Enhedslisten: Psykiatriplanen er en skuffelse

DEBAT: I en tid med økonomisk opsving er det uforståeligt, at der ikke sættes flere penge af til psykiatrien, der er i akut krise, skriver Stine Brix (EL), der mener, at psykiatrien skal på finansloven.

Af Stine Brix (EL)
Psykiatri- og sundhedsordfører

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt og tiltrængt med en psykiatriplan. Det har vi efterlyst længe.

Jeg vil ikke negligere gode initiativer og ideer, men jeg savner helt fundamentalt en plan for psykiatrien, som kommer med et bud på, hvordan vi sikrer den fornødne kapacitet og kvalitet både i kommuner og regioner.

Behov for flere sengepladser
Jeg forstår godt den udbredte skuffelse over, at der ikke kommer nye sengepladser.

Antallet af patienter i psykiatrien er eksploderet. Siden 2009 er der kommet 30 procent flere patienter i voksenpsykiatrien, og der er et stort behov for mere kapacitet.

I en tid med økonomisk opsving, og hvor regeringen har et stort økonomisk råderum at disponere over, er det uforståeligt, at der ikke sættes flere penge af til psykiatrien, der er i akut krise.

Vi har tidligere afdækket igennem spørgsmål til Sundhedsministeriet, at beløbet per patient i psykiatrien er faldet markant.

Har regeringen glemt socialpsykiatrien?
På samme måde undlader regeringen at forholde sig til socialpsykiatrien.

En stor del af livet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser er jo heldigvis ikke på hospital, men i eget hjem eller på botilbud.

Vi kender alt for godt til de tragiske konsekvenser af mangel på ressourcer og uddannet personale samt mangel på plads i socialpsykiatrien. Derfor er det helt utilstrækkeligt, at regeringen kun afsætter 120 millioner kroner, som skal fordeles ud over fire år til 98 kommuner, til at løfte den nære psykiatri i kommunerne.

Man kunne få den mistanke, at Socialministeriets inddragelse i planen har været til at overse – i modsætning til Sundhedsministeriet, hvor Sundhedsstyrelsen har leveret store rapporter forud for planen.

Satspuljen igen-igen
Men der er stort behov for at sammentænke. Vi hører ofte, at mangel på kapacitet såvel som kvalitet i bostøtte og botilbud er medvirkende til at overbelaste de psykiatriske hospitaler.

Der er det simpelthen ikke godt nok, at regeringens eneste svar er en økonomisk straf til kommuner, der ikke har taget færdigbehandlede patienter hjem.

I stedet burde man se på, hvad der skal til, for at det rent faktisk kan ske på en god måde, og hvordan vi sikrer, at der er langt flere uddannede medarbejdere i socialpsykiatrien.

Og så mener jeg, at det er at gøre grin med psykiatrien, når det igen er satspuljen, som skal betale for psykiatrien.

For det første er det dybt usympatisk, at regningen bliver tørret af på de fattigste mennesker i Danmark, og for det andet har psykiatrien brug for at komme på finansloven, så man ved, hvad man har at gøre godt med.

Det ville også være et meget vigtigt signal om, at psykiatrien tages alvorligt på lige fod med andre dele af sundhedsområdet.

Empowerment og recovery som omdrejningspunkt
Foruden at sikre en tilstrækkelig kapacitet og kvalitet i psykiatrien, så er det helt afgørende, at en langsigtet psykiatriplan også skubber på for en kulturændring i psykiatrien.

Jeg ønsker en psykiatri, hvor den enkelte borger og de pårørende er langt mere bestemmende i forløbet, naturligvis med støtte fra uddannet personale. Mennesker med alvorlige psykiske problemer skal ikke fratages magten over eget liv og egne fremtidsudsigter og reduceres til patienter eller klienter.

Der skal derimod arbejdes for en kollektiv og individuel mobilisering til at mestre eget liv, være med til at styre indsatsen og til mere overordnet at involvere sig i sociale forandringer.

Det kræver en indsats, som fremmer stillingtagen, selvstændighed og fællesskab, og som inddrager hvert menneskes værdier, viden og indsigt i en udviklende dialog på alle niveauer.

Det skal – sammen med fokus på recovery – gennemsyre psykiatrien, hvis det står til Enhedslisten.

Forrige artikel Lektor: Samfundets digitalisering må ikke styres af it-industriens interesser Lektor: Samfundets digitalisering må ikke styres af it-industriens interesser Næste artikel Hørsholm-borgmester: Kommunale kroner til sygehuse giver ikke nærhed Hørsholm-borgmester: Kommunale kroner til sygehuse giver ikke nærhed