Få overblikket: Det skriver Minkkommissionen om de centrale ministre

Daværende fødevareminister Mogens Jensen har ved flere lejligheder talt usandt om, hvornår han blev opmærksom på den manglende lovhjemmel. Og både hans og statsminister Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet 4. november 2020 "var groft vildledende", vurderer Minkkommissionen. Få overblik over, hvad Kommissonen konkluderer om de centrale ministre her. 

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Laura Bejder Jensen Katrine Falk Lønstrup

Mette Frederiksen

Statsminister

3. november 2020 på et møde i regeringens Koordinationsudvalg, som Mette Frederiksen stod i spidsen for, blev det besluttet, at “alle mink skulle aflives, inkl. avlsdyr, og at beslutningen skulle meldes ud på et pressemøde dagen efter med deltagelse af Mette Frederiksen selv”. Her blev den såkaldte tempobonus også besluttet.

Kommissionen lægger vægt på, at Mette Frederiksen ikke foreslog på KU-mødet at sende sagen tilbage til ressortministeriet “med henblik på en endelig indstilling”, uanset at det ikke var forberedt i mødematerialet, at alle mink skulle aflives. Og samtidig konkluderer Kommissionen, at Mette Frederiksen “må have været bekendt med”, at KU-mødet blev “"tilrettelagt og materiale udarbejdet i en forceret proces”.

På pressemødet udtalte Mette Frederiksen, at situationen krævede ”resolut handling”, at det var ”nødvendigt at aflive alle mink i Danmark”, og at der iværksættes en nødplan for aflivning for at “understøtte den aflivningsindsats, som fødevaremyndighederne allerede er i gang med at iværksætte”.

Fakta

Minkkommissionen blev nedsat af Folketinget i december 2020 og havde til opgave at undersøge forløbet op til og efter beslutningen om at aflive samtlige danske mink.

30. juni 2022 afleverede Kommissionen sin beretning til Folketingets Granskningsudvalg.

Læs hele Minkkommissionens beretning her.

Selvom Mette Frederiksen selv forklarer, at hun ikke gav “en instruks på pressemødet”, men blot “refererede en indsats”, vurderer Kommissionen samlet set, at intentionen med pressemødet 4. november “må forstås på den måde, at alle mink nu skulle aflives i konsekvens af regeringens beslutning, hvilket i første række blev kommunikeret af Mette Frederiksen”. Kommissionen finder, at udmeldingerne på pressemødet var en instruks til myndighederne om straks at gå i gang med at aflive mink. 

På den baggrund vurderer Kommissionen, at Mette Frederiksens “udmeldinger på pressemødet om aflivning af alle mink var groft vildledende, idet der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink, ligesom der ikke var hjemmel til tempobonus”.

Mette Frederiksen har dog samtidig forklaret, at hun ikke var bekendt med den manglende hjemmel til aflivning af alle mink, hvilket også stemmer overens med Kommissionens samlede undersøgelse. Den viden fik hun først 8. november.

Da Mette Frederiksen ikke vidste, at der manglede hjemmel, var hun heller ikke bevidst om “de forhold, som gjorde hendes og andres udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 vildledende, endsige groft vildledende”.

Minkkommissionen konkluderer derfor, at “Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil”.

Kommissionen skal ikke vurdere ministres eventuelle retlige ansvar i sagen, og den har derfor ikke vurderet, om Mette Frederiksens vildledning kan ses som grov uagtsomhed.

Læs også

Mogens Jensen

Tidligere fødevareminister

Tidligere fødevareminister Mogens Jensen, der var den ansvarlige ressortminister ved beslutningen om aflivning af mink, får også kritik.

Kommissionen vurderer, at Mogens Jensens udmeldinger på pressemødet 4. november 2020 "objektivt set var groft vildledende", men at Mogens Jensen ”subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil”. Kommissionen skal ikke vurdere ministres eventuelle retlige ansvar i sagen, og den har derfor ikke vurderet, om Mogens Jensens vildledning kan ses som grov uagtsomhed.

Kommissionen konkluderer, at Mogens Jensen allerede 5. november var bekendt med, at der ikke var hjemmel – og at han dermed blev bekendt med, at både hans og statsminister Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet dagen forinden var “groft vildledende”.

På et samråd 11. november sagde Mogens Jensen dog selv, at han først blev gjort opmærksom på den manglende hjemmel ’i weekenden’ – det vil sige i perioden fra 6. til 8. november 2020. Den melding gentog han på et samråd 17. november 2020.

Derfor vurderer Kommissionen, at Mogens Jensen ”i hvert fald under samrådet den 11. november 2020 afgav urigtige oplysninger” til Folketinget.

Mogens Jensen får også kritik for ikke at have delt oplysningen om den manglende hjemmel med nogen – heller ikke statsminister Mette Frederiksen, som gentog, at alle mink skulle aflives, på et pressemøde 5. november. Og samtidig konkluderer Kommissionen, at Mogens Jensen heller ikke gjorde noget for at “berigtige den vildfarelse, som minkavlere og offentlighed var blevet efterladt i".

Magnus Heunicke

Sundhedsminister

Kommissionen vurderer, at sundhedsminister Magnus Heunickes udtalelser på pressemødet 4. november ikke var groft vildledende eller havde form af en ulovlig instruks til myndigheder.

Det skyldes, at han havde ”fokus på Sundhedsministeriets ressort i form af selve risikovurderingen samt tiltag i Nordjylland i forhold til den humane sundhed, hvorimod beslutningen om aflivning af alle mink og eksekveringen heraf blev forestået af andre.”

Det samme gør sig gældende for de pressemeddelelser, der blev udsendt samme aften. Her er Magnus Heunicke blot citeret for en udtalelse om folkesundheden.

Medarbejdere i Sundhedsministeriet var bekendte med den manglende lovhjemmel på tidspunktet for pressemødet 7. november, men Kommissionen konkluderer, at Magnus Heunicke først ”hørte om problemer med lovhjemmel den 8. november 2020”.

Læs også

Nicolai Wammen

Finansminister

I forbindelse med finansminister Nicolai Wammens involvering i sagen finder Kommissionen, at ”Nicolai Wammen ikke subjektivt havde viden om, at der manglede finansiel hjemmel til tempobonus”. Kommissionen skal ikke vurdere ministres eventuelle retlige ansvar i sagen, og den har derfor ikke vurderet, om der foreligger grov uagtsomhed.

Finansminister Nicolai Wammen godkendte 3. november et notat med titlen ”Mulig tempo-bonus for hurtig aflivning af mink”, som indstillede til, at Miljø- og Fødevareministeriet "afsøger mulighederne for en tempo-bonus på mødet med branchen d. 3. november".

Kommissionen vurderer, at det ikke fremgik af det godkendte notat, at ”finansiel hjemmel til tempobonus var tilvejebragt”, fordi tempobonussen var en ny idé og udgjorde et tilskud – ikke kompensation for tab eller begrundet i påførte omkostninger

Derfor konkluderer kommissionen, at ”det for Nicolai Wammen må have fremstået som i hvert fald temmelig usikkert, om der allerede forelå den fornødne finansielle hjemmel til tempobonus”.

Derudover finder Kommissionen, at Finansminister Nicolai Wammen ”først den 8. november 2020 om eftermiddagen blev bekendt med den manglende hjemmel til aflivning af alle mink".

Læs hele Minkkommissionens beretning her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Mogens Jensen

MF (S), næstformand, forsvarsordfører, Socialdemokratiet, fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
fagbevægelsens lederuddannelse (LO-Skolen 1999)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)