Mette Frederiksen: Jeg tror ikke, der går måneder, før vi kan begynde at åbne samfundet op

CORONA: Statsminister Mette Frederiksen maner til besindighed og opfordrer i et nyt opslag på Facebook danske virksomheder til at holde ud lidt endnu. "Lad være med at fyre folk, send dem hjem i stedet," skriver hun og pointerer: "Staten dækker en stor del af lønnen."

Hvornår åbner Danmark igen? 

Det kan ingen foreløbig give et reelt svar på. 

Det manglende svar fra regeringen forstærker presset på dansk økonomi, og uklarheden om, hvad der skal til, før samfundet genåbnes, forværrer den onde cirkel, dansk økonomi er på vej ind.

I opslag på Facebook lørdag eftermiddag løfter Mette Frederiksen nu en lille flig, og hun adresserer de spekulationer, der går på, at nedlukningen kommer til at vare ved i måneder endnu.

Dette har hun vanskeligt ved at forestille sig. Men det afhænger af folks evne og villighed til at overholde myndighedernes retningslinjer – jo bedre, desto hurtigere kan Danmark åbnes igen i moderat tempo.

"Jeg ser, at flere og flere spekulerer i, at der går flere måneder, før vi kan begynde at åbne Danmark igen. Det, hverken håber eller tror jeg, bliver tilfældet. Vi ønsker ikke at holde Danmark lukket én dag mere end nødvendigt."

"Hvordan det går. Det afgør vi sammen lige nu. Hvis vi bliver ved med at holde afstand. Vaske hænder. Undgår for megen aktivitet. Så vil vi stille og roligt kunne se det i tallene: Antallet af indlæggelser vil stige mindre stejlt end ellers. Kurven vil forhåbentlig flade ud."

"I dét scenarie, som jeg tror, er det mest sandsynlige – så kan vi hurtigere begynde så småt at åbne Danmark igen."

Hold ud lidt endnu
Mette Frederiksen bemærker også de private virksomheders bekymring og krisehåndtering, men hun maner til besindighed, og hun opfordrer kraftigt til, at man afstår fra fyringsrunder.

"Jeg forstår godt usikkerheden blandt virksomhederne og lønmodtagerne. Behovet for at vide, hvor længe det varer. Min besked er: Hold ud lidt endnu."

"Om bare nogle få dage har eksperterne data nok til at gøre en første status på tallenes udvikling her i Danmark. Lige nu ser det ud til, at vores fælles indsats virkelig nytter."

"Men vi skal være mere sikre. I andre lande har vi set tilbageslag på tidspunkter, hvor det ellers lige så ud til at gå bedre."

"Brug Folketingets historisk store hjælpepakker. Lad være med at fyre folk. Send dem hjem i stedet. Staten dækker en stor del af lønnen."

"Vi har netop – også når det gælder økonomien – handlet hurtigt og resolut. Og i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. For at mindske konsekvenserne."

Arbejdsløshedens grimme ansigt
Mette Frederiksen ser det som sin hovedopgave at mindske konsekvenserne for arbejdsmarkedet. Selvom meget afhænger af udlandet, skal man fra dansk side gøre alt, hvad muligt er, for at inddæmme skaderne.

"Knap 33.000 mennesker har meldt sig arbejdsløse, siden coronakrisen tog fart. Personer og familier, der pludselig mangler en lønseddel. Det er ikke nemt."

"Arbejdsløsheden har igen vist sit grimme ansigt i vores samfund. Og det bliver en hovedopgave at få gang i beskæftigelsen igen. Det kommer vi til at drøfte med Folketingets partier. For det er afgørende - ikke bare for den enkelte, der får et arbejde - men for os alle og vores fælles økonomi og muligheder."

"Meget afhænger selvfølgelig også af, hvad der sker i udlandet. Vores muligheder for eksport. Men det ændrer ikke på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan herhjemme."

"Derfor: Hold fast i at stå sammen ved at holde afstand. Så vi hurtigst muligt kan begrænse smittespredningen. Og dermed begynde at åbne Danmark igen," slutter hun.

 

Forrige artikel Partier uenige om plan for genåbning: ”Jeg frygter, vi kommer til at gå for hurtigt frem” Partier uenige om plan for genåbning: ”Jeg frygter, vi kommer til at gå for hurtigt frem” Næste artikel Dagens coronaoverblik: Venstre vil have ny hjælpepakke Dagens coronaoverblik: Venstre vil have ny hjælpepakke
Støjberg kridtede uenigheder op, Ellemann talte dem ned, og Lose blev valgt

Støjberg kridtede uenigheder op, Ellemann talte dem ned, og Lose blev valgt

LANDSMØDE: Stephanie Lose er nu valgt som ny næstformand i Venstre efter ved et landsmøde med interessante taler fra de tre hovedpersoner. Støjberg dømte Venstre ude som statsministerparti, hvis ikke Ellemann holder sig gode venner med Vermund og Thulesen. Og Ellemann talte for en kombination af internationalt udsyn og krav til udlændinge. Se landsmødet og talerne her.