Formand: Coronakrisen har afsløret stærke samarbejder på tværs af sektorer

TEMADEBAT: Krisen har vist, at myndighederne og civilsamfundet kan løse store udfordringer med målrettede indsatser og fælles fokus. Dét partnerskab og dets finansielle forudsætninger skal vi holde fast i, skriver Thorkild Olesen.

Af Thorkild Olesen
Formand, Danske Handicaporganisationer

Coronakrisen medfører problemer. Hele vores samfund mærker lige nu konsekvenserne af en voldsom sundhedskrise.

Og jeg er ikke i tvivl om, at det hele havde set meget værre ud uden et godt samarbejde mellem myndigheder og civilsamfundet de sidste måneder. Lad mig give et eksempel.

Samarbejder på tværs
De fleste danskere har den seneste tid mærket afsavn. Men især ældre og mennesker med handicap har for alvor mærket ensomheden snige sig ind under dørene på plejehjemmet, bostedet eller i eget hjem.

Ensomhed blandt denne gruppe var også et problem før coronakrisen, men nu har det for alvor bidt sig fast.

Foreninger og organisationer laver derfor hver dag aktiviteter, der styrker de sociale bånd mellem mennesker og bryder ensomheden ned. Det er et vigtigt arbejde.

Regeringen og Folketingets partier har ydermere nedsat en række partnerskaber på tværs af samfundet, der skal hjælpe med at bekæmpe ensomheden.

I handicapbevægelsen har vi kastet anker og er godt i gang med at få liv i det arbejde.

Partnerskabet er et tydeligt billede på, hvordan civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder og private aktører sammen skaber vigtige tiltag, der for alvor kan hjælpe mennesker.

Med samarbejdet har vi mulighed for at se på tværs af sektorer.

Jeg håber, at sådanne partnerskaber kan blive en fast del af dansk velfærdspolitik fremadrettet.

Den fælles indsats
De sidste to måneder har vi set værdien af at stå sammen.

Samarbejdet mellem myndighederne og civilsamfundets organisationer har uden tvivl styret os godt gennem noget af krisen.

Krisen har med al tydelighed vist, hvorfor civilsamfundet er afgørende.

I handicaporganisationerne har vi hørt historier fra mennesker, der er bekymret for fordelingen af lægemidler. Og fra døve og blinde, at informationen fra myndighederne ikke er tilgængelig for dem.

Eller fra mennesker i eget hjem og i den særlige risikogruppe, der var i tvivl om, hvordan de skulle forholde sig til den støtte, de får.

Her har vi i handicaporganisationerne mærket, hvordan myndighederne har lyttet til os i civilsamfundet.

Det har betydet, at mange mennesker er blevet hjulpet til bedre at kunne klare sig gennem en tid med mange udfordringer.

Det finansielle fundament
Det gode samarbejde mellem handicaporganisationer og myndigheder samt vores aktiviteter under coronakrisen har været muligt, fordi grundfinansieringen er på plads.

Det er fundamentet for, at civilsamfundet kan have tæt kontakt med myndigheder og borgere samt søsætte opsøgende indsatser overfor eksempelvis ensomhed.

Det, håber jeg, bliver husket, når udlodningsmidlerne inden længe skal evalueres.

Når vi imødegår problemerne fra forskellige perspektiver og arbejder sammen, kan vi finde de bedste løsninger.

Det samarbejde skal fortsætte. For der er rigeligt, at tage fat på.

For eksempel viser en 2016-analyse fra Det Centrale Handicapråd, at der er stor forskel på, hvordan borger og system opfatter samarbejdet med hinanden.

Analysen viser blandt andet, at borgeren har en markant dårligere opfattelsen af dialogen, sagsbehandlingstiden og af at have indflydelse på mål og ydelser, end sagsbehandleren har.

Et stærkt bindeled
Coronakrisen har vist os, at vi kan løse nogle meget store udfordringer, når vi retter fokus det samme sted hen og arbejder målrettet med at håndtere et problem.

Det er her, civilsamfundet for alvor kan spille en rolle.

Fremover må myndigheder og civilsamfundet derfor stå endnu mere sammen om at sikre, at mennesker får den støtte og hjælp, de har brug for.

Vi bør derfor gøre civilsamfundet til et endnu stærkere bindeled mellem stat og borger. Et bindeled, der kvalificerer myndighedernes beslutninger og gør opmærksom på problemer, der opstår i hverdagen.

Og det bindeled, der kan hjælpe myndighederne med at få information og vejledninger kommunikeret ud til dem, vi er der for - borgerne.

Forrige artikel Direktør: Kvalitetsstandarder skal sikre og styrke civilsamfundets indsatser Direktør: Kvalitetsstandarder skal sikre og styrke civilsamfundets indsatser Næste artikel Ungdomsbureauet: Sabbatår er nødvendige for både unge og samfundet Ungdomsbureauet: Sabbatår er nødvendige for både unge og samfundet