Internt notat: Regeringen vil trække støtten til sociale projekter

FARVEL: Der er afsat penge på satspuljen til en række sociale projekter rettet mod ældre, unge og frivillige. Men de projekter vil regeringen droppe, viser notat. Forkert og uklogt, kritiserer DF.

Der bliver alligevel ikke penge til blandt andet mere hjemlige rammer på plejehjemmene, nye ungekrisecentre og en whistleblowerordning, der skal afsløre svindel i frivilligsektoren.

Det viser et regeringsdokument, som Altinget er i besiddelse af.

Dokumentet fra Social- og Indenrigsministeriet indgår i de igangværende forhandlinger om udmøntningen af den reserve, der erstatter den aflivede satspulje og skal finansiere midlertidige projekter på socialområdet fremover.

På Christiansborg vækker nyheden frustration.

Dansk Folkeparti mener, at regeringen prøver at løbe fra tidligere aftaler i satspuljekredsen, der siden starten af 1990'erne har fordelt penge til sociale projekter.

"Vi har tidligere indgået en aftale om projekterne, og derfor er det principielt forkert ikke at leve op til den. Der er nogle partier, der hver især har fået noget i en forhandling, som regeringen så nu vælger at omprioritere," siger socialordfører Karina Adsbøl.

DF: Midlerne skal blive på området
Regeringen vil sløjfe projekter for i alt 60,7 millioner kroner over de næste fire år. Ti millioner kroner af de penge skal blandt andet ifølge notatet gå til Socialstyrelsen for at "understøtte en virksom socialpolitik".

Dansk Folkeparti er utilfreds med, at regeringen vil droppe en pulje på 19,6 millioner til hjemlighed på plejehjem, som satspuljeforligskredsen blev enige om i efteråret 2017.

Pengene er aldrig uddelt, men planen var at skabe mere sjæl og hjemlige rammer, så de ældre i højere grad oplevede plejehjemmene som deres eget hjem.  

"De midler, der er prioriteret på ældreområdet, skal bruges på ældreområdet," siger Karina Adsbøl.

Det har ikke været muligt at få et interview med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). Men hun oplyser i en skriftlig kommentar til Altinget.

"Jeg holder drøftelserne ved forhandlingsbordet, men vil gerne understrege, at der ikke er truffet nogle endelige beslutninger. Opgaven for os er at fordele pengene fra reserven, så de kommer så mange socialt udsatte som muligt til gavn."*

*Opdateret 09.02 med kommentar social-og indenrigsministeren Astrid Krag (S).

Læs hele artiklen på Altinget Social, hvor du blandt andet kan læse mere om, hvad Frivilligrådet og Radikale mener om regeringens planer om at droppe en allerede aftalt whistleblowerodning i den frivillige sektor.

,

Forrige artikel Danmark giver grønt lys til russisk gasledning til Europa Danmark giver grønt lys til russisk gasledning til Europa Næste artikel Dagens overblik: Ny lov skal få boligejere til at opgive deres klageret Dagens overblik: Ny lov skal få boligejere til at opgive deres klageret
Podcast: Det ved vi om millionsvindelsagen fra København

Podcast: Det ved vi om millionsvindelsagen fra København

AJOUR: Teknik- og Miljøforvaltningen har opdaget, at der formentlig er svindlet for cirka 50 millioner kroner. Hvordan er det sket? Og hvad mangler vi at få svar på? Det forklarer Altingets hovedstadsredaktør mere om i dagens udsendelse.