Debat

KL: Fri kommunerne fra EU's ensidige fokus på renovering

Man kan stoppe energispild i bygninger på langt flere måder end EU's bygningsdirektiv lægger op til. Kommunerne bør have friheden til selv at vælge de bedste løsninger, skriver formanden for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.

Fokus på midler må aldrig blive vigtigere end målet. Og EU's-bygningsdirektiv lægger op til et ensidigt fokus på renovering, skriver Birgit Hansen (S).
Fokus på midler må aldrig blive vigtigere end målet. Og EU's-bygningsdirektiv lægger op til et ensidigt fokus på renovering, skriver Birgit Hansen (S).Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Birgit S. Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er god grund til at stille skarpt på klima i bygninger.

Mere end en tredjedel af Danmarks CO2-udledning stammer fra drift af eksisterende bygninger og nybyggeri; den største del når bygningen opføres. Derfor er det sund fornuft at passe på, bevare og forbedre de bygninger, vi allerede har.

I kommunerne bakker vi derfor op om EU-Kommissionens ambitioner om at opnå energibesparelser i bygninger. Energieffektiviseringer prioriteres allerede højt i kommunernes arbejde med DK2020-klimahandlingsplanerne.

Temadebat

Hvordan griber vi arbejdet med bygningsdirektivet an?
EU-Kommissionen har præsenteret forslaget til et nyt bygningsdirektiv, som skal sikre, at EU-landene renoverer millioner af bygninger.

Landene skal blandt andet hæve alle boligejendomme med energimærke G med mindst ét niveau inden 2030 og skal alene opføre bygninger med et neutralt klimaaftryk fra 2030.

"De fleste af de bygninger, vi har i dag, vil stadig eksistere i 2050. Derfor er vi nødt til at renovere dem, hvis vi vil nedbringe deres energiforbrug og udledninger," har Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, sagt.

Altinget By og Bolig giver ordet til fagfolk, interesseorganisationer og politikere, som i den kommende tid tager debatten om, hvordan de vil have grebet arbejdet med bygningsdirektivet an.

Har Kommissionen fokus rettet mod de rigtige steder? Hvor højt eller lavt er ambitionsniveauet? Og hvor vil eventuelle problemer kunne opstå?

Direktiv har ensidigt fokus

Men bygningsdirektivet lægger op til et ensidigt fokus på renovering, selvom CO2-gevinster kan opnås på flere måder.

Kun at prioritere ét virkemiddel er ikke alene snæversynet. Det medfører også reel risiko for, at vi overser andre veje til målet, der bedre tilgodeser både klima og økonomi. Herudover deler vi DI's bekymring i denne temadebat om, hvorvidt det er klogt at forcere energieffektivisering i den dårligste del af bygningsmassen.

En klog klimaindsats i bygninger skal bygge på viden. Helt centralt er det at vide, hvornår der er aktivitet i bygningen. Det er ikke nok, at en idrætshal har et godt energimærke, hvis hallen står tom halvdelen af dagen.

Derfor er første skridt at skabe overblik over aktiviteterne i de forskellige bygninger, så hver kvadratmeter udnyttes bedst.

Hverken godt for klimaet eller økonomien

Derudover kan vi i kommunerne med fordel gøre større brug af datastyring i bygningerne. På den måde er det muligt at sørge for, at el, varme og afkøling kun er slået til efter behov. Og det bliver nemmere at opdage og rette fejl som løbende toiletter og defekte anlæg og at styre bygningen intelligent ud fra eksempelvis vejrforhold og energipriser.

Der er en række trin, som Kommissionen springer over, når de i forslaget til bygningsdirektivet binder kommunerne til at renovere sig til energieffektiviseringer

Birgit Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg

Først når man er sikker på, at bygningerne anvendes og styres klogt, giver det mening at se på energirenovering. Der er altså en række trin, som Kommissionen springer over, når de i forslaget til bygningsdirektivet binder kommunerne til at renovere sig til energieffektiviseringer.

Det er hverken godt for klimaet eller økonomien, fordi priserne på byggematerialer er strøget i vejret, og fordi energirenovering konkurrerer med andre udgifter til cykelstier, skoler og børnehaver under kommunernes anlægsloft.

Hold fokus på målet

Regeringen kan derfor både fremskynde den grønne omstilling og nedsætte risikoen for en overophedning af økonomien ved at holde fokus på målet og ikke midlet.

Derudover skal data fra forsyningsselskabernes forbrugsmålere stilles til rådighed for bygningsejerne. Det er afgørende for kommunernes arbejde med at undgå energispild, som mange kommuner allerede er i fuld gang med - blandt andet i det fælles udviklingsprojekt Databaseret Energiledelse.

Fokus på midler må aldrig blive vigtigere end målet. Vi har brug for en regulering, der fremmer den grønne omstilling på den mest bæredygtige måde. Derfor håber vi i kommunerne, at forslaget til bygningsdirektivet bliver justeret, så der rettes op på denne ubalance.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birgit S. Hansen

Borgmester (S), Frederikshavn Kommune, formand, KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, formand, Business Region North Denmark
sygeplejerske (Århus Kommunehospitals Sygeplejeskole 1992)

0:000:00