Støjberg anklages for at give forkerte oplysninger til Folketinget

ULANDSBISTAND: Integrationsminister Inger Støjberg (V) har i et svar til Folketinget afvist, at der er ændret ved beregningsmodellen for, hvor meget ulandsbistanden betaler til at modtage flygtninge. Men intern mail viser det modsatte. Det ligner vildledning, mener S.

Regeringen er i forvejen anklaget for at snyde med ulandsbistanden. Og nu mistænkes integrationsminister Inger Støjberg (V) for at have givet forkerte oplysninger til Folketinget.
Regeringen er i forvejen anklaget for at snyde med ulandsbistanden. Og nu mistænkes integrationsminister Inger Støjberg (V) for at have givet forkerte oplysninger til Folketinget. Foto: Simon Læssøe/Scanpix
Kasper Frandsen

Integrationsminister Inger Støjberg (V) anklages for at have givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Hun skriver ét i et svar til Folketinget, mens hendes embedsmænd skriver det modsatte i en mail.

Det viser en aktindsigt, som Altinget har fået i en mail-korrespondance mellem embedsmænd fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Udenrigsministeriet.

”Det ligner regulær vildledning af Folketinget. Det er en meget alvorlig sag, som vi selvfølgelig bliver nødt til at gå videre med,” siger Benny Engelbrecht, Socialdemokraternes finansordfører, der har stillet spørgsmålet til ministeren.

Det ligner regulær vildledning af Folketinget.

Benny Engelbrecht (S), Finansordfører

Sagen handler om, hvor stor en andel traditionel ulandsbistand skal betale for at modtage asylansøgere og flygtninge i Danmark.

I efteråret 2015 undrede Socialdemokraterne sig over, at regeringen finansierer en større andel af asyludgifterne over ulandsbistanden i 2016, end SR-regeringen gjorde året før.

Ét spørgsmål, to svar
I et svar til Folketinget fra 8. december 2015 forklarer Inger Støjberg, at man har ”brugt samme metode” i finanslovforslaget for 2016 til at opgøre udgifterne som i 2015.

Men det svar står i skærende kontrast til det, som embedsmænd fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skriver i en mail fra 21. august 2015 til Udenrigsministeriet, der også undrede sig over, hvorfor ulandsbistanden fra 2015 til 2016 betaler en større andel af regningen til asylansøgere og flygtninge.

I mailen fremgår det nemlig, at der i forbindelse med finanslovforslaget for 2016 er udarbejdet en ”mere præcis beregningsmodel” for, hvor stor en del af udgifter til flygtningemodtagelse, der kan finansieres over ulandsbistanden.

Regeringen mistænkes i forvejen for at snyde med bistanden og for uden offentlighedens viden at have sendt en milliardregning for de store integrationsudgifter videre til ulandsbistanden.

Samme embedsmand
Den kontorchef, der er medunderskriver af Inger Støjbergs svar til Benny Engelbrecht, fik også tilsendt den omtalte mail, hvor det fremgår, at beregningsmodellen er ændret.

Og det chokerer Benny Engelbrecht, at den samme embedsmand har været involveret i både svaret til Folketinget og mailen til Udenrigsministeriet.

”Derfor er det vanskeligt at forestille sig, at man ikke har kendt til ændringerne af opgørelsesmetoden fra 2015 til 2016. Det er meget uheldigt, hvis vi ikke kan stole på ministeren,” siger han.

"Jeg har haft en mistanke om, at noget var anderledes. Nu må ministeren redegøre for, hvad der er lavet om, og hvorfor man har givet forskellige svar,” fortsætter Benny Engelbrecht.

Minister afviser
Ifølge Inger Støjberg har hun givet S-ordføreren fuldstændig korrekte oplysninger. Men der blev dog i lyset af den nuværende asyltilstrømning udviklet en mere præcis opgørelsesmetode for, hvornår flygtninge overgår fra asylsystemet til kommunerne, erkender hun i et skriftligt svar til Altinget.

"Det gør opgørelsen over størrelsen af udgifterne, der kan DAC-finansieres på integrationsområdet, mere præcis. Men det ændrer ikke på, hvilke typer af udgifter, der kan finansieres via udviklingsbistanden, som var det, Benny Engelbrecht spurgte til," lyder det fra ministeren.

Men det svar er ifølge Benny Engelbrecht "tydeligvis et forsøg på at tale udenom".

"Vi måtte stille os til takke med, at metoden var den samme, når det var meldingen. Derfor er det noget, vi bliver nødt til at grave yderligere i," siger han.

Ond tro?
Ifølge professor i forvaltningsret fra Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er sagen alvorlig, hvis man bevidst har forsøgt at vildlede Folketinget.

”Spørgsmålet er i, hvilket omfang ministeren har været i ond tro, og hvordan hun har været klædt på af sine embedsmænd. Det er jo ikke ministeren selv, der skriver svarene til Folketinget,” siger han.

Ulandsbistanden forventes i 2016 at finansiere cirka 4,5 milliarder kroner til asyl- og flygtningeområdet - svarende til en tredjedel af den samlede ulandsbistand på cirka 14,8 milliarder.

Mørklagte modeller
Altinget har forsøgt at få aktindsigt i opgørelsesmodellerne fra henholdsvis 2015 og 2016. Men det har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afvist, fordi det er ”fremtidige budgetter og beregningsmodeller”, der ”ikke er afgivet til udenforstående”.

Men ifølge Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus ved DMJX, er retten til aktindsigt dog omfattet oplysninger om metoder og forudsætninger bag sådanne beregninger.

Både integrationsministeren og udenrigsminister Kristian Jensen (V) skal i dag, 31. maj 2016, i samråd for at forklare, om man overholder de internationale regler for ulandsbistand.

---

Dokumentation:

[Uddrag af mail sendt fra embedsmænd i Justitsministeriet til embedsmænd i Udenrigsministeriet. Mailen er sendt 21. august 2015. Læs hele mailen her.

Altinget har anonymiseret embedsmændenes navne og mail-addresser]

[Uddrag fra Inger Støjbergs svar til Folketinget vedrørende mulige ændringer af beregningsmodellen for, hvor mange af asyludgifterne der kan betales af ulandsbistanden. Svaret er givet 8. december 2015. Læs hele svaret her]

Dokumentation

Sagen kort: Bistand over grænsen?

Altinget har beskrevet, at Danmark i 2015 brugte 220 millioner ulandskroner til danskundervisning og jobtræning til flygtninge med midlertidig opholdstilladelse. I 2016 forventer regeringen at bruge 340 millioner kroner til indsatsen.

Pengene går til kommunerne, og formålet er at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Men det er ifølge ekspert i direkte modstrid med OECD-reglerne for udviklingsbistanden, der siger, at udgifter til ”at integrere flygtninge i donorlandets økonomi” ikke må tælles med.

Også OECD vil anbefale ikke at kalde udgifterne ulandsbistand - organisationen vil kigge yderligere på det danske eksempel i forbindelse med et igangværende arbejde, der skal strømline, hvilke asyl- og flygtningeudgifter der kan kaldes bistand.

I alt kan op imod 560 millioner kroner fra udviklingsbistanden på to år være misbrugt på udgifter, der ikke må tælles med.

Desuden har Altinget beskrevet, hvordan en budgetmanøvre uden offentlig debat har flyttet over to milliarder kroner fra traditionel ulandshjælp til at hjælpe med kommunernes integrationsindsats.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion