Se fødevareminister Mogens Jensen forklare nedslagtningen af mink

Posted by Altinget.dk on Wednesday, 11 November 2020

Mogens Jensen om minksag: “Jeg har talt sandt under hele det her forløb” 

MINK: På et samråd beklagede fødevareministeren de begåede fejl, men Mogens Jensen afviste at have løjet om sit kendskab til, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ihjel.

Sine Riis Lund

Der kom ikke afgørende nyt frem, da fødevareministeren onsdag var i samråd om aflivningen af mink.

Omkring tyve medlemmer af Folketinget blev ellers ved med at kredse om, hvad Mogens Jensen vidste, hvornår han vidste det, og hvad han burde have vidst om den ulovlige hjemmel til at aflive alle landets mink.

På tværs af partiskel udtrykte folketingspolitikere store vanskeligheder ved at få de hidtidige udmeldinger fra fødevareministeren til at stemme, og flere følte sig foranlediget til at nævne overfor ministeren, at han udtalte sig under ministeransvar.

“Der er noget her, der ikke passer sammen”, “begge dele kan jo ikke være rigtigt” og “det hænger ikke sammen”, lød nogle af kommentarerne undervejs. 

Jeg var ikke klar over det, hverken da regeringen traf beslutning om at aflive alle mink eller ved det efterfølgende pressemøde.

Mogens Jensen, Fødevareminister

Mogens Jensen fastholdt på sin side, at han “har talt sandt under hele det her forløb”.

Fødevarestyrelsen vidste besked
Fødevareministeren gentog flere gange, at han ikke ved udmeldingen om at aflive alle mink var bekendt med, at der ikke forelå hjemmel hertil.

Jeg synes, det er meget overraskende, at ministeren forsøger at få nogen til at tro på, at han ikke vidste, at det var et lovbrud, han begik, når ministeren selv har skrevet bekendtgørelsen, hvor der står, hvad man kan i forhold til at kræve dyr aflivet.

Rasmus Jarlov, MF, Konservative

“Jeg var ikke klar over det, hverken da regeringen traf beslutningen om at aflive alle mink eller ved det efterfølgende pressemøde,” lød det fra fødevareministeren.

I stedet kunne Mogens Jensen under samrådet indkredse det til, at han havde fået den viden “i løbet af weekenden”. Et mere præcist svar på det kommer onsdag i næste uge, hvor Miljø- og Fødevareministeriet forventer at have en redegørelse færdig om sagen.

Svaret undrede, blandt andet fordi det onsdag kom frem i Berlingske, at Fødevarestyrelsen ifølge et svar fra veterinærdirektør Hanne Larsen “hele tiden har ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning”.

Tilsvarende har Politiken og Nordtinget.dk beskrevet, hvordan Fødevarestyrelsens vicedirektør allerede 11. juni i et notat til Sundhedsstyrelsen advarede om, at man ikke havde et “sikkert retligt grundlag” for at aflive mink i Danmark.

En udstedt bekendtgørelse
På samrådet bedyrede Mogens Jensen dog, at han ikke havde nogen information om eller var bekendt med, hvad der var foregået i Fødevarestyrelsen.

Det selv om fødevareministeren har været med til at udstede en bekendtgørelse, der skulle sikre, at der var hjemmel til at aflive mink indenfor de oprettede sikkerhedszoner inden for en radius af 7,8 kilometer af en smittet besætning.

Flere folketingsmedlemmer mente, at fødevareministeren derfor burde være bekendt med, at der så ikke ville være hjemmel til at aflive resten af landets mink, herunder raske mink udenfor sikkerhedszonerne.

“Jeg synes, det er meget overraskende, at ministeren forsøger at få nogen til at tro på, at han ikke vidste, at det var et lovbrud, han begik, når ministeren selv har skrevet bekendtgørelsen, hvor der står, hvad man kan i forhold til at kræve dyr aflivet,” sagde Konservatives Rasmus Jarlov.

Ligesom flere andre bemærkede han, at fødevareministeren selv har henvist til den nævnte bekendtgørelse i et folketingssvar.

"Så påstår ministeren, at han ikke kender reglerne. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der tror på,” lød det fra Rasmus Jarlov.

