Dansk Metal: De faglige udvalg skal på banen i det praktikopsøgende arbejde

DEBAT: Det praktikopsøgende arbejde skal forankres i de faglige udvalg, der både skal aktivere, godkende og finde nye praktikpladser. Der vil frigive tid til skolerne, som kan fokusere på formidlende arbejde med match af elever, skriver Kasper Palm.

Af Kasper Palm
Forbundssekretær, Dansk Metal

I Danmark er vi et produktionssamfund. Det betyder, at vi er afhængige af, at der er nok veluddannet arbejdskraft inden for produktionssektoren. Lige nu ser vi desværre ind i en fremtid, hvor vi kommer til at mangle 70.000 faglærte i 2025.

Det er et stort problem for virksomheder, som står med udsigten til at mangle kvalificeret arbejdskraft, men også for hele samfundet. Virksomheder risikerer nemlig at lukke eller flytte deres produktion til udlandet.

Det vil betyde, at folk mister deres arbejde, og samfundet mister importindtægter. Manglen af faglært arbejdskraft vil blive en udfordring for vores velfærdssamfund, som vi kender det. 

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
Samtidig er der et andet problem i forhold til at få flere faglærte. Vi ser, at ungdomsårgangene bliver mindre og mindre. Her i 2020 er der cirka 68.000 15-årige, men i 2030 vil der kun være 60.000. Det er altså et fald på 12 procent.

De manglende faglærte skyldes selvfølgelig ikke kun færre unge, og det er derfor nødvendigt, at flere på en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse.

Det kræver et stort arbejde, og det kræver, at uddannelserne fortsat er attraktive, men det kræver i den grad også, at der er gode og relevante praktikpladser til de unge, som søger mod erhvervsuddannelserne.

Virksomheder skal huske at tage lærlinge
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har en fælles ambition om at sikre, at der uddannes flere faglærte, hvilket er udgangspunktet for de igangværende trepartsforhandlinger.

I Dansk Metal mener vi, at der er flere løsninger på problematikken. Den første er, at virksomhederne simpelthen selv skal huske at tage lærlinge.

Hvis virksomhederne fortsat ønsker kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, så kræver det, at de tager et samfundsansvar og er med til at uddanne den arbejdskraft. Lige nu giver forårets trepartsaftale endda de bedste økonomiske vilkår for at tage lærlinge. 

Samtidig er det også vigtigt at erkende, at vi også ser enkelte områder, hvor problemet er at få besat en praktikplads i virksomhederne. Opgaven er derfor flerdelt.

Det handler om at skabe flere praktikpladser, se på hvordan vi matcher den enkelte elev og den enkelte virksomhed, og endelig hvordan vi sikre en høj nok rekruttering til erhvervsuddannelsesområdet. 

Faglige udvalg skal aktivere, godkende og finde nye praktikpladser
I Dansk Metal ser vi selvfølgelig indad i forhold til, hvad vi kan gøre for lærlinge og praktikpladser i hele landet. Som allerede nævnt, så er det selvfølgelig virksomhedernes ansvar at oprette praktikpladser og ansætte lærlinge.

Men vi bør, som arbejdsmarkedets parter i det faglige udvalg, være sikre på, at systemet virker. 

Derfor er et af Dansk Metals indspark i de igangværende forhandlinger en model, hvor det bliver de faglige udvalgs ansvar at sørge for det opsøgende arbejde overfor virksomhederne. Her skal vi både aktivere allerede godkendte pladser, men også hjælpe med at finde nye. 

Opgaven kan ligge i regi af fagligt udvalg, men kan også løses i samarbejde med erhvervsskoler og andre aktører. Her skal skolerne i højere grad på banen i forhold til det egentligt praktikpladsformidlende arbejde, hvor det skal sikres, at den enkelte virksomhed får de nødvende og rette lærlinge.

I fællesskab skal vi også sikre, at flere unge og voksne vælger en erhvervsuddannelse. 

Frigiv tid til skoler 
I Dansk Metal tror vi på, at det er den helt rigtige løsning at få de faglige udvalg mere på banen, da vi i forvejen har de gode erfaringer med at sikre uddannelser med det indhold, virksomhederne har brug for.

Derudover har vi også indsigten i, hvad de forskellige virksomheder har brug for af faglært arbejdskraft.

Det vil samtidig frigive mere tid til skolerne til at sikre det formidlende arbejde med match af elever, samt at sikre elevernes trivsel, så færre falder fra, og at elevernes faglige udbytte bliver af endnu højere kvalitet. 

Vi glæder os til de videre forhandlinger, til sidenhen at trække i arbejdstøjet, og ikke mindst til at komme ud og prikke til virksomhederne for endnu en gang at minde dem om, at det er og bliver også deres ansvar at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtiden.

Forrige artikel Regionsrådsformand: Lær af Aarhus-erfaringer med elevfordeling Regionsrådsformand: Lær af Aarhus-erfaringer med elevfordeling Næste artikel Alternativet: Karakteren på eksamensbeviset gør dig ikke dygtigere Alternativet: Karakteren på eksamensbeviset gør dig ikke dygtigere
Lærernes formand: SF går for vidt med verdensmålene

Lærernes formand: SF går for vidt med verdensmålene

INTERVIEW: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, afviser SF’s ide om at flette FN’s verdensmål ind i fagbeskrivelserne. Verdensmålene er dog meget vigtige at få ind i undervisningen, mener han.