Green Building Council: Politikere bør stille bæredygtighedskrav til bygninger

DEBAT: Bygge- og ejendomsbranchen er gået foran med en ambitiøs bæredygtighedsstandard, som viser vejen til, hvordan regeringen kan stille højere krav og komme i gang med den bæredygtige omstilling. Nu må regeringen gå med i front, skriver Mette Qvist.

Af Mette Qvist
CEO i Green Building Council Denmark

40 procent af det samlede CO2-udslip i Europa stammer fra byggeri og bygningernes drift. I Danmark står byggeri for 30 procent af affaldsmængden. Vores bygninger sætter dermed et kæmpemæssigt klimaaftryk. 

Det er voldsomme tal, som heldigvis samtidig er udtryk for et kæmpe potentiale.

For at mindske vores bygningers klimaaftryk markant og imødekomme regeringens klimamål om at reducere 70 procent af det samlede CO2-udslip inden 2030 bliver vi nødt til at gennemtænke og stille specifikke, helhedsorienterede krav i bygningers fulde levetid. Fra den tidlige designfase til renovering og sluttelig nedrivning.

Regeringen kan for alvor sætte skub i den bæredygtige omstilling ved at iværksætte konkrete handlingsplaner for en dokumenteret klima- og bæredygtighedsindsats og dermed sætte Danmark på verdenskortet som et foregangsland.  

Den nødvendige omstilling kræver, at vi begynder at måle på og stille krav til både konstruktion og drift af vores bygninger.

Derfor anbefaler Green Building Council Denmark en række tiltag, der kan følge op på anbefalingerne.

Miljø og ressourcer

  • Bygninger skal være fleksible, så de er enkle at bygge om, når nye behov opstår.
  • Valg af materialer er et af de steder, hvor der er store miljøgevinster at hente ved at være mere ambitiøs end minimumskravene. Livscyklusvurderinger (LCA) af miljøbelastningen fra nye byggerier viser, at halvdelen af miljøbelastningen stammer fra produktion og udskiftning af byggematerialer. LCA-evalueringer skal med fra starten af designprocessen, og der skal stilles krav til miljøvaredeklarationer (EPD'ere) på produktniveau.
  • Byggematerialerne skal screenes for miljøfarlige stoffer for at sikre de bedste vilkår for brugerne samt senere genanvendelse og til fremme af cirkulær økonomi.   

Økonomi

  • Materialevalg skal fokusere på holdbarhed med en dokumenteret lang levetid, og det skal være nemt at ren- og vedligeholde. Dette kan medføre en højere anlægsøkonomi, men væsentlige besparelser på sigt. Designfasen skal være baseret på totaløkonomiske betragtninger ved anvendelse af et LCC-værktøj, som blandt andet måler byggematerialers levetid.

Sundhed og velvære

  • Rum og omgivelser påvirker, hvordan mennesker trives mentalt og fysisk. Adgang til dagslys, frisk luft og attraktive uderum stimulerer sundhed, velvære og trivsel. Bygningsreglementet i Danmark tager særligt højde for byggetekniske krav, men det kan godt betale sig at gøre mere end de gældende regler for at sikre optimale lys-, lyd- og luftforhold for mennesker, der opholder sig i mange timer i bygningen.

Regeringen må iværksætte handlingsplaner
De højere krav i form af bæredygtige tiltag vil medføre bedre kvalitet, skabe merværdi og minimere risici. Fremtidens bygninger skal have mennesket i centrum og samtidig have større omtanke for de ressourcer, vi anvender.

En massiv politisk opbakning vil være katalysator for en bæredygtig forretningscase, og det vil bringe Danmark i en førerposition. Den danske byggebranche har den nødvendige knowhow.

På vegne af Green Building Council Denmark vil vi således opfordre regeringen til at iværksætte konkrete handlingsplaner for en dokumenteret klima- og bæredygtighedsindsats og dertil selv gå forrest ved at stille krav til bæredygtighedscertificering af statens og kommunernes bygninger.

Forrige artikel EL-borgmester: Socialdemokratiet har fået venstrefløjens boligpolitik galt i halsen EL-borgmester: Socialdemokratiet har fået venstrefløjens boligpolitik galt i halsen Næste artikel Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov