Region Midtjylland: Ny erhvervsfremme-lov svigter grøn omstilling

DEBAT: Grønne samarbejder i Region Midtjylland skaber vækst, innovation og arbejdspladser. Det er derfor bekymrende, at regeringen med DF og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen vil forhindre regionernes støtte til erhvervsfremme, skriver Jørgen Nørby fra Region Midtjylland.

Af Jørgen Nørby (V)
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland og tidl. borgmester i Lemvig Kommune

Region Midtjylland er landets førende region, når det kommer til energiomstilling.

Der er etableret solide partnerskaber mellem private virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner, og de midtjyske virksomheder har skabt imponerende resultater.

Erhvervsstyrelsen har målt den generelle effekt af erhvervsfremmen, og Region Midtjyllands resultater er uomtvistelige:

I perioden 2007-2013 skabte virksomheder, der deltog i de midtjyske initiativer, 9,5 milliarder kroner i meromsætning og 6.700 nye arbejdspladser sammenlignet med virksomheder, der ikke deltog.

Én region har altså skabt omtrent halvdelen af de resultater, der er præsteret på landsplan.

I Midtjylland er væksten ikke mindst skabt på energiområdet, hvor regionen gennem flere år har satset målrettet på grøn omstilling. I dag er der 13.000 fuldtidsbeskæftigede i den sektor og en omsætning på 25 milliarder kroner – en tredjedel af den nationale omsætning.

DF og Brian Mikkelsen vil forbyde regionernes støtte
Det burde resten af landet lære af. Det gælder ikke mindst erhvervsministeren og Dansk Folkeparti, der lige nu arbejder på en ny lov, som forbyder regionerne at støtte netop de offentligt-private partnerskaber, der har gjort denne udvikling mulig.

Det skriger til himlen, og selv nogle af landets mest betydningsfulde virksomheder (også inden for energiløsninger), Grundfos, Danfoss og MAN Diesel, har forsøgt at råbe ministeren op. 

Disse virksomheder ved, at den grønne omstilling ikke kommer af sig selv – og den kommer heller ikke fra Slotsholmen.

Den kommer fra innovative virksomheder og iværksættere rundt om i landet, hvor der er oaser for udvikling af netop energiteknologi. Her har vi en politisk opgave med at sikre de bedste regionale vækstvilkår. Den opgave svigtes af tankerne i den kommende lov.

Grønne satsninger virker lokalt og globalt
Den 30. maj i år vedtog vi i det midtjyske regionsråd at prioritere tre millioner erhvervsudviklingskroner til et kommende Center for Energiintegration og -lagring, som udføres af Energifonden Skive i det, der hedder GreenLab Skive.

Det er en grøn satsning, som regionen gennem syv år har understøttet, og som kan få stor betydning for hele landet. Et fantastisk tiltag, hvor GreenLab Skive skal huse de energirelaterede aktiviteter, som udvikler, udnytter og lagrer nye energikilder. Det er præcis sådanne tiltag, der taler ind i en global energi- og klimadagsorden.

Derfor valgte regionsrådet også på samme møde at støtte den nationale klyngeorganisation CLEAN med otte millioner kroner til netop et udviklingsprogram med fokus på grøn energiteknologi og fleksible energisystemer.

CLEAN har flere end 160 medlemmer, hvoraf omkring 75 procent er små og mellemstore virksomheder. Gennem konkrete projekter, der involverer partnerskaber, videndeling og samarbejder, kan vi forhåbentlig øge antallet af innovative danske virksomheder, der satser på at udvikle ny energiteknologi.

Bekymret for udvikling og arbejdspladser
Vi har vist, at vi som region kan skabe fremsynet og virkningsfuld erhvervsfremme og -udvikling regionalt. Nu vil et snævert flertal i Folketinget så diktere den indsats fra København. Det bekymrer mig dybt. 

I Region Midtjylland kan virksomhederne ikke længere være sikre på, at den helt nødvendige energiomstilling har et politisk fokus og dermed økonomisk prioritering af de rigtige projekter.

Det vil koste udvikling, innovation og masser af arbejdspladser – ikke bare for de midtjyske virksomheder, men for hele landet. Og endnu værre. Det vil sætte ambitionen om grøn omstilling af det danske samfund flere år tilbage.

Forrige artikel EL: Finansministeriets regnemaskine tilgodeser højreorienteret politik EL: Finansministeriets regnemaskine tilgodeser højreorienteret politik Næste artikel Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen