Pelle Dragsted: Kommunalt "opgavetyveri" er demokrati

DEBAT: Ifølge regeringen og en række erhvervsfolk er det opgavetyveri, når kommuner for eksempel hjælper med etableringen af et kommunalt gartneri. Men det er langt fra sandt, for det er altid en politisk beslutning, om noget skal være en privat eller offentlig opgave, skriver Pelle Dragsted (EL).

Af Pelle Dragsted (EL)
Medlem af Folketinget

Hvis ikke det var så alvorligt, så var det næsten komisk.

Regeringen har, applauderet af en række erhvervs-lobbyister, meldt ud, at den vil stoppe det, den kalder ”kommunalt opgavetyveri”.

Kommunerne skulle altså angiveligt ”stjæle” opgaver fra det private erhvervsliv, når de for eksempel tilbyder hjælp og rådgivning til virksomheder, der vil etablere sig i kommunen, eller etablerer et kommunalt gartneri, der kan producere planter og blomster til kommunale arealer.

Kun tyveri, når det går den ene vej
At tale om et kommunalt opgavetyveri er næsten bizart al den stund, at selvsamme regering står i spidsen for en massiv offensiv for mere udlicitering og privatisering, hvor private koncerner skal ind og overtage de opgaver, som kommunerne tidligere selv har løst og for eksempel tjene penge på at drive plejehjem og børnehaver.

Når ”tyveriet” går den vej, er det åbenbart en helt anden historie.  

Minister Sophie Løhde udtalte i forbindelse med lanceringen, at ”kommuner og andre offentlige myndigheder ikke skal i unfair konkurrence med private virksomheder, som udfører opgaver, der hører hjemme i den private sektor.”

Det er en politisk beslutning
Men hvad der ”hører hjemme” hvor er jo hverken naturligt eller givet på forhånd. Det er politisk bestemt. Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøl har tidligere brugt for eksempel kommunale havne som et eksempel på såkaldt opgave-tyveri. ”Kan havne ejet af kommunen med skatteyderkroner i ryggen konkurrere med aktieselskabshavne”, spurgte han retorisk.

Eksemplet er sigende. For præcis driften af havne har historisk set netop været en offentlig opgave. Siden er en række havne privatiseret. Og nu mener ministeren så, at det er unaturligt, at kommunerne kan drive havne.

Med den logik er der jo ingen ende på galskaben. Hvad med hospitalerne? Jeg er da ikke i tvivl om, at de private hospitaler synes, at det ville være dejligt ”naturligt”, at de ikke fik konkurrence fra de offentlige. Og boghandlerne ville da være lykkelige over at slippe for konkurrencen fra bibliotekerne.

Ingen selvfølge, om noget er en privat eller offentlig opgave
Sagen er, at der ikke er noget som helst naturgivent i, hvilke opgaver der skal løses af private for profit og hvilke opgaver vi vil løse i fællesskabet gennem skattefinansiering. Det er noget, vi på demokratisk vis beslutter, og det kan ændre sig over tid.  

Det har således intet med tyveri at gøre, hvis et flertal af borgerne i en kommune beslutter at løse en opgave i fællesskab og betale for den over skatten, frem for at overlade den til markedskræfterne. Det hedder demokrati. Og det tilkommer overhovedet ikke Simon Emil Ammitzbøl eller Sophie Løhde at blande sig i, om et flertal af københavnerne ønsker at have bycykler eller ålborgenserne ønsker en kommunal genbrugsforretning. Det er borgernes eget valg og ikke noget, staten skal blande sig i.

Det hedder ikke tyveri. Det hedder demokrati.

Forrige artikel Undervisere: Her er de fem største problemer med studenterevalueringer Undervisere: Her er de fem største problemer med studenterevalueringer Næste artikel Kofod: Himmelråbende dum liberalisme har muliggjort Paradise Papers Kofod: Himmelråbende dum liberalisme har muliggjort Paradise Papers