Se Enhedslistens finanslovsudspil: Højere skat på aktier skal betale for billigere offentlig transport

DOKUMENTATION: Enhedslisten vil finansiere minimumsnormeringer og billigere busbilletter med højere skatter på aktieindkomster og en ny skat for bankerne. Se hele partiets finanslovsudspil her. 

Enhedslisten er klar med sit udspil til næste års finanslov.

Partiet vil omfordele i alt 10,8 milliarder kroner, der skal komme fra blandt andet højere skatter på aktieindkomster og en ny såkaldt balanceskat for bankerne.

Pengene skal finansiere blandt andet billigere billetter til den offentlige transport, et straksløft af psykiatrien og minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Du kan se partiets forslag til nye udgifter og indtægter for staten herunder.

Udgifter

Billigere billetter til bus og tog: -2,2 milliarder kroner
Billetpriserne til den kollektive transport skal sænkes med 30 procent.

Akut løft af psykiatrien: -1,0 milliarder kroner
Der skal oprettes 260 nye sengepladser i den almene psykiatri og retspsykiatrien, et nyt akutberedskab i regionerne og sikres bedre normeringer og inddragelse af pårørende i den almene psykiatri. 

Syge skal ikke parkeres på kontanthjælp: -0,4 milliarder kroner
Inden for et år – og højest to år i komplicerede sager – skal folk på kontanthjælp have den rette hjælp og visiteres til enten ordinær beskæftigelse, uddannelse, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner: -1,0 milliarder kroner
Der må maksimalt være tre børn per voksen i vuggestuer, og seks børn per voksen i børnehaver. Kun voksne, der reelt bruger tid med børnene, tælles med. Den ene milliard, der er afsat i udspillet, skal bruges på at sætte arbejdet i gang. 

Stop for omprioriteringsbidraget på uddannelses- og kulturområdet: -0,08 milliarder kroner
Omprioriteringsbidragene på uddannelsesområdet og på kulturområdet fjernes i finansloven for 2020.

Fjern opholdskravet for dagpenge: -0,12 milliarder kroner
Opholdskravet for at få ret til dagpenge skal afskaffes. 

Mere plads til skov og natur: -0,4 milliarder kroner
Der skal udtages 100.000 hektar landbrugsjord. Pengene skal finansiere kompensation til ejerne. 

Uddannelse skal tælle med i permanent ophold: Gratis
Kriterierne for optjening af ret til permanent opholdstilladelse skal ændres, så uddannelse igen tæller med.

Ny start for folkeskolen: -0,4 milliarder kroner
Der afsættes 400 millioner kroner til at understøtte en "ny start" for folkeskolen, der skal bruges, hvis lærerne og kommunerne lander en ny aftale om lærernes arbejdstid.

Indtægter

Kapital- og aktieindkomst skal beskattes som lønindkomst: +5,3 milliarder kroner
Enhedslisten vil hæve aktieindkomstskatten, så den sidestilles med skatten på lønindkomst, der ifølge partiet i dag er på op mod 52 procent. 

Skattebasen for selskabsskat udvises: +2,55 milliarder kroner
Enhedslisten vil have flere multinationale selskaber til at betale skat i Danmark. Der indføres en femårsgrænse for fremførelse af underskud, og renteloftet for virksomheders nettofinansieringsudgifter strammes. 

Balanceskat for bankerne: +1,8 milliarder kroner
Der indføres en ny skat på 0,05 procent af bankernes balance. Bankernes egenkapital friholdes dog, hvilket ifølge partiet vil få bankerne til at polstre sig til fremtidige kriser.

Afgift på plastikposer: +0,16 milliarder kroner
Afgiften på plastikposer hæves med cirka en krone. I dag betaler man 44 øre i afgift af en plastikpose til 3 kroner. Fremover vil samme pose koste 4 kroner.

Tilbagerulning af skattelempelse for virksomhedsarvinger: +1,0 milliarder kroner
Enhedslisten vil hæve skatten for overdragelse af virksomheder til arvinger til 15 procent.  

Sådan vil Enhedslisten omfordele 10,8 milliarder kroner

 

Følg L 1 Finanslov for finansåret 2020
(Finansministeriet)

16/1
2020
19/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
28/11
2019
20/11
2019
19/11
2019
18/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
8/11
2019
6/11
2019
6/11
2019
5/11
2019
30/10
2019
29/10
2019
29/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
23/10
2019
22/10
2019
22/10
2019
21/10
2019
11/10
2019
11/10
2019
10/10
2019
10/10
2019
9/10
2019
9/10
2019
8/10
2019
8/10
2019
4/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
27/9
2019
27/9
2019
27/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
24/9
2019
19/9
2019
19/9
2019
18/9
2019
13/9
2019
12/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019

Forrige artikel Her er Kristian Jensens og Lars Løkkes nye roller i Venstre Her er Kristian Jensens og Lars Løkkes nye roller i Venstre Næste artikel Vismand nuancerer: Vi har aldrig sagt, at man skal sløjfe oliejagten i Nordsøen nu Vismand nuancerer: Vi har aldrig sagt, at man skal sløjfe oliejagten i Nordsøen nu
Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

ERSTATNING: Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, som sikrer knap 19 milliarder i erstatning til danske minkavlere og følgeerhverv. Over de næste ti år skal avlerne kompenseres for aflivningen af alle mink i kampen mod coronasmitte.