Derfor bringer vi historien om 3F-formandens dobbeltliv

Altinget bringer i dag en artikel om 3F-formandens mangeårige dobbeltliv. Det sker efter grundige overvejelser om grænsen mellem privatlivets fred og offentlighedens interesse, skriver Altingets chefredaktør.

Placeholder image
Per Christensen er i 2022 på valg som formand for 3F Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Chefredaktør på Altinget siden maj 2017.

Jakob Nielsen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har tidligere studeret international økonomi ved CBS. Han har i en årrække været ansat på Politiken, bl.a. som indlandsredaktør, politisk redaktør og korrespondent i Bruxelles og Washington. Senest var han redaktør for Politikens netavis.

Forfatter til en lærebog om EU, en politisk biografi af Helle Thorning-Schmidt samt en bog om modstandsmanden og redaktøren Børge Outze.

 

Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alle mennesker har ret til et privatliv. Hvad politikere, embedsmænd eller fagforeningsformænd foretager sig, når de har fri for arbejde, blander vi os normalt ikke i.

Men i dag gør vi en undtagelse, når vi beskriver sagen om 3F’s formand, Per Christensen, der i årevis og i flere omgange har levet et dobbeltliv med to sæt familier.

Beslutningen om at bringe historien – og om at skrive mere om sagen i de kommende dage – har vi truffet efter grundige og vanskelige overvejelser.

For lad mig bare sige det ærligt: Jeg har selv været i tvivl om, hvorvidt sagen har en karakter, der retfærdiggør at bringe detaljer, som vi normalt betragter som private.

Derfor vil jeg også godt begynde med at slå fast, at dækningen af Per Christensens dobbeltliv ikke markerer noget nybrud eller et stilskifte på Altinget. Vi vil forsat være meget tilbageholdende med at skrive om banale personsager, og vores udgangspunkt er fortsat, at vi ikke vil snage i offentlige personers affærer, utroskab eller skilsmisser. Vi beskæftiger os ikke med dyneløfteri.

Men jeg vurderer, at der i det konkrete tilfælde er tale om noget andet og mere end en helt privat sag om utroskab.

Kendt i mange år

Personligt har jeg kendt til Per Christensens dobbeltliv i temmelig lang tid. Mere end syv år faktisk.

I 2014, da jeg var ansat på Politiken, fik jeg et tip om, at 3F-formanden i flere år havde haft to kærester, som begge havde haft indtryk af at være hans eneste kæreste.

Politiken undersøgte det og talte med flere kilder, men endte med at undlade at skrive om sagen. Det gjorde vi, primært fordi én af de to kvinder kraftigt frabad sig, at sagen blev omtalt af hensyn til hende selv og hendes nærmeste familie.

Samtidig vurderede vi dengang, at sagen ikke havde nogen direkte forbindelse til Per Christensens virke som forbundsformand.

Samlet vurderede vi derfor, at det i sidste ende var en privat sag, som vi ikke kunne omtale uden at gøre skade på nogle helt uskyldige mennesker.

Sagen dukker op igen

I efteråret 2021 blev jeg gjort opmærksom på, at forløbet nu havde gentaget sig med to andre kvinder.

Jeg havde samtaler med to af de berørte kvinder og forstod senere på dem, at de i samråd med en tredje kvinde havde valgt at stå frem med deres beretning.

På Altinget valgte vi selvsagt at respektere kvindernes ønske om kun at stå frem i ét medie – og derfor har vi ikke omtalt sagen, før den fredag aften blev offentliggjort i B.T.

Men efter nøje overvejelse har vi valgt, at vi også vil dække historien i Altinget. Det er der flere grunde til. 

En magtfuld person

Som formand for Danmarks største fagforbund med 264.000 medlemmer er Per Christensen Danmarks højest placerede tillidsmand.

Desuden sidder han i en lang række bestyrelser. Han er blandt andet formand for bestyrelsen i både Arbejdernes Landsbank og PensionDanmark, lige som han er medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Teater samt en stribe andre organisationer.

Han er med andre ord en af landets mest magtfulde personer, der er valgt og udpeget til at varetage sine medlemmers interesser. Dermed bærer han det, vi i journalistikken nogle gange omtaler som ”gyldne kæder”.

