Pædagoger, klima og socialt udsatte: Her er SF's input til finansloven

UDSPIL: SF vil have minimumsnormeringer på bordet, oprette en ny socialpulje og afsætte en milliard på klimaområdet. Se, hvad SF vil kæmpe for i de kommende forhandlinger om finansloven.

"Denne finanslov skal være børnenes – både direkte i form af opprioritering af børneområdet, men også ved at sikre, at den verden, vi giver videre til dem, er beboelig".

Sådan lyder det blandt andet i SF's såkaldte ændringsforslag til finansloven for 2020, der bliver kaldt 'børnenes finanslov' og bliver præsenteret fredag 11. oktober. 

Se udspillets fire hovedforslag og øvrige prioriteter herunder. 

Minimumsnormeringer
SF vil i finanslovsforhandlingerne arbejde for, at der højst skal være tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn for hver voksen i daginstitutionerne på linje med forslaget fra Bupl.

SF foreslår, at der afsættes 500 millioner kroner til en indfasningsmodel for minimumsnormeringer i 2020 og 1 milliard kroner i 2021. Derefter skal der hurtigst muligt være fuld indfasning til 1,6 milliarder kroner årligt. Uddannelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter er en central del af opgaven, herunder at få begrænset frafaldet fra pædagoguddannelsen. SF vil være åben for at drøfte, hvilken del af finansieringen der i de kommende år skal gå til uddannelse og indfasning af 3/6-modellen.

Socialpulje
SF foreslår, at der laves en ny socialpulje, der kan finansiere billigere psykologhjælp, efterværn for tidligere anbragte unge, fritidspas for udsatte unge og indsatser i forhold til hjemløse unge. Der skal i første omgang afsættes 0,5 milliarder kroner på finansloven for 2020, og i de følgende år skal beløbet gradvist stige til 1,5 milliarder kroner, så socialområdet fortsat kan styrkes.

Klimahandling nu
SF vil afsætte en milliard kroner på klimaområdet i 2020. Den afsatte milliard skal blandt andet gå til udtag af den mest klimabelastende landbrugsjord og udfasning af fossil energi i industrien. Herudover skal prioriteringen fremme el- og biogas i transporten og sikre en lavere elvarmeafgift for at fremme varmepumper og geotermi.

Løft af folkeskolen og uddannelser
SF vil herudover prioritere en ramme på en milliard kroner på tværs af folkeskolen og uddannelserne i 2020. Prioriteringen skal sikre, at taxameterløftet for de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser fastholdes, midler til bedre forberedelse for underviserne, flere timer for de studerende og mere faglig feedback. Derudover skal uddannelsesloftet væk fra 2020.

Ramme til andre forslag
SF har derudover afsat en ramme på godt 2,5 milliarder kroner til en række øvrige prioriteter:

 • Generationsforureninger
 • Reduktion af brugerbetaling på sundhedsområdet
 • En langsigtet plan for psykiatriområdet
 • Reserve til klimahandlingsplanen
 • Øget indsats mod social dumping
 • En cykelpulje

Endvidere vil SF fremrykke igangsættelsen af den nye bane over Vestfyn, der ifølge regeringens finanslovsforslag vil blive igangsat i 2023.

I alt beløber prioriteringerne på SF's finanslovsudspil sig til 5.540 milliarder kroner. Se herunder, hvordan SF vil finansiere tiltagene i ændringsforslaget.

Finansiering

 • Højere arveafgift: 550 millioner kroner 
 • Beskatning af renteindtægter og aktieudbytter for topskatteydere: 770 millioner kroner 
 • Miljøafgifter: 500 millioner kroner 
 • Finansiering af klimaindsatsen med en flyafgift: 920 millioner kroner 
 • Besparelser på konsulentydelser i staten: 500 millioner kroner 
 • Regeringens sociale reserve (erstattes af en større socialpulje): 200 millioner kroner 
 • Forhandlingsreserven: 2,1 milliarder kroner 
 • I alt: 5.540 milliarder kroner

Følg L 1 Finanslov for finansåret 2020
(Finansministeriet)

16/1
2020
19/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
28/11
2019
20/11
2019
19/11
2019
18/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
8/11
2019
6/11
2019
6/11
2019
5/11
2019
30/10
2019
29/10
2019
29/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
23/10
2019
22/10
2019
22/10
2019
21/10
2019
11/10
2019
11/10
2019
10/10
2019
10/10
2019
9/10
2019
9/10
2019
8/10
2019
8/10
2019
4/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
27/9
2019
27/9
2019
27/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
24/9
2019
19/9
2019
19/9
2019
18/9
2019
13/9
2019
12/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019

Forrige artikel Dagens overblik: Finansministeriet opretter nyt center for grøn økonomi og klima Dagens overblik: Finansministeriet opretter nyt center for grøn økonomi og klima Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?
Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

ERSTATNING: Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, som sikrer knap 19 milliarder i erstatning til danske minkavlere og følgeerhverv. Over de næste ti år skal avlerne kompenseres for aflivningen af alle mink i kampen mod coronasmitte.