Holstein om ny aftale: Østergaard fik slået hul i paradigmeskiftet

ANALYSE: Radikale har fået en meget overraskende indrømmelse, når det kommer til hjemsendelse af flygtninge. Det mener Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Emma Qvirin Holst

Efter 20 dages forhandlinger lykkedes det omsider for Mette Frederiksen at få et flertal bag en smal ren S-regering.

Det er en meget overraskende indrømmelse til Radikale, og det kan vise sig at blive en blottelse for Mette Frederiksen. Man kan spørge sig selv, om den indrømmelse var faldet, hvis Henrik Sass Larsen havde siddet med ved forhandlingsbordet.

Erik Holstein, Altingets politiske kommentator

Det er en stor sejr for S-formanden, der nu i modsætning til den forrige socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt kan føre en klassisk socialdemokratisk økonomisk politik.

Det siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

Sejren har dog langtfra været gratis. Den ledsages af en aftaletekst, som Radikale, SF og Enhedslisten har underskrevet. Ifølge teksten har Socialdemokratiet måttet give Radikale en stor indrømmelse på udlændingeområdet, når det gælder hjemsendelse af flygtninge:

Mette Frederiksen vandt titusinder af stemmer over midten på grund af løftet om en stram udlændingepolitik, og det afgørende bliver nu, hvordan tidligere DF-vælgere vil reagere.

Erik Holstein, Altingets politiske kommentator

”Fremover kan flygtninge få lov til at blive, hvis de er i beskæftigelse og har arbejdet i to år i samme branche – selvom der er blevet fred i deres hjemland. Morten Østergaard fik banket et  hul i paradigmeskiftet,” siger Erik Holstein og tilføjer:

”Det er en meget overraskende indrømmelse til Radikale, og det kan vise sig at blive en blottelse for Mette Frederiksen. Man kan spørge sig selv, om den indrømmelse var faldet, hvis Henrik Sass Larsen havde siddet med ved forhandlingsbordet.”

Formuleringen i aftaleteksten er med til at udviske skellet mellem at være flygtning og indvandrer, hvilket netop var det, som paradigmeskiftet var tiltænkt at gøre op med, siger Erik Holstein.

Vælgernes dom bliver afgørende
Resten af de indrømmelserne på udlændingeområdet i aftaleteksten er endt ud, som det var forventet allerede inden forhandlingerne ifølge den politiske kommentator.

”De andre indrømmelser i udlændingepolitikken er derimod helt efter bogen. Det var forventet, at der ville blive skruet på de særlig lave ydelser, og at man igen ville tage kvoteflygtninge. Det ændrer ikke noget synderligt, at man finder et andet udrejsecenter end Sjælsmark, og Lindholms skæbne blev beseglet med DF’s store valgnederlag,” siger Erik Holstein.

Selvom forhandlingerne på de langt fleste felter er gået efter Socialdemokratiets plan, bliver det afgørende, hvordan det hele vil blive modtaget hos de vælgere, som Socialdemokratiet har vundet fra især Dansk Folkeparti:

”Mette Frederiksen vandt titusinder af stemmer over midten på grund af løftet om en stram udlændingepolitik, og det afgørende bliver nu, hvordan tidligere DF-vælgere vil reagere,” siger Erik Holstein.

S, SF og EL vandt slag om økonomien
En af de andre store knaster i forhandlingerne var den økonomiske politik, hvor Radikale pressede på for at få en reformvenlig kurs.

Men det lykkedes for de resterende tre partier at holde fast i, at der være en ny venstresocialdemokratisk linje.

”Her ser det helt anderledes ud end dengang, Vestager gennemtvang en videreførelse af en borgerlig økonomisk politik,” siger Erik Holstein og tilføjer

”Der står direkte i forståelsespapiret, at grådighed og stigende ulighed skal bekæmpes. Ikke underligt, at der var store smil i Enhedslisten og SF, men det er også en sejr for den linje, en socialdemokrat som Peter Hummelgaard har kæmpet for.”

Men Enhedslisten og SF må samtidig acceptere, at der i stedet for en afskaffelse af kontanthjælpsloftet bliver nedsat en kommission.

”Det er tvivlsomt, om kontanthjælpsloftet ender med at blive helt fjernet, for det vil give andre skævheder, men det bliver ændret. Og det er et plaster på såret for SF og Enhedslisten, at fattige børnefamilier allerede på kort sigt får en kontant hjælp,” siger Erik Holstein.

Han peger på, at SF og Enhedslisten også kan glæde sig over, at deres krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne er blevet indfriet.

”Men det er nok ikke noget, alle socialdemokratiske borgmestre er glade for.”

Alle fælles om ambitiøs grøn plan
Mens der har været tovtrækning om udlændinge og den økonomiske politik i forhandlingerne, har det grønne område været den helt store fællesnævner mellem de fire partier.

Og det afspejles i aftaleteksten, der går længere end noget, der tidligere er set fra en dansk regering, siger Erik Holstein:

”Ikke alene har man den ambitiøse overordnede målsætning om at reducere drivhusgasser med hele 70 procent i 2030, der kommer også bindende delmål. Det er ret vigtigt, hvis den langsigtede målsætning skal omsættes til virkelighed,” siger han og tilføjer:

”Derudover skal den grønne omstilling integreres i Finansministeriets regnemodeller, og man lægger op til et grønt nationalregnskab på sigt. Det vil være lidt af et kulturchok i Finansen.”

