FDM: Trafiksikkerhedsarbejdet skal genstartes

DEBAT: Det er afgørende at trafiksikkerhedsarbejdet igen kommer op i gear, hvis uopmærksomheden i trafikken skal bekæmpes. Siden regeringsskiftet har det brede færdselssikkerhedsarbejde nemlig reelt ligget underdrejet, skriver Thomas Møller Thomsen.

Af Thomas Møller Thomsen
Administrerende direktør i FDM

Antallet af trafikdræbte er igen stigende. De foreløbige tal for 2019 viser 205 dræbte, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til året før. Det bringer udviklingen i den modsatte retning af de mål på maksimalt 120 dræbte i 2020, der er sat fra politisk side, og som myndigheder og organisationer arbejder hen imod.

Hvordan har det kunnet gå så galt? Svaret er ikke lige til, da mange faktorer spiller ind, når man taler trafiksikkerhed. Overordnet set kan det konstateres, at det ikke er en unik dansk udvikling. Andre lande som Norge, Sverige og Holland, der normalt også er at finde i trafiksikkerhedens superliga, har ligeledes oplevet en stigning i antal dræbte og kvæstede.

To ting har disse lande tilfælles: en høj økonomisk vækst og en høj trafiksikkerhed. Vækst i trafikken og økonomisk vækst hænger sammen, og når man er nået ned på relativt få antal dræbte, skal der ikke så meget til, før tallene svinger.

Det så vi i Danmark i 2016, hvor 211 mistede livet i trafikken. Det var 33 flere end året før (178 trafikdræbte i 2015), mens tallet igen faldt til 175 i 2017. Men økonomi og tilfældigheder er næppe hele forklaringen.

Anlægsloftet sætter grænser
Rettes blikket mod de danske forhold, er der dog også plads til lidt selvransagelse, men også optimisme. En logisk forklaring kan være, at vi danskere har øget farten, hvilket dog ikke er tilfældet. Ifølge Vejdirektoratet lå gennemsnitshastighederne i 2019 faktisk på niveau eller lavere end de fire foregående år for alle vejtyper og områder.

En anden og måske mere sandsynlig forklaring kan være, at det såkaldte anlægsloft i en årrække har sat klare grænser for, hvad stat og kommuner har kunnet investere i. Ud fra de foreløbige udmeldinger fra Vejdirektoratet ser stigningen nemlig ud til at komme fra navnlig to områder: For bilerne handler det om frontalkollisioner og eneulykker, og for de bløde trafikanter handler det om cyklistulykker i byen.

Det er et faktum, at trafikmængden er stigende ikke bare på motorvejene, men også i mange byer, hvor stadig flere kæmper om den samme plads. Det kan påvirke trafikanternes tålmodighed i en travl hverdag og betyde, at der tages mindre hensyn og flere chancer. Samtidigt kan det konstateres, at tiltag som rumleriller ikke rigtigt har bredt sig til de kommunale veje, hvor mange af bilulykkerne sker.

Når flere kommer galt afsted, og det ikke umiddelbart ser ud til at handle om (øget) fart, kunne det være nærliggende at se på uopmærksomhed. Her er der allerede sat ind med skærpet straf for bilisterne og med mange gode kampagner.

Kamp mod uopmærksomhed
Men for FDM at se er uopmærksomheden en frygtindgydende modstander, som synes at være fremtrædende i stadig fleres hverdag. Der er den virkelige verden, og så er der den digitale verden, der tager stadig mere af vores opmærksomhed. 

I FDM tror vi på, at uopmærksomheden skal bekæmpes fra tre fronter: Kampagner, der skal vise risikoen og gøre det socialt uacceptabelt at være uopmærksom i trafikken. I bilerne, hvor flere assistentsystemer skal hindre eller reducere konsekvenserne af den uopmærksomme menneskelige adfærd, og endelig via en endnu mere sikker infrastruktur med intelligent vejdesign både i byen og ude på landet.

Vi har mange tanker og idéer, men vi venter stadig på, at trafiksikkerhedsarbejdet igen kommer op i gear. Siden regeringsskiftet sidste år har det brede færdselssikkerhedsarbejde i regi af Færdselssikkerhedsskomissionen nemlig reelt ligget underdrejet.

Det er en skam, for i Danmark har vi netop en tradition for at inddrage civilsamfundet i politikdannelsen på færdselssikkerhedsområdet. Siden 1966 har vi haft Færdselssikkerhedskommissionen, hvor politikere, myndigheder og en række organisationer har til opgave at analysere og komme med forslag til forbedring af færdselssikkerhedsindsatsen.

Det er unikt, og noget vi i Danmark hidtil har høstet anerkendelse for i udlandet. Inddragelse giver nemlig medejerskab til at løse udfordringerne – og det har vist sig at være effektivt. Derfor er FDM's klare opfordring til regeringen og transportministeren, at der snarest muligt igen kommer skub i arbejdet på området, så vi får analyseret, hvorfor antallet af trafikdræbte er steget, og får fundet løsninger, vi sammen kan bringe i spil.  

Forrige artikel  Rådet for Sikker Trafik: Første førerløse bus er vigtigt skridt for trafiksikkerheden Rådet for Sikker Trafik: Første førerløse bus er vigtigt skridt for trafiksikkerheden Næste artikel Vejdirektoratet: Vi kører hinanden og os selv ihjel på landevejen Vejdirektoratet: Vi kører hinanden og os selv ihjel på landevejen