Det betyder, at hans karakter, moral og optræden i sager, der ellers normalt ville høre til i privatlivets sfære, godt kan have offentlighedens interesse.

Falske påstande om ministre

Helt konkret er der tale om, at Per Christensen i flere omgange og gennem adskillige år systematisk har løjet for sine allernærmeste og dermed ført ikke bare sine kærester, men også deres børn og øvrige familier bag lyset. I flere tilfælde med frit opfundne historier, der har omfattet falske påstande om andre offentlige personer, heriblandt flere ministre i regeringen.

Som da han overfor én af de berørte kvinder påstod, han var til klimakonference i Norge med klimaminister Dan Jørgensen, mens han rent faktisk var på ferie med en anden kvinde.

På den måde har han indirekte benyttet sin magtfulde position som central politisk aktør som et middel til at holde dobbeltspillet kørende. Det har ifølge vores oplysninger kun været muligt, fordi et antal personer i og omkring 3F’s øverste ledelse har valgt at se gennem fingrene med dobbeltspillet.

Per Christensen er på valg i år

Når man i årevis er parat til at bygge to parallelle familieliv op med et så omfattende spind af løgne, så rejser det spørgsmålet, om den samme person har den fornødne troværdighed til at repræsentere 264.000 danskere i forhandlinger med arbejdsgivere, med regeringen og med andre aktører.

Det vil vi ikke gøre os til dommer over, men vi vurderer, at det er en viden, som er relevant for 3F’s medlemmer, der senere på året ved en kongres skal tage stilling til, om de vil genvælge Per Christensen som deres øverste tillidsmand.

En ting er, at nogle medlemmer måske vil mene, Per Christensens adfærd strider mod deres personlige moral. Men noget andet er, at 3F-formanden med sit komplicerede og omfattende bedrag placerer sig selv i en meget udsat position, hvis en modpart på et tidspunkt skulle true med at afsløre hans omfattende dobbeltliv. Det er nemlig et faktum, at ganske mange mennesker rundt om Per Christensen har været bekendt med dobbeltlivet igennem længere tid.

Vi vurderer derfor, at det nu er i offentlighedens interesse at blive bekendt med forløbet, uanset at det berører meget private forhold.

Forbindelser til 3F

Dertil kommer, at vi i løbet af de seneste uger er blevet opmærksomme på, at formandens dobbeltliv rent faktisk har helt konkrete tråde til Per Christensens professionelle virke som forbundsformand.

Som det fremgår af B.T.’s artikel om sagen, har Per Christensen i et tilfælde lånt en lejlighed, som administreres af folk med klar tilknytning til 3F. Det skal tilføjes, at Per Christensen i et facebookopslag afviser, at den lånte lejlighed skulle have forbindelse til hans dobbeltliv.

Det fremgår også af artiklen i B.T., at én af de berørte kvinder i januar 2015 fik et opkald fra en advokat, som hun opfattede som et forsøg på at presse hende til tavshed. Den pågældende advokat er den samme, som 3F ofte benytter.

Både Per Christensen og advokaten afviser forløbet overfor B.T., men Altinget har blandt andet med baggrund i skriftlig dokumentation grund til at antage, at opkaldet har fundet sted, som kvinden beskriver det.

Om 3F i givet fald har betalt for advokatens hjælp, eller om der har været tale om en slags vennetjeneste, kan vi ikke vide. Men Altinget er vidende om flere lignende eksempler på, at folk med nær tilknytning til 3F’s ledelse har været involveret i håndtering af sager vedrørende Per Christensens parforhold. Det vil vi i den kommende tid undersøge yderligere, men det har allerede nu bidraget til vores beslutning om at dække forløbet.

I sager som denne findes der ikke noget objektivt svar på, om pressen bør dække dem eller blande sig uden om. Som nævnt har jeg selv været i tvivl. Jeg ved, mange vil mene, at Altinget her overskrider nogle grænser i forhold til privatlivets fred.

Det synspunkt respekterer jeg. Men jeg håber, at denne forklaring gør det klart, at vi ikke har truffet beslutningen uden grundige overvejelser. 

Omtalte personer

Per Christensen

fhv. forbundsformand, 3F, fhv. formand for PensionDanmark & Arbejdernes Landsbank
Tømrer

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser