Støjberg om sin kamp for adskillelser: Jeg udfordrede systemet 

AFHØRING: Et glemt internt ministernotat og et pres på embedsværket fik central rolle, da Inger Støjberg og hendes øverste embedsmand fredag igen måtte forklare sig i Instrukskommissionen.

Inger Støjberg ved godt, hun pressede embedsmændene og systemet til det yderste, da hun kæmpede for at få adskilt flest mulige par fra landets asylcentre, hvoraf den ene er mindreårig.

Spørgsmålet, som nu er ved at blive afklaret i Instrukskommissionen, er, om hun pressede dem indenfor eller udenfor lovens grænser.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister fastholder på sin side, at hun holdt sig indenfor lovens grænse - den røde linje - ved at acceptere individuel sagsbehandling af de unge asylsøgende par.

Men samtidigt lagde hun et stort pres på embedsmændene for, at der skulle være så få undtagelser som muligt. 

“Jeg udfordrer hele vejen, hvor er den røde linje, og hvordan sikrer jeg mig, at kattelemmen bliver så lille som muligt,” lød det fredag fra Venstres næstformand i Retten på Frederiksberg.

Her forklarede Inger Støjberg også, at hun hellere ville trykteste denne grænse end bare lægge sig fladt ned og give op på forhånd, da hun opfatter internationale konventioner som en dynamisk størrelse.

Ministernotat modsagt
Det var anden gang, at Inger Støjberg var indkaldt til afhøring i Instrukskommissionen, og her tog kommissionens udspørger Hanne Rahbæk hurtigt fat i et internt ministernotat, som Inger Støjberg overraskende havde hevet op af skuffen under den første afhøring i maj.

Det er et notat, der blev godkendt i ministeriets interne sagssystem af Inger Støjberg 9. februar 2016 og, som i modsætning til den udsendte pressemeddelelse dagen efter, lagde op til, at der kunne ske en individuel vurdering af de unge asylpars sager. 

Mens Inger Støjberg har betegnet notatet som "helt centralt", så har en række embedsmænd siden den første afhøring i maj stillet store spørgsmålstegn ved betydningen af ministernotatet.

For eksempel betragtede tidligere kontorchef Jesper Gori hurtigt notatet som “dødt og borte”, en anden mente notatet helt var “glemt”, og ingen af de afhørte embedsmænd fra Udlændingestyrelsen erindrer at have hverken modtaget eller hørt om notatet under sagens forløb.

Tværtimod har Udlændingestyrelsens tidligere vicedirektør Lene Vejrum forklaret, at styrelsen blev bedt om at adskille alle asylparrene - uden undtagelse. Og det er i strid med det forvaltningsretlige princip om partshøring, inden der træffes afgørelse i en sag.

Fredag borede Hanne Rahbæk derfor i notatets betydning. Blandt andet blev Inger Støjberg foreholdt, om det på noget tidspunkt går op for hende, at embedsfolkene i Udlændingestyrelsen ikke modtager ministernotatet.

“Nej, det gør det ikke. Jeg forventer, at der bliver taget affære,” lød det fra Inger Støjberg.

Glemt i systemet
Samtidigt påpegede Instrukskommissionen, at man i notatet havde lagt op til en adskillelse på det samme center, mens det i pressemeddelelsen dagen efter var ændret til, at de unge asylpar skulle flytte til hvert deres center.

“Så kan man være djævlens advokat og sige, at det ikke er brugbare retningslinjer længere,” lød det fra kommissionens formand.

Inger Støjberg var for så vidt enig i, at ordningens indhold “skrider henover tid”, men fastholdt, at “notatet står til troende”.

Inger Støjbergs forklaring om ministernotatets betydning er blevet bakket op af blandt andre afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen og tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen.

Sidstnævnte blev også afhørt igen fredag, og Uffe Toudal Pedersen fastholdt ligeledes notatets betydning.

“For mig var det notat helt centralt i forløbet,” lød det fra Uffe Toudal, der ligesom Inger Støjberg havde en forventning om, at notatets indhold ville blive videreformidlet til Udlændingestyrelsen, uden han dog selv tog skridt til, at det skulle ske.

“Jeg vil være ærlig og sige, at jeg er blevet overrasket over, hvordan et sådant notat kunne blive glemt i vores eget system,” sagde Uffe Toudal og tilføjede kort efter: “jeg forstår det ikke”.

Og ifølge departementschefen kan han også i dag bebrejde sig selv, at departementet ikke senere fik sendt notatet med til Udlændingestyrelsen, som efterspurgte retningslinjer for deres sagsbehandling.

Notatet indgik heller ikke i nogle af de mange besvarelser, som ministeriet lavede til Folketinget om sagen.

Instrukskommissionen har oplyst, at den arbejder på at afgive en delberetning i december 2020, som forventes at indeholde en redegørelse for begivenhedsforløbet.

Forrige artikel Regeringen forlænger coronaregler, og man må nu samles højst 50 til privat fest Regeringen forlænger coronaregler, og man må nu samles højst 50 til privat fest Næste artikel Hvem stemmer på Konservative, Liberal Alliance og Alternativet? Kom tættere på deres vælgere Hvem stemmer på Konservative, Liberal Alliance og Alternativet? Kom tættere på deres vælgere