Internt notat bekræfter: Regeringen vil skrotte besparelser på uddannelser

PLANER: Regeringen planlægger at skrotte omprioriteringsbidraget på landets uddannelsesinstitutioner, viser et internt regeringsnotat. Aktørerne jubler, men frygter nye og målrettede besparelser.

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Det skal være slut med de årlige to-procentsbesparelser på landets skoler, gymnasier, VUC’er og SOSU-skoler.

Hensigten i forståelsespapiret er, at uddannelsesinstitutionernes økonomi skal genoprettes efterhånden, som der bliver råd til det. Vi er rigtig spændt på, hvornår det bliver.

Birgitte Vedersø, Formand, Danske Gymnasier

Regeringen vil nemlig annullere det forhadte omprioriteringsbidrag på de uddannelsesinstitutioner, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Kulturministeriet.

Fakta
Omprioriteringsbidraget
I forbindelse med finansloven for år 2016 vedtog den daværende V-regering med støtte fra K, LA og DF at indføre et omprioriteringsbidrag på to procent på undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. 

Omprioriteringsbidraget har muliggjort, at Folketinget løbende har kunnet flytte midler rundt mellem områder, så pengene er blevet anvendt efter en politisk prioritering.

Kilde: Finansministeriet

Det viser et internt regeringsnotat fra 5. september 2019, som Altinget er kommet i besiddelse af. Notatet indeholder en såkaldt prioriteringsskitse over, hvad det endelige finanslovsudspil på nuværende tidspunkt forventes at indeholde.

Oplysningerne fra notatet glæder formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

”Det er en fantastisk god nyhed. Det er meget på tide og meget tiltrængt,” siger gymnasiernes formand.

Den umiddelbare reaktion er også positiv hos formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Ole Heinager.

”Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget vil være et skridt på vejen til at få løftet undervisnings- og uddannelsesområdet, men det vil ikke være tilstrækkeligt. Jeg har en klar forventning om, at regeringen vil gøre alvor af udmeldingerne om, at der skal satses på uddannelse, og at skolerne derfor til næste år vil have flere penge at gøre godt med,” siger Ole Heinager.

Omprioriteringsbidraget har betydet, at gymnasierne, VUC’erne og SOSU-skolerne årligt har skulle spare to procent på driftsbudgetterne.

For VUC’erne har det eksempelvis betydet, at man har sparet 600 millioner samlet, siden besparelsen blev indført i 2016.

Hos Danske HF & VUC forklarer formand Pernille Brøndum, at farvellet til besparelserne betyder, at der nu kan sættes en stopper for fyringer af undervisere, som har været en af de største konsekvenser. Men hun frygter, at de gode hensigter erstattes af nye og mere målrettede besparelser.

”En ting er, at omprioriteringsbidraget stopper. Men der er en tradition for også at spare udvalgte steder. Hos os er der ikke mange steder, der kan spares mere, fordi besparelserne har kørt så længe,” siger Pernille Brøndum.

Læs hele artiklen på Altinget Uddannelse, hvor du får flere kommentarer og endnu mere baggrund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birgitte Vedersø

Selvstændig konsulent, fhv. rektor, Gefion Gymnasium, bestyrelsesmedlem, Københavns Universitet
cand.mag. i dansk og italiensk (Aarhus Uni. 1991)

Lisbeth Nørgaard

Formand, Danske Sosu-skoler, direktør, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Ole Heinager

Adm. Direktør, NEXT Uddannelse København, formand, DEG-L (Lederne i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier)
cand.scient.pol

0:000:00