Socialrådgivere: Privatisering af sociale indsatser kan vise sig katastrofal

DEBAT: Regeringen må droppe sin forkærlighed for privatiseringer på det sociale områder og se mod kommunerne, hvor offentlige investeringer skaber merværdi for både de udsatte og samfundet. Det skriver formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau.

Af Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening

Regeringen sender rigtige signaler, men det er kommunerne, der for alvor rykker for at sikre velfærden i fremtiden.

Velfærdssamfundet er en historisk succes, som har løftet, understøttet og hjulpet mennesker med at håndtere deres udfordringer.

Et ordentligt socialt sikkerhedsnet gavner ikke kun de borgere, der er udsatte i dag, men også alle os andre, der risikerer at blive det i morgen, om det så er på grund af pludselig sygdom, udvikling af depression eller en fyreseddel, der vælter os omkuld.

Socialpolitikken er under beskydning
Det er vigtigt at huske på i en tid, hvor socialpolitikken er under beskydning fra flere sider.

På det seneste har medierne kørt historier om, at vi ikke kender effekten af de 45 milliarder kroner, der hvert år går til sociale indsatser – og politikere har fulgt op med kritik.

Problemet er blot, at det er forkert. Vi ved, at sociale indsatser virker, og selvom vi som socialrådgivere selvfølgelig kunne ønske os mere systematiseret viden, betyder det ikke, at pengene er spildt, eller at vi kan skære i bevillingerne, uden det går ud over kvaliteten.

Faktisk skal vi vende problemstillingen på hovedet, for rundt om i landet er flere kommuner i fuld gang med at poste penge i socialt arbejde.

De trodser effektiviseringsbidraget og refusionsreformens økonomiske spændetrøje og investerer i menneskers udvikling med en tidlig og bedre indsats. Det gælder for eksempel i Aabenraa, som både har oprettet nye tilbud målrettet borgerne og ansat flere socialrådgivere i jobcentret.

Det frigiver tid, så medarbejderne kan inddrage borgerne, lytte til deres bekymringer og udfordringer og behandle dem som hele mennesker. På et enkelt år betød det, at 500 ud af 1000 aktivitetsparate borgere kom væk fra kontanthjælp.

Et andet eksempel er Herning, der ved at ansætte flere socialrådgivere til arbejdet med udsatte børn og unge har frigivet ressourcer, så medarbejderne nu kan foretage dobbelt så mange opfølgende samtaler med børnene som tidligere.

Samtidig sætter de tidligere ind med hjælp og støtte og har nedbragt antallet af tunge anbringelser på institution med 80 procent. Begge kommuner har som en sideeffekt sparet millioner af kroner, og det samme billede ser vi andre steder, hvor kommuner investerer i socialt arbejde – det betaler sig både menneskeligt og økonomisk.

Lær af fejlene fra England
Med andre ord ser det ud til, at kommunerne har fundet en model for, hvordan fremtidens velfærd kan sikres og måske ligefrem forbedres uden at sprænge budgettet. Men hvis det skal virke i stor skala, behøver kommunerne hjælp fra Christiansborg.

Vi er glade for, at de to ansvarlige ministre på beskæftigelses- og socialområdet ser positivt på kommunernes investeringer, men vi savner, at regeringen samlet – herunder særligt Finansministeriet – følger i samme spor og støtter kommunerne med for eksempel statslige puljer til sociale investeringer. Vi kan jo se, at pengene kommer tilbage igen, og i mange tilfælde endda ad flere omgange.

Samtidig er vi bekymrede over den begejstring, regeringen udviser for privatisering og udlicitering af sociale indsatser, samt sociale investeringsmodeller efter engelsk forbillede.

I ældreplejen er 38 private virksomheder på få år gået konkurs til stor frustration for de borgere, der pludselig står uden pleje, mens det offentlige må samle regningen op.

Og fra England ved vi, at det i bedste fald er meget besværligt og dyrt og i værste fald katastrofalt at lade private investere i offentlige udbud. Det sociale område egner sig simpelthen ikke til markedets forsimplede regnemodeller.

Derfor håber vi, at regeringen vil kigge mere i retning af Herning og Aabenraa end London og Peterborough i arbejdet med fremtidens velfærd. Der er ingen god grund til at lade gevinsten fra sociale investeringer havne i private aktionærers lommer, når den kan komme os alle til gavn.

Forrige artikel Debat: Det er ikke for sjov, at landmændene gøder Debat: Det er ikke for sjov, at landmændene gøder Næste artikel DBU: Fodbold gør eleverne klogere DBU: Fodbold gør eleverne klogere
 • Anmeld

  hans preben pedersenm · Miljøpartiet !!!

  Kapitalismens lange sorte KLØØØØØR !!!!!!

  Penge før mennesker !!!!!!
  Vi er på vej ud over ansvarsløshedens pengegriskhedskant !! Hellere penge i kassen en at
  hjælpe andre mennesker til at få et godt liv !!!!!
  Hellere forebygge en helbrede !!! Men kan man forebygge i et pengegrisk samfund ?????
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Susanne Mikkelsen

  Offentligt / Privat

  Seriøst!

  Enhedsliste-fraktionen slår til igen.. Jeg bliver altid i tvivl når Majbrit Berlau udtaler sig, om det er EL eller Danske Socialrådgiverforening.

  Den offentlige forvaltning er jo totalt slået fejl, og administrerer efter devisen "så lowligt som movligt" (skal udtales på jysk).

  VH et offer for dårlig offentlig administration

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Ikke altid privatisering

  Jeg syntes det er tydeligt at når det handler om pleje og socialt udsatte og lignende, ser vi en masse svigt ved privatisering . 30 hjemmehjælpefirmaer er gået konkurs. Man kan roligt sige at regeringen skider på ældre og plejekrævende borgere for at skrabe penge ind til skattelettelse.
  Derimod tror jeg at private kan forvalte mange andre opgaver mere effektivt. F.eks. postomdeling ol. Jeg tror ikke chefer som ingen penge har på spil vil være ligeså skarpe som i det private. Og den effektivitet forplanter sig hele vejen gennem firmaet.
  Men har man et økonomisk incitament til at slække på hjælp til plejekrævende vil der ske svigt. Der er selvfølgelig undtagelser, men det store billede vil se sådan ud.

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Et uendeligt trist sted...

  Naa, er man i den lille lejr ved at indse at noget er rav-ruskende galt??

  Spoergsmaaleet er hvor mange menneskeliv det kostede/koster denne gang??

  Men, jeg er sikker paa der har vaeret/er gode penge i det...faktisk saa mange at det lille sted kunne betale sin udenlandsgaeld... https://www.irishtimes.com/business/economy/denmark-rids-itself-of-foreign-debt-for-first-time-in-183-years-1.3017088 ikke sandt lille Danmark!?

  Sarkastisk samt uendelig trist ironi og komplet opgivenhed overfor stedet boer laeses i mit indlaeg her. Jeg har - for at sige det paa godt Dansk, FANDME aldrig nogensinde oplevet saa meget direkte galskab som det der er kommet ud fra Danmark i de seneste 10 - 15 aar!


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og handicapforælder

  ??....At blive udliciteret til lavestbydende....??

  Debatten og ideen om privatisering af den sociale sektor er opstået som et resultat af manglende viden og indsigt i, hvad det handler om.
  Ren og skær populisme og en forfalden til, at regnearks resultater har validitet for menneskelig respekt og trivsel..velfærd.
  Det er "Dansen om Guldkalven". Gammel, tusindårig viden...beskrevet udmærket i GT, hvor Moses taber besindelsen, da han går ned fra Sinai og opdager, at hans folk "danser om guldkalven" i stedet for at passe på hinanden. Han smider i raseri og afmagt tavlerne med De ti Bud.
  Stof til eftertanke. Er kun almindelig kristen. Men har derimod 47 års erfaring som forælder til et multihandicappet barn.
  ....
  Selv om vi er forældre med længerevarende, høje uddannelser havde vi ALDRIG kunnet magte opgaven, hvis vi ikke havde haft basen og trygheden hos de mange offentligt ansatte dygtige læger, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, speciallærere, fysioterapeuter sosu-assistenter og mange flere, der professionelt kunne hjælpe vores datter og FAMILIEN på fem..
  **Ideen om, at vi skulle have RET (?) til at vælge frit er totalt utopi. Vi var mange gange helt i knæ og havde slet ikke haft overskud til at "vælge frit".**
  ....I forløbet, hvor vi havde det offentlige i ryggen, var vi som forældre i stand til:
  at bruge vores gode uddannelser, bevare og varetage vores gode jobs
  at give vores datter en god barndom hjemme
  at støtte hendes søskende til at få gode uddannelser
  at holde sammen på familien.
  at have et trygt og givende familieliv
  ....
  Det var IKKE LYKKEDES, hvis vi var blevet UDLICITERET hvert andet år til lavestbydende, ukendte mennesker.
  Det var IKKE LYKKEDES, hvis vi selv skulle have valgt frit hvert andet år til lavestbydende
  Det havde været ustabilt, belastende og usikkert.
  ....
  I dag har vores datters to søstre gode stabile liv med mænd, børn, gode jobs.
  I dag har vores datter et godt og trygt liv i et kommunalt drevet bofællesskab med dygtige og professionelle hjælpere.
  ....
  VORES DATTER SKAL IKKE UDLICITERES HVERT 2.ÅR til ukendte lavestbydende. Den ustabilitet vil hverken hun eller familien kunne holde til.
  ....
  Jo. Vores datters sygdom og handicaps har og er dyrt på Finansministeriets regneark. Men hverken hun eller vi har valgt det.
  Til gengæld har den støtte, som hun og familien fik,.... og som hun stadig får.... betydet, at alle vi andre i familien har kunnet....og bruger....vores gode uddannelser, så der kan KOMME PENGE I STATSKASSEN.
  ....Og se, ... Det er jo godt for statsfinanserne og regnearkene... Trods alt.
  Så:
  Kære politikere:
  Sæt Jer nu ind i tingene. Hverken velfærd, udvikling eller menneskelig trivsel kan måles med regneark og Public Managements metoder.
  Velfærd og et godt liv kan ikke måles og vurderes med et stopur.


  ....

 • Anmeld

  Laust Westtoft · Sekretariatschef i LOS

  80% af private tilbud er sociale fonde

  Som socialrådgivernes formand Majbrit Berlau skriver på Altinget den 29. juni og igen den 2. Juli, så er Regeringens signaler om at styrke velfærdsopgaverne i samfundet helt essentiel. Det er afgørende vigtigt, at der er fokus på indsatsen over for de mest udsatte i vores samfund.

  Men det er utopi at forestille sig, at kommunerne og regionerne kan løfte opgaven alene. Dertil er velfærdsopgaverne al for differentierede og indsatserne kræver individuelle hensyn og ofte meget specialiserede tilbud. Det er helt nødvendigt med offentlig-privat samarbejde, når opgaverne på det specialiserede socialområde skal løftes. Det handler ikke om at finde ’lettere’ anbringelser til de mest udfordrede og plejekrævende borgere. Det handler om at sikre, at visitationsprocessen fører til de ’rigtige’ anbringelser hurtigere. De private sociale tilbud oplever desværre al for ofte, at de sårbare borgere har op i mod tre fejlslagne og sammenbrudte anbringelser med i bagagen. Derfor anbefaler vi også, at netop sagsbehandlingsprocessen og samarbejdet mellem den offentlige forvaltning og anbringelsesstederne skal styrkes.

  Det er også en forsimpling af billedet og giver helt forkerte associationer, når Majbrit Berlau antyder, at sociale investeringer havner i ”private aktionærers lommer”. Over 80 % vores medlemmer, der er private aktører på det specialiserede sociale område, er nemlig sociale fonde. Det vil sige, at de er kendetegnet ved tilbyde ydelser til kommunernes udsatte borgere efter serviceloven. De har som oftest til formål at yde service til borgere med særlige behov, hvilket også fremgår af fondens vedtægter. Den sociale fonds bestyrelse skal sørge for årets eventuelle overskud går til fondens formål. Det vil sige, at det kommer de mest sårbare og udsatte borgere til gavn og ikke ”private aktionærers lommer.” Det er også værd at bemærke, at fonde, hvis drift i overvejende del dækkes af offentlige midler, er underlagt offentlig tilsyn fra Socialtilsynet som fondsmyndighed. Socialtilsynet godkender for eksempel vedtægtsændringer i fondene og dermed også, hvordan et eventuelt overskud skal bruges.

  De private sociale tilbud supplerer kommunerne og regionerne og har gjort det lang tid før, der var noget som hed kommune og region. De bidrager med en mangfoldighed af specialiserede tilbud og fleksibilitet, når det offentlige skal varetage deres forpligtelser, når sårbare og udsatte borgere i vores samfund har brug for særlig hjælp og støtte.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og handicapforælder.

  ??.... At blive udliciteret til lavestbydende....??

  @ Laust Vesttoft.
  Hatten af for alle aktive og engagerede initiativtagere, der også historisk set i mange sammenhænge har påtaget sig et uvurderligt menneskeligt ansvar og har vist vejen ....også til en Servicelov,.... som vi alle nyder godt af at have som rygstød.
  Samarbejdet imellem de frivillige, de selvejende, fondene og det offentlige er uundværligt og er meget dansk.
  I mange sammenhænge ser vi stadigvæk, at det er aktuelt og nødvendigt, at engagerede mennesker agerer og viser vejen.
  ....
  *Basis for os alle skal dog være sikkerheden for, at enhver af os, hvis vi bliver svækkede, har muligheden for at få hjælp i fællesskabet. En fagprofessionel hjælp og støtte, der ikke skal være afhængig af privat profit og udlicitering til lavestbydende.*
  ....
  Det diskussionen om privatisering af de kommunale, sociale kerneopgaver handler om er, hvorvidt
  * vores fællesskabs,.... samfundets.... grundlæggende kerne- og velfærdsogaver skal holdes ude fra kommercielle interesser, eller om de skal spinnes ind i udliciteringer og profitskabelse for private firmaer. *
  Svækkede borgere skal ikke udsættes for at blive udliciteres med få års mellemrum. Det skaber utryghed, er uværdigt....og er en meget risikofyldt glidebane, der kan få omfattende konsekvenser for den enkelte og for familierne.
  ....
  Håber, politikerne tænker sig rigtigt godt om og tager deres beslutninger på et informeret og oplyst grundlag. For menneskelig trivsel, helbred og udvikling kan ikke måles og testes ved hjælp af regneark.

 • Anmeld

  Jens Thygesen · Konsulent - Foreningsfællesskabet Ligeværd

  Samskabelse

  Der kan gives et klart ja til en styrkelse af kommunernes opgaveløsning, så enkelt kan det vel siges. Det næste spørgsmål er så om kommunerne kan løse så komplekse problemstillinger alene?
  Også her et enkelt svar – nej. En løsningsmodel er her samskabelse, kun et samarbejde mellem kommune, private og selvejende institutioner kan løse så stor en opgave hvis det skal have effekt for den enkelte borger og dermed for samfundet.

  På uddannelsesområdet, i tilfældet med vores målgruppe ofte den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU-en, ser vi en tilbagevenden til ”kommunen kan det hele”. Dette er desværre ofte på bekostning af den enkeltes ønsker og behov.
  Hvis vi skal møde den enkelte borgers behov, så skal der være endnu større diversitet i viften af løsninger. Her er det nødvendigt at kigge på civilsamfundet og de muligheder der ligger her.

  Der er ikke nogen entydig og nem løsning på udviklingen af velfærdssamfundet og det er derfor nødvendigt at stå sammen om denne opgave og ikke på forhånd udelukke nogen muligheder.
  Enhver løsning må skulle tage sit udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ikke i om det er en kommunal eller privat løsningsmodel.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og handicapforælder.

  Ja. Samskabelse

  @Jens Thygesen.
  Ja, "Samskabelse" er et godt ord. Skal det lykkes for kommunerne på ansvarlig, relevant og god måde at støtte svækkede og udsatte borgere og familier, så de kommer godt videre, så er forudsætningen:
  **at Regering og Folketing IKKE fralægger sig det overordnede ansvar**
  ....at man på Tinge tager sine beslutninger på et informeret grundlag
  ....at man tilsikrer, at de rette lovgrundlag er på plads
  ....at man sikrer. at kommunerne administrativt, organisatorisk og forvaltningsmæssigt har den rette specialviden
  ....at man tilsikrer, at kommunerne får tilført DE NØDVENDIGE RESSOURCER og BETINGELSER.
  Håber, de ansvarlige ledere påtager sig ansvaret.For hvis de rette betingelser er på plads, så kan der ske store og gode ting med "Samskabelse".

 • Anmeld

  Jette M. Abildgaard

  Helt enig I.R. Bertelsen....

  Bertelsen, jeg er mere end enig men....

  Danmark ser ud til at have nogle store problemer med netop administrationen og det du kalder ''det rette lovgrundlag''

  Set udefra, ser det desvaerre ud til, at ''loven'' mere eller mindre er blevet til noget kommunerne selv laver og, det er IKKE i orden.

  Derfor maa der ske noget med Danmarks ''system'' og, jeg er alvorligt bange for dette er op til folket...det Danske folk... for, som det ser ud til at vaere derovre nu, saa hverken kan eller vil regering og folketing tage det overordnede ansvar og, det er trist...helt uendeligt trist.