Eksperter fraråder nye omfattende coronatiltag rettet mod børn

SMITTETRYK: Mindre børn bidrager ikke nævneværdigt til spredningen af coronavirus. Vidtgående restriktioner ved opblusset smitte bør ikke ramme børnene, vurderer eksperter.

"Genåbningen af vuggestuer og børnehaver har ikke ført til opblusset smitte," forklarer virolog.
"Genåbningen af vuggestuer og børnehaver har ikke ført til opblusset smitte," forklarer virolog.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Karl Emil Frost

Partier på Christiansborg efterlyser en ny coronaplan fra regeringen, efter at antallet af smittede med coronavirus er steget.

Men hvis coronasmitten for alvor blusser op i samfundet, taler al erfaring for, at politikerne ikke skal bekæmpe smitten med omfattende tiltag, som rammer børn i aldersgruppen nul til ni år.

"Erfaringen viser, at vi ikke skal bekæmpe corona med omfattende restriktioner målrettet de yngre børn. Under coronaepidemien i Danmark har der kun været meget få indlæggelser af børn i aldersgruppen nul til ni år, og genåbningen af vuggestuer og børnehaver har ikke ført til opblusset smitte," siger Thea Kølsen Fischer, som er virolog og forskningschef på Nordsjællands Hospital.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der har været 13.789 bekræftede smittede med corona, hvoraf 407 tilfælde har været børn i alderen nul til ni år. 

"Da Danmark blev ramt af en helt ny virus, blev der iværksat en lang række omfattende tiltag, heriblandt nedlukning af skoler, vuggestuer og børnehaver. Hvis virussen kommer tilbage for fuld udblæsning, giver det bedst mening kun at bruge et par af de greb, som vi har benyttet med størst succes, nemlig afstandskrav, god håndhygiejne og forsamlingsforbud," siger hun.

Har haft begrænset effekt
Professor i immunologi ved Aarhus Universitet Rune Hartmann påpeger, at regeringens nedlukning af skoler, børnehaver og vuggestuer på det historiske pressemøde 11. marts har haft begrænset effekt på smittespredningen.

"Nedlukningen af skoler, børnehaver og daginstitutioner har ikke haft den store effekt. Derfor er det ikke her, at det giver bedst mening at sætte ind i tilfælde af opblusset smitte. Ved opblusset smitte er det mest effektivt at sætte ind, hvor mange voksne mødes indendørs. Det kan godt gøres uden endnu en nedlukning," siger han.

Thea Kølsen Fischer bakker op og nævner, at i marts manglede den "nødvendige viden om smittetrykket i forskellige aldersgrupper".

"Man ville naturligvis beskytte børnene, også selvom de første data fra Kina tydede på, at børnene ikke var lige så modtagelige over for virussen," siger hun.

Effekten ved nedlukningen af skoler og dagtilbud er endnu ikke analyseret i Danmark. Men tal fra Norge viser, at effekten har været lille, og nedlukningen kan have ført til øge smittespredning blandt elever i femte til tiende klasse, fordi det ikke har været muligt at kontrollere, hvad eleverne har lavet uden for skolen.

Ud over at Danmark og Norges coronastrategier i store træk har flugtet med hinanden, minder det norske og det danske samfund om hinanden. Derfor kan de norske tal give et billede af effekten i Danmark, vurderer Thea Kølsen Fischer.

"Danmark og Norge ligger meget tæt op ad hinanden, og vi forventer derfor samme resultat af en dansk undersøgelse," siger hun.  

Klare arbejdsgange for nye udbrud
Venstres fungerende politiske ordfører, Ulla Tørnæs, vil ikke slå endegyldigt fast, at partiet vil friholde daginstitutioner og vuggestuerfra eventuelle nye coronatiltag. Det vil afhænge af "en konkret vurdering", udtaler hun i et skriftligt svar til Altinget. 

"Men selvfølgelig har jeg en klar forventning om, at både Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og regeringen følger udviklingen tæt og bruger den erfaring, der allerede er høstet, hvis der på et tidspunkt skal laves nye restriktioner," siger hun.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heuniche (S) har ikke ønsket at kommentere på mulige tiltag, som retter sig mod børn. I stedet oplyser han i et skriftligt svar, at regeringen og myndighederne har "etableret klare arbejdsgange" for, hvordan de vil håndtere enkeltudbrud i samfundet.

Magnus Heunicke nævner den "tværgående signalgruppe", hvor sundhedsmyndighederne løbende vurderer forekomsten af lokal smittespredning for hurtigt at kunne reagere på nye udbrud, og et "nationalt varslingssystem", hvor myndighederne ud fra tal for smittespredningen vil kunne lave en risikovurdering med konkrete tiltag.

"Formålet er at have et fintmasket overvågningssystem, hvor der testes grundigt, opspores effektivt og isoleres prompte, så der med nålestiksmæssig præcision kan lukkes ned lokalt, hvor smitten opstår, inden den breder sig," siger sundhedsministeren.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Thea Kølsen Fischer

Forskningschef, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital, klinisk professor, Københavns Universitet, fhv. overlæge, Statens Serum Institut
dr.med (University of Bergen 2002), master i offentlig ledelse (CBS 2017)

Ulla Tørnæs

Fhv. MF (V), fhv. minister, MEP og politisk ordfører
exam.art. i fransk (Odense Uni. 1984), ED i fransk (Handelshøjskolen i København 1988)

0:000:00