Trods fravær i teksten er pensionsplan ikke opgivet
Aftalen fylder hele 18 sider, men ikke et eneste sted er Socialdemokratiets helt store mærkesag fra valgkampen om tidligere tilbagetrækning for nedslidte danskere nævnt.

Men det er der ifølge Erik Holstein ikke noget underligt i:

”Det var ikke ventet, for Radikale støtter ikke den plan. Man skal huske, at det her er et ”forståelsespapir” mellem fire partier, der er meget uenige. Det er ikke et regeringsgrundlag,” siger han.

Han understreger, at det er en fejltolkning, hvis man læser aftalen, som at Socialdemokratiet har opgivet ambitionen om en pensionsaftale. Mette Frederiksens plan har hele tiden været at søge et flertal uden om Radikale:

”Mette Frederiksens håb har hele tiden været, at DF til sidst vil gå med, og det vil hun fortsat kæmpe for. Noget helt andet er så, at Thulesens lyst til at hjælpe nok er blevet begrænset.”

Dokumentation

Det vil en ny regering på udlændingeområdet ifølge aftaleteksten

En ny regering skal føre en ansvarlig udlændingepolitik, som mere aktivt fremmer integrationen og forbedrer vilkårene for børn og deres muligheder for at tage aktiv del i det danske samfund.

Den nye regering vil arbejde for:

 • Et mere humant asylsystem. Det vil være en væsentlig prioritet i en ny dansk regerings udenrigspolitik at søge international tilslutning til et fremtidigt og mere humant asylsystem inden for gældende international ret.
 • En ny regering vil føre en politik, der på et internationalt niveau adresserer de bagvedliggende årsager til, at mennesker sendes på flugt eller ønsker at emigrere til Europa. I forbindelse med forhandlingerne om EU’s næste budget vil en ny dansk regering arbejde for, at der gennemføres et historisk løft af særligt Afrika.
 • Fremme integrationen i Danmark. En ny regering vil føre en politik, der styrker integrationen og det forhold, at mennesker, uanset hvor kort eller lang tid de opholder sig i Danmark, bidrager til samfundet, lærer sproget og kommer i beskæftigelse.
  Målsætningen skal understøttes af følgende initiativer:
  • En årlig handlingsplan, der konkret anviser, hvordan integrationen kan fremmes og styrkes.
  • At mennesker mødes med en klar forventning om at bidrage, så ingen overlades til en passiv tilværelse på sociale ydelser.
  • At integrationsgrunduddannelsen (IGU) videreføres og om muligt styrkes.
  • En ny regering vil lægge vægt på, at der sikres adgang til uddannelse over ungdomsuddannelsesniveau for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.
  • At de cirka 70 børn, der er kommet i klemme på grund af integrationsvurderingerne fra 2016 og til nu, hjælpes ved, at de får tre måneder til at ansøge om familiesammenføring ud fra kriterierne i den nye lovgivning, selvom deres forældre har været her længere.
 • Den nye regering vil bygge sin udlændingepolitik på såkaldt almindelig sund fornuft. Det betyder for eksempel:
  • Udenlandske studerende, der selv har betalt deres uddannelse her i landet, skal have bedre mulighed for at kunne søge et relevant job her, når de er færdige.
  • Gebyrerne for danskuddannelse i relation til beskæftigelse sættes ned til et rimeligt niveau, mens sanktionerne for udeblivelse skærpes.
  • Udenlandske ægtefæller fra engelsktalende lande skal ikke igennem en urimelig bureaukratisk proces for at dokumentere deres engelskkundskaber.
  • En ny regering vil have som mål at skabe gode betingelser for, at britiske statsborgere kan blive i Danmark efter et eventuelt Brexit.
  • Flygtninge, der har været i beskæftigelse i Danmark i to år, kan få mulighed for at blive, mens de er i beskæftigelse i pågældende ansættelsesforhold, dog kan fortsat ophold ved anden beskæftigelse i samme branche og på tilsvarende ansættelses- og lønvilkår godkendes.
 • Nyt udrejsecenter for børnefamilier. En ny regering vil respektere de grundlæggende principper i asylsystemet og derfor fastholde, at asylansøgere, der har fået et endeligt afslag på deres ansøgning, skal rejse hjem. En ny regering er af den overbevisning, at det indenfor det formål vil være muligt at finde en mere hensigtsmæssig lokalitet for et udrejsecenter kun for børnefamilier end Udrejsecenter Sjælsmark. Det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark.
 • Genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge. Det er en ny regerings vurdering, at modtagelsen af kvoteflygtninge med særligt fokus på kvinder og børn kan genoptages i 2020.
  • En ny regering vil dog allerede i 2019 modtage den mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge.
  • Hvis det spontane asyltal og antallet af familiesammenføringer stiger, er det fortsat den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsministers bemyndigelse at tage en lavere kvote eller midlertidigt stoppe for modtagelsen af kvoteflygtninge.
 • Udrejsecenter til udvisningsdømte. En ny regering vil arbejde for, at kriminelle udvisningsdømte udsendes af Danmark hurtigere end i dag. En ny regering vil iværksætte en undersøgelse af, hvor de bedst kan placeres, så længe de opholder sig i Danmark.

Læs hele aftalen her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Holstein

Politisk kommentator, journalist, Altinget
journalist (DJH 1990)