Dansk Folkeparti: Vi skal have en psykiatriplan, der virker mere end fire år

DEBAT: Vi ved efterhånden, hvad der virker, så vi har ikke brug for flere projekter eller tiltag, der kun virker i fire år. Vi ønsker en psykiatriplan fra vugge til krukke, skriver Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

Af Liselott Blixt (DF)
Formand, Folketingets Sundhedsudvalg

Vi kender vist alle til de såkaldte ”håndværkertilbud” på ejendomsmarkedet.

Hvis man har mod på at gå i gang med det og har hænderne skruet rigtigt på, kan et håndværkertilbud være et lovende projekt.

Men selv om de håndværksmæssige evner intet fejler, er et håndværkertilbud også forbundet med prioriteringer her og nu.

Hvad skal skiftes først? Klinkerne på badeværelset eller det utætte tag? En vigtig dampspærre eller komfuret, der ikke lever op til moderne standarder? Umiddelbart er svaret enkelt nok.

Man kan ikke det hele på én gang, og nogle ting er vigtigere end andre. Men vigtigt er det at have et endeligt mål med projektet.

Fra vugge til krukke
I Dansk Folkeparti glæder vi os over, at man kommer med en psykiatriplan fra regeringens side, og der er rigtig mange gode initiativer med.

Men når det er sagt, så mener vi også, at den sagtens kunne være meget mere ambitiøs. Hvis vi skulle bestemme, så havde en psykiatriplan taget udgangspunkt i, hvad endemålet skulle være.

Altså hvordan ville vores sundhedsvæsens psykiatri se ud, når vi var i mål – naturligvis med det in mente, at der altid vil forekomme ændringer, altid drejet i den bedste retning, samt at målet ofte ændres i takt med fremtidens udvikling.

Dansk Folkeparti ønsker en plan fra vugge til krukke.

En plan om en tidlig indsats, hvor sundhedsplejersker, pædagoger og lærere har kompetencer, der yder en støtte til børn og familier, psykologer i PPR (psykologisk pædagogisk rådgivning), der ikke blot undersøger, rådgiver og vurderer, men også behandler de lettere tilfælde, som oftest er angst, kommunale kurser til borgere i håndtering af mental sundhed og psykologhjælp, uanset hvilken diagnose, men efter behov.

Vi skal sikre den ambulante behandling, som har stor succes, som for eksempel OPUS.

Regeringens plan har huller
Der skal desuden sikres offentlige dag- og døgntilbud til børn og unge, som ikke kan være hjemme. Vi har set alt for mange private tilbud, der ikke har fungeret optimalt.

Ligesom der skal sikres sengepladser til dem, der har brug for en indlæggelse, og de skal naturligvis ikke udskrives, før de er klar til det, eller til at andre kan tage over.

Endelig skal de pårørende inddrages mere og bedre, så der skal ses på lovgivning om, hvordan dette kan sikres.

Ministerens forslag mangler en stor del af dette, ligesom regeringen mangler at sikre, at de planlagte tiltag kommer til at gælde i hele landet.

Vi ved efterhånden, hvad der virker, så vi har ikke brug for flere projekter eller tiltag, der kun virker i fire år.

Nu skal der satses. Der skal lægges en plan – for os gerne for de næste 20 år med en bred forankring blandt alle partierne.

Lad os sammen sætte realistiske mål, som vi også kan nå sammen med patienter, pårørende og personale.

Vi kan ikke sætte hele økonomien af i år, men vi kan give hinanden hånden på, at der kommer økonomi til de næste mange år, så vi får udjævnet uligheden i sundhed.

Kort sagt handler det om en stædig fastholdelse af et ambitiøst mål.

Forrige artikel Overlæge til anmelder: Hvor er din fornemmelse for det praktiske arbejde? Overlæge til anmelder: Hvor er din fornemmelse for det praktiske arbejde? Næste artikel Dansk Sygepleje Selskab: Patienter risikerer at falde mellem sektorer Dansk Sygepleje Selskab: Patienter risikerer at falde mellem sektorer