Økologisk Råd: Folketinget lader luftforurenerne køre på frihjul

DEBAT: Christiansborg lader landbrug, skibsfart og brændeovnsejere være hævet over normal miljøregulering. Ved at lette jerngrebet om kommunerne og stille krav til baggrundsforurenerne kan politikerne sikre danskerne ren luft i lungerne, skriver Kåre Press-Kristensen.

Af Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

Udendørs luftforurening med fine partikler er den tredjestørste risikofaktor i Danmark kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet.

Denne type luftforurening alene er ansvarlig for cirka 7 procent af alle danske dødsfald. Godt 3.700 danskere dør hvert år af udendørs luftforurening med fine partikler, der samtidig forårsager millioner af luftvejslidelser og sygedage. En samfundsøkonomisk omkostning på omkring 70 milliarder kroner om året. Til dette skal lægges dødsfald, sygdom og omkostninger knyttet til andre typer luftforurening, for eksempel ultrafine sodpartikler og indendørs luftforurening fra stearinlys, mados og brændeovne.

Luftforurening er uden sammenligning det miljøproblem, der dræber flest i Danmark. Dertil forårsager luftforureningen væsentlige skader på vores natur, kulturarv og afgrøder.

Det giver ikke mening, når politikerne fokuserer på luftforurening som et unikt problem i byer, da luftforurening er et generelt helbredsproblem i hele landet, og da størstedelen af forureningen med fine partikler i byer netop stammer fra kilder uden for byerne.

Politikerne skal gribe ind
Udendørs luftforurening adskiller sig fra alle andre store risikofaktorer. Folk bestemmer nemlig selv, om de ryger, er fysisk inaktive eller indtager alkohol. Disse risikofaktorer er vi selv herrer over. Men ved hvert eneste åndedræt indånder vi luftforurening.

Vi kan ikke selv fravælge luftforurening. Det er nemlig ofte forurening, som vi ikke selv har udledt. Det kan være partikler fra naboens brændeovn, vejtrafik eller et polsk kraftværk.

Der er således ikke sammenhæng mellem forureneren og den, der lider under forureningen. Den perfekte opskrift på en såkaldt markedsfejl, hvor forureneren ikke har incitament til at reducere forureningen. Kun politikerne kan rette fejlen.

Alligevel får luftforurening forbløffende lidt politisk opmærksomhed. Markedsfejlen udstilles ellers tydeligt i den ene videnskabelige undersøgelse efter den anden, der viser, at det er meget billigere for samfundet at nedbringe luftforureningen end betale for skaderne. Det gælder luftforurening fra alle de store kilder: brændefyring, landbrug, vejtrafik, skibsfart og udlandet.

Hvorfor sker der intet?
Brændefyring i brændeovne og brændekedler er det mest helbredsskadelige danske miljøproblem. Både i byerne og på landsplan. Selv i København, hvor alle har billig fjernvarme, har byens 16.000 brændeovne samme partikeludledning som al byens vejtrafik. I andre byer udleder brændeovnene flere partikler end vejtrafikken.

Ved at erstatte lidt brænde med isolering og miljørigtige varmekilder kan man altså opnå store sundhedsgevinster. Miljømærkede brændeovne løser ikke problemet, da disse under optimale forhold udleder cirka 50 gange flere partikler end gamle lastbiler (per energienhed).

De fleste politikere er åbenbart berøringsangste over for ildglade vælgere og tør ikke gribe ind.

Landbruget klarer overraskende nok bare ofte frisag. I ingen andre erhverv tillades forurening med så meget ammoniak. Det er blevet en indgroet politisk tradition at lade landbruget køre på frihjul og være hævet over normal miljøregulering.

Efter brændeovne er vejtrafik den næststørste lokale forureningskilde i større byer. Her har skiftende regeringer holdt kommunerne i et jerngreb de sidste ti år og aktivt forhindret, at kommunerne kunne dæmme op for de mest forurenende køretøjer. Et udtryk for, at folketingsflertallet tilsyneladende vil please vælgerne i de mest forurenende køretøjer.

Grænseoverskridende luftforurening fra international skibsfart og udlandet er den dominerende kilde til fine partikler i Danmark. Ligesom Danmark også eksporterer størstedelen af vores forurening til udlandet.

I FN har Danmark arbejdet aktivt for at nedbringe forureningen fra international skibsfart. I al hemmelighed har regeringen til gengæld målrettet forsøgt at spolere EU's mål om at reducere den grænseoverskridende luftforurening, der hvert år koster flere tusinde danske dødsfald.

