V: Snuptag løser ikke problemet med klemte byrådspolitikere

DEBAT: Arbejdsbyrden for nye byrødder gør, at de nikker til forslag fra forvaltningerne uden politisk indblanding. Alle byrådskandidater skal klædes bedre på, skriver kommunalordfører Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Kommunalordfører

Når man bliver valgt som ny byrådspolitiker, er jeg slet ikke i tvivl om, at mange bliver overraskede over, hvor stor en arbejdsbyrde det medfører.

Mængden af dagsordener, bilag og møder kan uden problemer tage pusten fra mange – og måske endda fører til, at mange opgiver og træffer beslutningen om ikke at genopstille. Det er i hvert fald meldinger, som jeg modtager fra mange byrådsmedlemmer fra mit parti.

Alene det at skulle sætte sig ind i rollen som politiker og få indsigt i den kommunale og økonomiske verden er en stor opgave i sig selv. Derfor er det også uundgåeligt, at en del i stedet læner sig tilbage og lader forvaltningen tage beslutningerne.

Eller sagt med andre ord, at der ofte bliver nikket ja til forvaltningernes indstillinger, uden at der reelt sker en politisk indblanding i sagerne.

Snuptag løser ikke problemet
Jeg oplever som folketingsmedlem af og til, at borgere, som er utilfredse med kommunens afgørelser, ender med at kontakte mig

Det kan være en borger med handicap, som har fået afslag på at blive bevilget en benprotese, eller en virksomhed, der ikke må bygge en ny butik med henvisning til planloven.

I den forbindelse er det især vigtigt, at det politiske ansvar er til stede i kommunerne. At det ikke udelukkende er embedsmænd, som sætter retningen. Men hvad kan gøres anderledes, så det er politikerne, der bestemmer retningen i kommunerne?

Først og fremmest kan problemet ikke løses med et snuptag. Med andre ord findes der nok ingen lette løsninger.

Byrødder skal gennem kurser i administration
For det første bør man sikre, at alle byrådskandidater klædes bedre på og får den nødvendige indsigt i den rolle, som de har som folkevalgte.

De skal sættes ind i alle de redskaber, der er på hylderne til at styre og påvirke den politiske dagsorden – men også, hvad de skal holde sig fra og undlade at blande sig i. Dertil bør alle valgte byrådsmedlemmer gennemgå kurser i både kommunal økonomi og administration.

Det er ligeledes afgørende, at borgmesteren i kommunen sætter rammerne og fortæller alle – uanset partifarve og tilhørsforhold – hvordan arbejdet i både udvalg og byrådet fungerer.

Her skal linjen være klar, og det er også her, at forventningerne til mængden af bilag, mails og møder skal styres. På denne måde undgår man forhåbentlig, at færrest muligt bliver overdynget i arbejde og kvalt i administration.

Christiansborg skal ikke blande sig
Det er afgørende, at der er en tæt kontakt mellem Folketinget og kommunerne – her tænker jeg også en politisk kontakt.

Det er jo de enkelte partier, som har dialogen og kontakten med hinanden. Ad denne vej understøttes byrådsmedlemmernes mulighed også for at sætte et politisk præg på tingene lokalt.

Når vi på Christiansborg blander os i kommunale anliggender, så følger der ofte nye stramninger og regler om dokumentation og kontrol. Dette gør det i hvert fald ikke lettere og ej heller sjovere at være byrådsmedlem.

På Christiansborg skal vi værne om kommunernes selvstændighed. Vi skal give plads til det frie valg, og vi skal give albuerum til at kunne agere lokalt. Det er vi ikke altid gode nok til. Alt for ofte blander vi os i enkeltsager.

Ansvaret for lokalområdet bør og skal ligge hos kommunerne.

Forrige artikel S: Demokratiet og ligestillingen er på tilbagetog i Europa S: Demokratiet og ligestillingen er på tilbagetog i Europa Næste artikel Debat: Sådan tjener private bosteder penge på samfundets svageste Debat: Sådan tjener private bosteder penge på samfundets svageste
Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

AJOUR: Den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vil forsøge at skabe modtagecentre uden for EU til asylbehandling. Men den opgave er nærmest umulig, mener aktørerne på udviklingsområdet. Hør mere om Mortensens vigtigste opgaver i dagens udsendelse.