Hvordan får Danmark sat fart på den grønne omstilling? Kom og vær med til at udtænke fremtidens løsninger på klimaudfordringerne med eksperter, beslutningstagere, virksomhedsledere og praktikere.

Danske borgere, politikere og erhvervsliv er nået til konsensus: Den grønne omstilling kan kun gå for langsomt. Der er truffet beslutning om en klimalov, der med sit mål om 70-procents reduktion af CO2 inden 2030 kræver omfattende ændringer i alle dele af det danske samfund. Ifølge eksperter kræver det åbenhed over for samarbejde på tværs af kompetenceområder, virksomheder og industrier, hvis målet skal nås.

Klimahandlingsplanerne følger senere i år, og som led i udarbejdelsen af disse har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber, der repræsenterer alle grene af det danske erhvervsliv. Partnerskaberne skal finde løsninger på, hvordan omstillingen kan ske i de enkelte sektorer.

SUMMIT 2020 tilbyder en unik mulighed for at få en stemme i debatten og dermed bidrage til den åbenhed på tværs, som eksperterne anbefaler. På denne dag samler vi 800 beslutningstagere fra organisationer og virksomheder i det danske samfund. Lad os udnytte lejligheden til at tale sammen om vores udfordringer, så vi i fællesskab kan finde de mest effektive bæredygtige løsninger, som ikke blot er gode for planeten, men også for vores samfund som helhed. 

Lad os tage dialogen, så vi ved fælles indsats kan øge tempoet, bredden og dybden i den grønne omstilling.

Tilmeld dig her

PROGRAM FOR GRØN OMSTILLING

Formiddag

10.45-12.00

Et Danmark i front

Vi danskere kan bryste os af, at vi i mange år har båret førertrøjen i den grønne omstilling. Vi har vist vejen, når det gælder vindenergi og energieffektivitet, og vi er i front på fjernvarme, vand og miljøteknologi. Indsatsen kræver et stærkt parløb mellem en stat med klare visioner og private virksomheder, som leverer innovative og økonomisk bæredygtige løsninger.

Den internationale efterspørgsel efter grønne løsninger er stærkt stigende, hvorfor konkurrencen om at tilbyde de bedste bæredygtige løsninger kun bliver hårdere. Hvis vi ikke skal sakke bagud i konkurrencen, må samarbejde på tværs af kompetenceområder, virksomheder og industrier styrkes.

På scenen vil du møde: 

  • Bo Lidegaard, fhv. topembedsmand i Statsministeriet og Udenrigsministeriet under Fogh-regeringen om Vækstpotentialet i den grønne omstilling: En fortælling om Danmark som klimapioner

  • Kirstine Damkjær, direktør, EKF - Danmarks Eksportkreditfond om Den grønne omstilling som motor for dansk eksport

  • John M. Christensen, direktør, UNEP DTU Partnership om Danmark i verden – et blik på den globale udvikling

Eftermiddag

13.00-15.15

Parløb om løsninger

Innovation og samarbejde er to ting, danskerne historisk set har været rigtig gode til. Denne eftermiddag skal vi sætte disse evner i spil, når vi skal diskutere, hvordan vi implementerer konkrete bæredygtige løsninger på tværs af det danske samfund.

På scenen og i salen får vi besøg af eksperter, beslutningstagere og virksomhedsledere, som står i spidsen for omstillingen inden for hvert sit felt. De vil præsentere deres syn på omstillingen og fortælle om deres største udfordringer. Kom og vær med til at finde løsningerne på udfordringer inden for områder som transport, handel, investering, produktion mm.

I forbindelse med klimalov, klimapartnerskaber og klimahandlingsplaner skal vi denne eftermiddag gennem værktøjet solution mapping tale med hinanden, ansigt til ansigt, om de konkrete problemstillinger, som både oplægsholderne og vi står med i øjeblikket. Vi skal sørge for at få nuancerne med. Hvem ved – måske når vi frem til løsninger, som du kan tage med dig hjem, eller som mediehuset Altinget & Mandag Morgen kan videreformidle til landets beslutningstagere.

Veje til grøn omstilling

Sektorernes største udfordringer er i fokus, når vi får besøg af:

  • Torben Möger, adm. direktør, PensionDanmark, formand, klimapartnerskab, finanssektoren

  • Anders Eldrup, formand, regeringens elbilkommission og fhv. departementschef, Finansministeriet, fhv. adm. direktør, Dong

  • Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

  • Michael Løve, direktør, Netto International, formand, klimapartnerskab, handel

  • Claus Stig Pedersen, direktør, Bæredygtighed & Public Affairs, Novozymes

Kan vi lære af succeshistorierne?

To klimapionerer, som har stor praktisk erfaring med grøn omstilling, vil afrunde dagen sammen med Altinget & Mandag Morgens journalister:

  • Peter Rathje, direktør, ProjectZero, Sønderborg

  • Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet, Samsø


Programmet opdateres løbende. Med forbehold for ændringer.