Renere luft i byerne
Folketinget kan sikre renere luft i de danske byer og til hele den danske befolkning ved at:

1)      Tillade kommuner at forbyde brændefyring i områder med kollektiv varmeforsyning

2)      Tillade kommuner at udelukke de ældste og mest forurenende køretøjer fra større byer

3)      Arbejde målrettet for at reducere baggrundsforurening fra landbrug, skibsfart og udlandet.

Derved vil befolkningen få et længere og mere sygdomsfrit liv, og samfundet vil spare enorme helbredsomkostninger.

Forrige artikel S: Vil Ole Birk virkelig trække stikket ud af fjerntog til det meste af Jylland? S: Vil Ole Birk virkelig trække stikket ud af fjerntog til det meste af Jylland? Næste artikel Jelved: Foghs slappe finanspolitik gjorde krisen endnu værre Jelved: Foghs slappe finanspolitik gjorde krisen endnu værre
 • Anmeld

  Anders Egeberg · Lev tek

  Marktimer med maskiner

  Så vidt jeg har forstået, kører økologer flere timer i marken end konventionelle så grib i egen barm først

 • Anmeld

  Jes Andersen · Ingeniør

  Den sunde fornuft længe leve

  Det kunne jo også tænkes at de manglende indgreb skyldes at politikerne ikke vil trækkes rundt ved næsen at to håndfulde fremmedgjorte partikelforskrækkede miljøprædikanter.
  Folk er jo blevet immune overfor deres dommedagsprofetier.
  Prøv selv at lægge nakken tilbage, næste gang i går ned igennem København, og se om der pulser brænderøg ud af nogen skorstene. Jeg har stadig tilgode at opleve bare en eneste.

 • Anmeld

  eilif

  Vil tækkes sine vælgere

  Regeringen bekymrer sig ikke i særlig grad om folks helbred. Vil hellere tækkes de vælgere som bor i parcelhuse, hvor brændeovne findes.
  Derfor gør man ikke noget, selv om mange mennesker dør af den luftforurening, som brændeovne skaber.

 • Anmeld

  Marie

  Det økologiske råd er r og nøgler

  "Det Økologsike Råd" er en privatmand som holder sig en indtægt ved at samle en mindre medlemskare i en privat forening der lever af sponserkroner i ny og næ fra elværkerne. Han hader brændeovne og så gerne at vi allesammen købte eldrevet varme i alskins former.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  KÅRE !! " SANDHEDEN ER ILDE HØRT " !!!!!

  Uffe Elbæk !! Alting har en begyndelse !! der trænger
  VIRKELIGT til en udskiftning i toppen af danske
  anti-miljøpolitikere jo før jo bedre !!!!! Danmark
  er blevet et folk af OVERKLASSE forurenere !!!!!!!!!!!!!!!
  de er svære at komme til livs , " de vender det
  blinde øje til " !!! Og i den anden ende !!!! " det
  kan koste arbejdspladser " ( Hørt i ALTERNATIVET )
  I håb om at nye generationer har Miljø-ansvarsbevidsthed !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Lennart Rye

  Pejsefyring med tørt træ.

  På landet er dette slet ikke noget problem. Og udnyttes træet ikke, men efterlades i skovbunden udvikler det CO2 og belaster klimaet alligevel.

  De fleste store byer er en økologisk katastrofe uden ren luft, vand og overalt er der gået på kompromis med det, byboerne kalder natur.
  Lidt pejserøg fra eller til betyder intet.

 • Anmeld

  Eilif

  Fortrægning

  Dem der nægter at se realiteterne i øjne, at luftforurening giver mange mennesker kroniske sygdomme og kræft, prøver at fortrænge det, fordi det gør ondt at indrømme det. Som afledning skælder man i stedet ud på dem, som præsentere realiteterne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Det rene fantasteri

  Så er han der igen, ham fantasten Kåre Press-Kristensen og hans partikelmåler og sine uhyrlige påstande.

  Men sagen er jo heldigvis, at luften, heller ikke i København, har været så ren som nu i flere hundrede år.

  Og alle tal for "dødsfald" p.g.a. disse partikler (hvoraf langt de fleste er naturligt forekomne) er det rene vås der alene bygger på løsagtige opskrivninger fra små rotteforsøg fra uvederhæftige kilder.

  Dog: Nu udnævner han også rygning og "fysisk inaktivitet" som endnu værre for vores helbred, hvilket jo dog er nyt fra den kant.

  Men ligesom vi på forlange at være i fred med vores brændeovn, må vi også forlange at få lov til at sidde ganske stille ved varmen og nyde en pibe tobak - uden at blive skældt huden fuld af ham og hans lille flok af fanatisk troende.

  Måske ALTINGET burde indføre lidt videnskabelig forhåndsgodkendelse af sådanne artikler ??

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Forurening.

  Jeg kan huske dengang vi brugte kakkelovne, brændekomfurer og gruekedler. Men jeg hørte aldrig om at folk følte sig sønderligt generet af disse kilder.
  Så vidt jeg ved, gælder det om at bruge tørt træ som brænde og ikke vådt, som lige er kommet ude fra skoven. Desuden er det også noget som hedder briketter, som, så vidt jeg ved, også er tørt og skader minimalt.
  Nej de store syndere er de tusindvis af diesel drevne biler, som kører rundt på vejene, og udstøder masser af gasser og svovl brinter.

  Hvorfor tage al hygge fra folk, der er snart ikke noget man må længere.

 • Anmeld

  Eilif

  går ud over andre

  Husk på at din/jeres adfærd skader andre, (svarer til passiv rygning), når I tænder ild i jeres brændeovne. Og der videnskabelig evidens for at brændeovne påfører folk sundhedsskader - dvs dem bruger brændeovne er med til at påføre andre skader, i sig selv dybt uacceptabelt.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Brændeovne må forbydes.

  "Selv i København, hvor alle har billig fjernvarme, har byens 16.000 brændeovne samme partikeludledning som al byens vejtrafik. I andre byer udleder brændeovnene flere partikler end vejtrafikken."

  Vi kan naturligvis ikke have ufrivillig forurening af en sådant grad. Og dette er noget man kan gøre i morgen med et minimum af omkostninger. Lidt manglende hygge.

  Sterinlys burde også forbydes, især i småbørnshjem. Danskerne-nordiske- er stadigvæk verdens største forbruger af sterinlys ude af den 3 verden. Det bruges generelt ikke i andre vestlige lande mere.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Svovltændstikker skal forbydes NU

  Svovltændstikker skal forbydes NU.

  Hver gang der stryges én efterlader den svovldioxid i atmosfæren, ligesom de store skibe på verdenshavene, der nu bliver påbudt røgrensning for dette svovl.

  Svovldioxid er usundt - Kåre Press-Kristensen bør straks tilkaldes med sin partikelmåler, så vi kan få italesat dette alvorlige emne ! !

  De såkaldt "folkesundhedsstuderende" kan uden tvivl udregne hvor mange der hvert år dør på grund af denne svovldioxidforurening med partikler fra svovltændstikker.

  Og gaslightere duer heller ikke: De efterlader jo fossile brændemissioner i luften, så kun en roterende pind og lidt fyrresvamp må bruges til at tænde ild.

  Nå nej: Brændt træ giver jo også partikler, Kåre Press-Kristensen har selv målt det !

  Så: Slut med at tænde ild, og det er vel også en god ide. Så kan rygerne jo heller ikke ryge og pyromanerne kan ikke tænde ild, og så må Kåre Press-Kristensen da være glad. ! !

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel Svoltændstik..

  Hvis svovl tændstikker forbydes, hvordan skal i blå så få jeres årlige julefornøjelse?

  I lever jo for at se det lille hjemløse barn sælge tændstikker til i julesneen? Jeres årlige højdepunkt på året

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ironi.

  Herligt ironisk indlæg fra maskinmester, Bertel Johansen.
  Jo forbyd blot alt, så vil vi komme til at leve i "paradis på jord".

  Jeg kan godt forstå at de værste forurenere skal ombygges til renere brændselskilder, f.eks. biler og fly, men at forbyde alt, i den nuværende situation er simpelthen u realistisk. Det skal ændres langsomt, efterhånden som der udvikles nye brændstoffer og energikilder. Forbud mod stearinlys kan jeg ikke se noget fornuft i fordi der er trods alt mange som ser hyggen i disse, og det skal de have lov til.

  Jeg bruger dem ikke selv p.gr. af luftvejs besvær. Men derfor vil jeg ikke forbyde andre at bruge dem. Det samme gælder tobaksrygning.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologi og traditionel teknologiudvikling.

  Det er glædeligt, om det endelig er ved at gå op for Økologisk Råd hvor ødelæggende konsekvenser, der er forbundet med at skulle basere så enormt et energiforbrug på fotosyntesegenererede energikilder. Bedre sent end aldrig.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig energiproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for luftmiljøet, vandmiljøet, klimaet, folkesundheden, dyrevelfærden, naturen, biodiversiteten, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.