Også Enhedslistens fødevareordfører mente, at Mogens Jensen havde lidt af et forklaringsproblem.

“Kan ministeren så ikke se, at ministeren har lidt af et problem? Og at det jo sådan set er alvorligt, at ministeren her skal svare under ministeransvar, og ministeren sidder og siger, at ministeren ikke vidste det før i weekenden, når ministeren har underskrevet en bekendtgørelse, hvor det klart fremgår, at der ikke er lovhjemmel til at slå raske mink ihjel,” sagde Søren Egge Rasmussen.

En opfordring eller ordre
Under samrådet blev der også boret i, hvordan Fødevarestyrelsen fredag kunne sende et brev til landets minkavlere, hvor det fremstod som en ordre – i strid med loven – om at slå samtlige mink ned.

Men heller ikke det brev havde Mogens Jensen noget kendskab til, forklarede han under onsdagens samråd.

“Jeg kan sige, at jeg var ikke inde over udarbejdelsen af brevet. Jeg havde ikke kendskab til brevets indhold, da det blev udsendt,” lød det fra Mogens Jensen, der havde noteret sig diskussionen i medierne, om hvorvidt der i brevet var lagt op til en opfordring eller et egentligt påbud om at aflive alle mink.

“Der har ministeriet oplyst mig, at det var ment som en opfordring til at aflive hurtigst muligt, blandt andet af hensyn til at kunne opnå den såkaldte tempobonus. Der var ikke hjemmel til at påbyde aflivning, og jeg ser nu frem til den redegørelse, der er sat i gang, som afdækker også, om hvorvidt brevet i sin formulering gik for langt og må opfattes som et egentligt påbud om aflivning,” lød det fra Mogens Jensen.

Tekniske problemer forhindrede rettelse
Flere hæftede sig desuden ved, at landets minkavlere først tirsdag modtog en rettelse til det oprindelige brev, hvor det blev præciseret, at der kun havde været tale om en opfordring til at aflive alle mink.

Rasmus Jarlov fandt det “meget, meget kritisabelt”, at fødevareministeren ikke før havde sikret, at lovbruddet var blevet stoppet.

Mogens Jensen kunne hertil fortælle, at han havde fået en rettelse forelagt mandag 9. november, hvor ministeren også godkendte rettelsen.

“Og det skulle også være sendt ud mandag den 9. november, men afgik på grund af tekniske problemer ude i Nost’en (Den Nationale Operative Stab, red.) først tirsdag den 10. november,” fortalte Mogens Jensen.

Efter halvanden times samråd var Venstres Thomas Danielsen, der var blandt medindkalderne til samrådet, langt fra tilfreds med ministerens svar.

“Jeg må indrømme, at jeg er noget rystet over, hvor let det virker til, at ministeren tager denne her aldeles alvorlige sag. Hver gang spørgsmål skal være præcise, må man vente med lige at få svaret til på onsdag, hvor der kommer en redegørelse, til trods for at det burde være ret let for en minister i så en alvorlig situation at have forberedt sig til sådan et samråd,” lød det fra Thomas Danielsen.

Mogens Jensen understregede, at han absolut ikke tog let på situationen. Han medgav, at der havde været fejl i ministeriets håndtering af sagen, som han tog ansvaret for, og som han beklagede meget.

“Men når jeg ikke her sidder og vil fremlægge detaljerede redegørelser for, hvornår mails er afsendt det ene og andet sted, så er det selvfølgelig, fordi jeg ikke har de mails. Det får vi. Vi får en samlet redegørelse, for hvad der er sket hvornår, og så kan alle åbent se forløbet, som det har været og selvfølgelig også drage deres konklusioner ud fra det,” sagde Mogens Jensen.

Fødevareministeren undlod også at forholde sig til spørgsmål om statsministerens og koordinationsudvalgets rolle i forløbet, men nævnte blot ganske kort, at beslutningen om at aflive alle landets mink var blevet truffet af “regeringen i en fælles regeringsbeslutning”.

Se samrådet i videoen ovenfor.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mogens Jensen

MF (S), næstformand, forsvarsordfører, Socialdemokratiet, fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
fagbevægelsens lederuddannelse (LO-Skolen 1999)

0:000:00