Sophie Hæstorp: Regioner nedbryder barrierer og sikrer arbejdskraft til erhvervslivet

DEBAT: Regionerne evner at tænke på tværs og sikre erhvervsfremme fra uddannelse over infrastruktur til virksomheder. Det sker ofte i komplekse tværregionale konstruktioner, som kommunerne ikke kan magte alene, mener Sophie Hæstorp Andersen.

Af Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Vi befinder os i en global virkelighed, og konkurrencen om at tiltrække investeringer, virksomheder og talenter er international.

Hvis vi skal vinde kampen, så er det især matchet mellem virksomhedernes behov for kompetencer og udbuddet af arbejdskraft, der skal være fokus på.

Vi skal tænke på tværs
Virksomhederne har behov for myndigheder, der ser på tværs af indsatserne. Tiltrækning af arbejdskraft handler ikke kun om regulering, men også om uddannelse, infrastruktur og livskvalitet.

Her spiller de regionale partnerskaber en helt central rolle, da vi i vores indsatser netop samler myndigheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer om fokuserede indsatser, der skaber vækst og udvikling i regionen.

Jeg bakker helt op om behovet for en national strategi på erhvervsfremmeområdet.

Men hvis vi for eksempel skal sikre flere medarbejdere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer til virksomhederne, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, er der behov for de regionale partnerskaber og en strategi forankret i regionerne. Ligesom det er med de regionale vækst- og udviklingsstrategier i dag.

Sammen om fremtidens arbejdskraft
Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for virksomhederne.

Den teknologiske udvikling betyder, at mange job forsvinder gennem automatisering, og at mange arbejdsopgaver vil blive digitaliserede og automati­serede. Det nødvendiggør efteruddannelse og op­kvalificering.

I hovedstadsregionen er det for eksempel kun 19 procent af arbejdsstyrken, der har en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering, Math). Men efterspørgslen efter STEM-kompetencer er stigende og bliver kun større i fremtiden.

Med udgangspunkt i den nationale teknologipagt etablerer Vækstforum Hovedstaden en regional teknologipagt mellem regionale aktører på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet, som skal styrke det regionale samarbejde om fælles fremtidige indsatser, så flere får STEM-kompetencer.

Region Hovedstaden har også taget initiativ til at samle erhvervsskoler, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i den fælles aftale Faglært til vækst og finansieret initiativer inden for vejledning i folkeskolen, udvikling af campusmiljøer og opkvalificering, der alle peger i samme retning – nemlig at få flere faglærte med de rette kompetencer.

Et andet eksempel er praktikpladser. Her står regionen bag skabelsen af 5.000 nye praktikpladser for erhvervsskoleelever i små og mellemstore virksomheder siden 2012. Det er resultater, der kan mærkes.

Fremtidens udfordringer er komplekse
Virksomhedernes adgang til relevante kompetencer er afgørende for, hvilke job der kan etableres og fastholdes, og det har stor betydning for væksten både regionalt, men også nationalt. En enstrenget og centraliseret tilgang til erhvervsfremme kan betyde, at vi taber i den hårde internationale konkurrence om udvikling af arbejdsmarkedet – og det vil skade virksomheders muligheder for at vækste.

Derfor er det vigtigt, at vi i arbejdet med at skabe et mere enkelt system tager højde for, at god erhvervsfremme er mere end virksomhedsrådgivning.

Ikke mindst i hovedstadsområdet er erhvervsfremme en kompleks størrelse, som vi blandt andet håndterer i Greater Copenhagen-samarbejdet. Her samles regions- og kommunalpolitikere fra hele Sjælland og Skåne med det formål at skabe fælles vækst i metropolen og resten af Danmark.

79 kommuner på tværs af to lande ville aldrig have kunnet løfte en sådan konstruktion, hvis ikke de tre regioner havde stået bag.

Der bliver også i fremtiden et stort behov for stærke regionale partnerskaber og indsatser, der kan adressere regionale udfordringer i et bredere perspektiv. Det er vigtigt at huske på, inden brikkerne i det kommende erhvervsfremmesystem falder endeligt på plads.

Forrige artikel Iværksætter: Innovationsmiljøer 2.0 ligger under Vækstfondens vinger Iværksætter: Innovationsmiljøer 2.0 ligger under Vækstfondens vinger Næste artikel Region Sjælland i opråb til Folketinget: Centralisering af erhvervsfremme øger uligheden Region Sjælland i opråb til Folketinget: Centralisering af erhvervsfremme øger uligheden
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.