeligt med praktikpladser. Sammen med skolerne vil vi sørge for, at der skabes et bedre match mellem elever og virksomheder. Dermed løfter vi også noget af ansvaret væk fra den enkelte elevs og lærlings skuldre. 

Det har indtil nu primært været erhvervsskolerne, der har stået i spidsen for det praktikpladsopsøgende arbejde. Og selv om det fungerer nogle steder og inden for visse brancher, så er succesraten langt fra høj nok, og praktikpladsproblemet – i de forskellige afskygninger – har eksisteret i mange år efterhånden. 

Der er med andre ord brug for, at den samlede praktikpladsindsats får nye klæder.

Faglige udvalg kan målrette opgaverne
Gennem de faglige udvalg har vi indgående branchekendskab og vil være i stand til at lave en samlet og national indsats inden for hver enkelt erhvervsuddannelse.

Tænk blot på udfordringerne for en skole, der skal hjælpe med at skaffe praktikpladser til elever, der uddanner sig til blandt andet frisør, murer, industrioperatør, kok og snedker på samme tid. Skolerne er samtidig lokalt forankrede, hvilket betyder at de primært kigger på et begrænset geografisk område. 

Modsat er de faglige udvalg landsdækkende, og derfor vil det være nemmere at målrette opgaverne, så man både kan arbejde med at få flere elever til at vælge eksempelvis en industriel erhvervsuddannelse og sikre bedre match mellem elev og virksomhed i hele landet, mens man eksempelvis på tømrerområdet kan arbejde med udfordringer med manglende praktikpladser.

Hvert fagligt område har nemlig egne udfordringer.

Industrien har erfaringer
I industrien har vi allerede høstet erfaringer, blandt andet gennem opsøgende konsulenter der besøger virksomheder og arbejder på at få flere til at gå fra ufaglært til faglært. 

Konsulenterne repræsenterer arbejdsmarkedets parter og har derfor en naturlig adgang til virksomhederne og kender til produktionsvilkårene.

Et andet eksempel er kampagnen Hands-On med tværgående samarbejde mellem parterne i industrien.

Kampagnen skal sikre flere praktikpladser samt gøre erhvervsuddannelser indenfor industrien attraktive. I efteråret ruller vi ud med stort anlagte live-shows, der skal demonstrere og styrke fortællingen om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse i industrien.

Arbejdsmarkedets parter skal tage ansvar
Vores forslag til en ny organisering af det opsøgende arbejde i forhold til praktikpladser og elever og lærlinge er på ingen måde vendt mod skolerne. Vi ved, hvor stort arbejde de gør for at hjælpe eleverne.

Men det er på tide, at parterne tager ansvaret for praktikpladsudfordringerne i Danmark og løser dem i samarbejde med alle aktører, herunder skolerne. 

Vi ser frem til de kommende trepartsforhandlinger og regner naturligvis med, at arbejdsgiverne vil være med til tage et større ansvar for at løse praktikpladsproblemerne. Så kan flere i Danmark få en erhvervsuddannelse, og virksomhederne kan få den kvalificerede, faglærte arbejdskraft, de har brug for.

På den måde tror vi på, at eventyret om erhvervsuddannelserne i Danmark kan forvandle sig fra en forpjusket ælling til den smukkeste svane.

Forrige artikel AE til Cepos: Flere velstillede børn i privatskoler og friskoler er bekymrende AE til Cepos: Flere velstillede børn i privatskoler og friskoler er bekymrende Næste artikel Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene