Her er de fem vigtigste links i sagen om Støjberg og de adskilte asylansøgere

OVERBLIK: Brød Inger Støjberg (V) loven med sin instruks om at adskille asylansøgere, hvor den ene ægtefælle er mindreårig? Altinget giver dig sagens centrale dokumenter.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) mistænkes for at have handlet ulovligt, da hun sidste år besluttede at adskille alle ægtepar blandt asylansøgere, hvor den ene ægtefælle er mindreårig.

Altinget giver dig her et overblik over, hvordan sagen opstod og udviklede sig.

Det hele begyndte med en artikel i Berlingske i januar 2016.

1: Historien i Berlingske

Efter debat om barnebrude i Sverige undersøgte Berlingske, om fænomenet også findes i Danmark. Og om ægtepar, hvor den ene part er mindreårig, rent faktisk kan bo sammen.

I et skriftligt svar til avisen oplyste Udlændingestyrelsen, at: "Udlændingestyrelsen oplever ganske få tilfælde, hvor mindreårige asylansøgere (under 18 år) har et retsgyldigt ægteskab med en anden mindreårig asylansøger eller med en voksen asylansøger over 18 år, og hvor parterne derfor som udgangspunkt kan indkvarteres sammen på asylcentrene."

Styrelsen tilføjede, at der altid foretages en individuel vurdering.

Historien fik samme dag integrationsminister Inger Støjberg til at skrive på sine Facebook-profil, at "det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen".

2: Inger Støjbergs pressemeddelse

Den formelle reaktion kom få uger senere, 10. februar 2016.

I en pressemeddelelse oplyste Inger Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever.  De skulle i stedet skilles ad og bo hver for sig.

Af teksten fremgik det, at alle asylansøgere under 15 år (som er den seksuelle lavalder) allerede fast blev adskilt fra eventuelle samlevere eller ægtefæller. Men nu ville ministeren instruere Udlændingestyrelsen i at adskille samtlige asylansøgere under 18 år fra deres ægtefæller eller samlevere.

Temmelig usædvanligt blev pressemeddelelsen også sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller nogen anden embedsmand i ministeriet havde sat sit navn på ordren. Den kom udelukkende fra ministeren.

Et enkelt ægtepar klagede til ombudsmanden over at være blevet adskilt, og på den baggrund begyndte ombudsmanden at kigge på sagen.

Beslutningen om at adskille alle par ud fra en instruks er potentielt ulovlig, fordi alle borgere har krav på en konkret behandling af deres sag og adgang til at klage – med mindre loven klart siger, at alle par skal adskilles, hvilket jo netop ikke var tilfældet.

Efter ombudsmandens henvendelse oplyste ministeriet da også i april, at det nu igen var begyndt at se på sagerne individuelt.

Men ombudsmanden valgte alligevel at gå ind i sagen af egen drift for at undersøge forløbet nærmere. Det stod snart klart, at redegørelsen ville blive ganske kritisk.

Ombudsmandens redegørelse lå klar 12. december 2016, men den kunne ikke offentliggøres, fordi Dansk Folkeparti havde spændt en snubletråd ud for ombudsmanden.

3: DF's forsøg på at bremse ombudsmanden

Det skete med et beslutningsforslag, som partiet fremsatte tre dage senere, 15. december 2016. 

I forslaget opfordrede partiet regeringen til at ændre loven, sådan at ingen mindreårige asylansøgere må bo sammen med deres ægtefælle.

Finten består i, at når Folketinget er i gang med at behandle en sag, må ombudsmanden vente med at udtale sig om sagen.

Dansk Folkeparti erkendte senere i Politiken, at det var en medvirkende årsag til at fremsætte beslutningsforslaget, at det ville bremse ombudsmandens redegørelse.

Da der var gået to måneder, valgte ombudsmanden at oversende sit udkast til redegørelse til Folketinget til orientering, og dermed blev offentligheden orienteret om den.

4: Ombudsmandens redegørelse

Først tre måneder efter at redegørelsen fra ombudsmanden var klar, blev forslaget fra Dansk Folkeparti 14. marts 2017 behandlet og forkastet af et flertal. Dermed kunne ombudsmanden omsider fremsætte sin redegørelse.

Det er en usædvanlig kritisk redegørelse, hvor ombudsmanden kaldte instruksen fra 10. februar "ulovlig" og slog fast, at "ministeriets fremgangsmåde i sagen efter min opfattelse er særdeles kritisabel".

I redegørelsen kunne man også læse, hvor mange ægtepar, der egentlig var, hvor den ene part er mindreårig – og hvor stor aldersforskellen var.

Det var i alle tilfælde manden, der var ældst. 32 af de 34 mandlige asylansøgere var pr. 10. februar 2016 under 30 år. Fire af disse var 17 år. De to resterende mandlige asylansøgere var 30 og 32 år, fremgik det.

Du kan se tallene her:

Det fremgik også af ombudsmandens redegørelse, at ministeriet ikke længere administrerede ulovligt, og dermed så sagen ikke ud til at få yderligere konsekvenser.

Men det blev der muligvis lavet om på i den forløbne weekend. Søndag bragte Politiken en stribe artikler om sagen.

5: Politikens afsløring

Kernen i Politikens artikler er, at Inger Støjberg blev advaret om, at det ville være ulovligt at adskille alle par med mindreårige asylansøgere – fordi borgere som nævnt har ret til en individuel behandling af deres sag.

Det er potentielt alvorligt, fordi ministre ikke bevidst må handle i strid med loven.

Politiken fremlægger ikke dokumentation for, at Støjberg havde fået en klokkeklar advarsel fra sine embedsmænd, men citerer anonyme kilder for, at mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte at advare mod instruksen fra 10. februar.

I et interview erkendte Inger Støjberg, at hun personligt havde ændret i embedsmændenes udkast til den pressemeddelelse (og instruks), der blev udsendt 10. februar, og at hendes ændring bestod i at fjerne ethvert forbehold. Men ministeren fastholder, at hun ikke havde grund til at tro, at instruksen dermed blev ulovlig.

Det er dette spørgsmål, der vil være kernen, hvis et flertal i Folketinget eller regeringen af egen drift vælger at forsøge at nå til bunds i forløbet. Men som Søs Marie Seerup påpeger i BT i dag, så tyder meget på, at det ikke kommer så vidt. 

Forrige artikel Ngo stifter aktieselskab og tjener penge på at løfte mennesker ud af fattigdom Ngo stifter aktieselskab og tjener penge på at løfte mennesker ud af fattigdom Næste artikel Dødsfald: Fhv. Hørsholm-borgmester Hanne Falkensteen (81) Dødsfald: Fhv. Hørsholm-borgmester Hanne Falkensteen (81)
Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.