Opsamling: Hvordan skal fremtidens koblingsprocent fastsættes?

DEBAT: Koblingsprocenten blev et tema i den nu overståede valgkamp. Altinget: uddannelse fulgte op på debatten. Læs de vigtigste pointer her.

Hvor mange penge skal bruges på de alternativer, der er til folkeskolen? Koblingsprocenten blev diskuteret af politikerne i valgkampen, og efterfølgende har Altinget: uddannelse i en kort temadebat sat fokus på finansieringen af grundskolen.

Vil flere friskoler lukke, hvis man sænker koblingsprocenten? Vil det styrke folkeskolen at sænke koblingsprocenten? Hvordan vil det påvirke styrkeforholdet mellem folkeskolerne og friskolerne, hvis koblingsprocenten hæves til 80 procent, som LA vil?

Hvad vil det betyde, hvis man indfører et differentieret støttesystem, som SF foreslår, hvor støtten defineres ud fra, hvor gode skolerne er til at løfte elever fra socialt svære kår? Og hvilken rolle skal friskolerne spille i fremtidens uddannelseslandskab, og hvordan bevares friskolerne som frie, hvis de vokser i antal?

Login