Michael Valentin (54)

Fhv. formand, Foreningen Folkemødet, fhv. adm. direktør, Akademikernes A-kasse,
Uddannet: cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 1996)
Fødested: Aalborg

28. september 1967