Boligminister affejer bankernes profeti: Andelsboliger falder ikke i pris

PRISFALD: Boligminister Kaare Dybvad (S) afviser, at den nye boligaftale får negative økonomiske konsekvenser for landets andelshavere, som flere banker forudsiger.

Andelsboligerne kommer til at være det samme eller mere værd efter boligaftalen, siger boligminister Kaare Dybvad (S).
Andelsboligerne kommer til at være det samme eller mere værd efter boligaftalen, siger boligminister Kaare Dybvad (S). Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

Den nye boligaftale kommer ikke til at ramme andelshaverne på pengepungen.

Tværtimod vil nogle andelshavere opleve, at deres bolig i år bliver mere værd, hvis de vælger at fastfryse en højere valuarvurdering, som boligaftalen giver mulighed for. 

Sådan lyder det fra boligminister Kaare Dybvad (S), efter at flere banker de seneste dage har forudsagt, at den nye boligaftale vil gøre banklån dyrere for landets andelsforeninger, så prisen på andelsboliger falder.

"Det er ikke bankerne, der fastsætter værdien af andelsboliger. Det er en valuar, der gør det. De (andelshaverne, red.) vil opleve, at boligen er det samme eller mere værd, end den var sidste år," siger Kaare Dybvad i et interview med Altinget.

Han henviser til, at langt de fleste andelsboliger i dag bliver solgt under markedsprisen. 

Fritaget for karensperiode
Med boligaftalen indføres en karensperiode på fem år for huslejestigninger i udlejningsboliger, når udlejer laver større forbedringer. Det skal skal bremse kortsigtede investeringer, hvor blandt andet udenlandske investorer tidligere har opkøbt ejendomme for derefter at renovere og hæve huslejen markant.

For at skåne andelshavere for store prisfald har regeringen og aftaleparterne valgt, at det skal være muligt at fastholde andelsprisen, der er fastsat af en valuar.

Men prisen på andelsboliger følger prisen på udlejningsejendomme. Derfor bliver også andelsboligernes reelle markedspris påvirket negativt af karensperioden, mener Jyske Banks boligøkonom Mikkel Høegh.

Banker på afveje
Det er dog en misforstået analyse, mener boligministeren:  

"Når vi indfører en karensperiode, som ikke omfatter andelsboliger, så vil de selvfølgelig ikke blive påvirket af den. Det ville være mærkeligt."

Kaare Dybvad henviser til, at den endelige udformning af lovforslaget endnu ikke er på plads. Han kender derfor ikke til de forudsætninger, som bankerne vurderer konsekvenserne ud fra, siger han.

"Jeg synes, man skal holde vejret og vente med kritikken, til man rent faktisk ved, hvordan det bliver udformet."

Bankernes vurderinger kommer på bagkant af det her lovforslag. Så hvis de ændrer lånemulighederne for deres kunder, hører jeg dig så sige, at det ikke er et ansvar, der ligger på dit bord?

"Noget af ansvaret er vores, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sørge for, at det ikke rammer andelsforeningerne. Det er derfor, vi har nedsat en arbejdsgruppe, hvor andelsboligerne også er repræsenteret. Vi vil sikre, at de lånekrav bliver så rimelige som mulige, og at man selvfølgelig skal kunne låne til en andelsbolig."

Kaldt i samråd
Kaare Dybvad er nu kaldt i samråd om sagen. Her skal han over for Boligudvalget redegøre for konsekvenserne af boligaftalen efter Jyske Banks udmelding om, at banken sænker andelsværdierne med 15 procent som følge af aftalen.

Det er Konservatives boligordfører, Mona Juul, der har kaldt ministeren i samråd.

Læs hele interviewet med Kaare Dybvad på Altinget By og Bolig.

Dokumentation

Sagen kort

Siden Kaare Dybvad (S) trådte til som boligminister, har han varslet et opgør med kortsigtede boligspekulanter, der benytter de såkaldte paragraf 5, stk. 2-renoveringer til at opkøbe ejendomme, som de renoverer med det formål at sætte huslejeprisen markant op.

Efter tumultariske forhandlinger, hvor det den ene dag så umuligt ud for ministeren at samle flertal bag en aftale, lykkedes det torsdag aften at præsentere en ny boligaftale med DF, Enhedslisten, Alternativet og SF.

Et af de stridspunkter, der besværliggjorde forhandlingerne, var den såkaldte karensperiode, som er en del af den endelige aftale.

I aftalen er der indskrevet en karensperiode på fem år. I dag er det således, at ejere af udlejningsejendomme ikke uden videre må hæve huslejen, medmindre der er sket en gennemgribende renovering. Det er her, investorer har benyttet paragraf 5, stk. 2, i lejeloven.

Med den nye aftale skal udlejer have været ejer af udlejningsejendomme i fem år, før huslejen kan hæves via paragraf 5, stk. 2.

Andelsforeningerne er i aftalen fritaget for karensperioden. Og her opstår et nyt stridspunkt. For mens boligministeren peger på, at Finanstilsynet har givet sit ord på, at andelsforeningerne ikke bliver påvirket, mener flere banker, at andelsforeningerne i realiteten ikke er fritaget for karensperioden, da værdiansættelsen af andelsforeningerne sker på baggrund af udlejningsejendomme. Derfor varsler flere banker et prisfald på andelsboligerne som følge af aftalen.

Konservatives boligordfører, Mona Juul, har nu kaldt boligministeren i samråd for at forklare sig efter bankernes udmelding.  


Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Mona Juul

MF (K)
Civiløkonom (Syddansk Uni. 1993)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion