Lægeforening til regeringen: Styrk også psykiatrien i det nære sundhedsvæsen

DEBAT: Det er afgørende, at den kommende sundhedsreform styrker speciallægepraksissen og løfter kvaliteten på de kommunale bosteder til gavn for patienterne, skriver Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen.

Af Andreas Rudkjøbing
Formand for Lægeforeningen

Regeringens sundhedsreform er lige på trapperne.

Indtil nu er det sparsomt, hvad der er sluppet ud af konkrete detaljer om reformens indhold. Men ved åbningen af Folketinget sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at regeringen vil skabe et sundhedsvæsen, som hænger sammen, så patienterne ikke bliver tabt i systemet.

Både statsministeren og sundhedsministeren har flere gange også givet udtryk for, at det nære sundhedsvæsen skal spille en langt større rolle fremover.

Inddrag de praktiserende psykiatere
Jeg forventer, at både bedre sammenhæng og en styrket rolle til det nære sundhedsvæsen også kommer til at gælde for behandlingen af patienter med psykiatriske lidelser.

Her tænker jeg blandt andet på de patienter, som er for syge til at blive behandlet hos den praktiserende læge eller en psykolog, men som samtidig ikke er så hårdt ramt, at de har behov for at komme på sygehuset.

Det kan være patienter med angst, depression eller en anden psykisk lidelse af moderat grad, som typisk har behov for medicinsk behandling i kombination med psykoterapi, og hvor det er vigtigt, at de kommer hurtigt i behandling for at undgå, at deres sygdom forværres.

Den gruppe af patienter kan med stor fordel behandles af de praktiserende psykiatere. Samtidig kan det aflaste den pressede sygehuspsykiatri.

Kompetenceløft på bostederne
Der er i dag over 30.000 patienter med nervøse og stressrelaterede eller andre psykiske lidelser af moderat grad, som bliver behandlet i sygehuspsykiatrien.

En stor del af dem kan blive behandlet lige så godt og ofte hurtigere hos praktiserende speciallæger og dermed frigøre værdifulde ressourcer i sygehuspsykiatrien til at behandle de allermest syge patienter.

Derfor er det nødvendigt, at regeringen og regionerne afsøger mulighederne for at udvide kapaciteten i speciallægepraksis.

Kommunernes socialpsykiatriske bosteder er også et af de steder, hvor mennesker med psykiatriske lidelser har kontakt med det nære sundhedsvæsen.

Desværre kan man konstatere, at der er et stort og akut behov for et massivt sundhedsfagligt kompetenceløft på bostederne.

Lige før sommerferien konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed eksempelvis, at der på ni ud af 10 af de kommunale socialpsykiatriske bosteder var problemer med patientsikkerheden.

Mange af bostederne mangler sundhedsfagligt personale, og det går hårdt ud over de ofte meget syge beboere, som ikke får den hjælp og behandling, som er nødvendig.

Stil bindende krav til kommunerne
Regeringens psykiatriplan nævner ikke kvalitetskrav til de kommunale bosteder med ét ord.

Skal behandlingen af psykiatriske patienter hænge bedre sammen, så er det nødvendigt, at politikerne på Christiansborg i forbindelse med den kommende sundhedsreform kommer på banen med bindende krav til kommunerne om, hvilke sundhedsfaglige kompetencer der skal være til stede på bostederne, for at de skal kunne håndtere eksempelvis borgere med psykiske lidelser.

Det nære sundhedsvæsen er vigtigt for behandlingen af patienter med psykiske lidelser.

En styrket speciallægepraksis og et løft af kvaliteten på de kommunale bosteder er to indsatser, som vil kunne gøre en positiv forskel for mange patienter.

Forrige artikel Jes Søgaard: Hvad er der galt i Region Hovedstaden? Jes Søgaard: Hvad er der galt i Region Hovedstaden? Næste artikel Fond: Frivillige er vigtige for alkoholbehandlingen Fond: Frivillige er vigtige for alkoholbehandlingen