Nationalbanken med dystert varsel: Krisen koster stort væksttab i 2020

ØKONOMI: Nationalbanken forudsiger vækstnedgang på op mod hele ti procent af BNP i år som direkte konsekvens af coronakrisen. Dansk økonomi er heldigvis godt rustet til modgang, vurderer Nationalbankens direktør, Lars Rohde.

Flyene holder stille på landingsbanerne i lufthavnene, bordene står tomme på restauranterne, biografernes lærreder er blanke, og fadølsanlæggene er blevet frakoblet på barer og caféer. 

Kampen mod spredningen af covid-19 har sat store dele af samfundet ud af drift.

Nu har Nationalbanken netop fremlagt sit bedste bud på, hvad det får af konsekvenser for Danmarks økonomi. I en ny analyse vurderer banken, at krisen må forventes at koste et fald i BNP på mellem tre og ti procent i år.

"Udbruddet af coronavirus, foranstalt­ningerne til at inddæmme smitten og afledte adfærdsændringer med­fører en midlertidig og meget kraftig reduktion af den økonomiske aktivi­tet," lyder det i analysen.

Ros til hjælpepakker
Heldigvis er Danmark godt rustet til krisetider, vurderer banken. 

"I Danmark har vi umiddelbart et solidt udgangspunkt for at få økonomien tilbage på sporet igen, når udbruddet fortager sig, og foranstaltningerne rulles tilbage. Men det kommer til at gøre ondt, før vi når dertil," siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

Nationalbankens direktør erklærer sig som tilhænger af de store hjælpepakker, som Folketinget gennem de seneste uger har udskrevet. 

"De hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, er nu og her med til at holde hånden under virksomheder og lønmodtagere," siger nationalbankdirektøren i pressemeddelelsen. 

Behov for investeringer
Nationalbanken præsenterer i analysen tre scenarier for, hvordan økonomien risikerer at blive ramt af coronakrisen. I det værste scenarie står Danmark til væksttab på hele ti procent af BNP, mens krisen i den mildeste forudsigelse blot fører til vækstnedgang på tre procent.

Årsagen til, at banken har valgt den metode, er, at det er utroligt svært at forudsige de økonomiske konsekvenser af den globale pandemi. 

"Der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier," skriver banken.

En af grundene til usikkerheden er, at Danmark som en lille og åben økonomi er utrolig afhængig af handel med udlandet, hvor det endnu er svært at spå om coronakrisens ødelæggelser.  

Nationalbanken påpeger i analysen, at "mange andre lande ikke har samme gunstige udgangspunkt som Danmark".

Blandt andet derfor opfordrer nationalbanken til, at staten skubber økonomien i gang med en hjælpende hånd i ryggen i form af nye finanspolitiske investeringer. 

"Vi skal ikke glemme, at vi også er meget afhængige af udviklingen i udlandet. Og når restriktionerne på den økonomiske aktivitet udfases, vil der sandsynligvis være behov for mere traditionel finanspolitisk stimulans for at understøtte efterspørgslen," udtaler Lars Rohde. 

Forrige artikel Dagens overblik: Nu kan regeringen forbyde forsamlinger ned til to personer Dagens overblik: Nu kan regeringen forbyde forsamlinger ned til to personer Næste artikel Regeringen bøjer sig for politisk pres: Tilbyder 180 millioner til trængte medier Regeringen bøjer sig for politisk pres: Tilbyder 180 millioner til trængte medier