SF: Krav til byggeriet skal gøre klimaneutrale maskiner attraktive

DEBAT: Vi skal stille krav til bygherrer om, at en andel af energiforbruget i byggeriet skal komme fra el. Det skal gøre det mere attraktivt at udvikle klimaneutrale arbejdsmaskiner, der kan erstatte de dieseldrevne, skriver Kirsten Normann Andersen (SF).

Af Kirsten Normann Andersen (SF)
Boligordfører

Mens der i mange år – med varierende held – har været fokus på CO2-udslippet fra energiforbruget i vores boliger og bygninger, er der først for nylig kommet fokus på udslip fra byggematerialer og selve byggeriet.

Det kommer vi til at lave grundigt om som følge af 70-procentsmålsætningen. For bygge- og anlægssektoren belaster klimaet ganske meget, især når man tæller underleverandører som cementindustrien med: Globalt udleder cementindustrien mere CO2 end fly.

SF arbejder for, at der i bygningsreglementet indføres regler for den grønne bæredygtighed af byggeriet, herunder krav om en maksimal klimabelastning opgjort for eksempel på kvadratmeter. I Holland har man indført et karaktersystem for bæredygtighed, hvor man over tid strammer kravene. Det kunne være et godt udgangspunkt for en dansk ordning.

Mere træ og mindre cement
Et byggeri, der bruger mere træ og mindre cement vil få en bedre karakter. Et levende træ opsuger CO2 fra luften og lagrer det i form af kulstof. Kulstoffet vil fortsat være lagret, når træet fældes og bruges til byggeri (og så er der plads til et nyt træ). Det er helt modsat med cement, hvor produktionen udleder store mængder CO2.

Selv om træ er et meget brugbart materiale – se bare på Sverige og Norge med deres mange træhuse – kan vi ikke helt undvære beton og dermed cement. Derfor skal vi også have nedbragt klimabelastningen per ton beton gennem genbrug og ændrede produktionsprocesser.

Forskere på DTU arbejder for eksempel med en variant af cement, der giver 30 procent mindre CO2-udslip. Også stål belaster klimaet markant, og igen kan træ i et vist omfang erstatte stål.

Øget brug af træ kræver mere skov, og derfor har SF foreslået en stor skovfond, der skal sikre 200.000 hektar ny skov (samtidig med at 75.000 hektar eksisterende skov skal udlægges til urørt skov og anden naturskov). Det skal være hurtigvoksende skov, der kan opsuge godt med CO2 fra luften, og det vil også betyde, at der efterhånden bliver større mængder træ til rådighed for byggeindustrien.

Brug for klimaneutrale arbejdsmaskiner
Et andet sted, der skal sættes ind, er de mange arbejdsmaskiner, som bygge-anlægssektoren bruger. De er i dag alt for ofte dieseldrevne og bidrager dermed både til CO2-udslip og luftforurening. Der er ved at komme flere og flere eldrevne maskiner på markedet, og vi skal stille krav til, at man bruger el der, hvor det kan lade sig gøre.

Samtidig bør der stilles krav til entreprenører og bygherrer om, at en andel af energiforbruget i selve byggeprocessen kommer fra el (eller eventuelt grønne brændstoffer), og denne andel skal sættes i vejret i en forudbestemt takt, så vi også gør det attraktivt at udvikle og markedsføre klimaneutrale arbejdsmaskiner.

Vi er på vej ind i en ny virkelighed, hvor vi er nødt til at se på klimaforureningen i alle sektorer og gøre, hvad vi kan, for at nedbringe den. Vi skal hele vejen rundt; det er velkendt, at vi har store udfordringer med transport og landbrug, men det ændrer ikke på, at vi også skal kigge på andre sektorer – herunder bygge-anlægssektoren og dens underleverandører.

Forrige artikel EL-borgmester: Socialdemokratiet har fået venstrefløjens boligpolitik galt i halsen EL-borgmester: Socialdemokratiet har fået venstrefløjens boligpolitik galt i halsen Næste artikel Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov