Anders Bondo efter OK18-afstemning: Det var det bedste alternativ

OK18: Også lærernes urafstemning endte med et ja, og det vækker stor glæde hos lærerformand Anders Bondo Christensen, på trods af at opbakningen er mindre end i de andre forbund. 

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er en glad mand, efter det står klart, at tre ud af fire medlemmer i Danmarks Lærerforening har stemt ja til OK18-forliget.

"Jeg er overbevist om, at aftalen er et bedre alternativ i forhold til en konflikt. Ellers havde jeg aldrig indgået aftalen," siger Anders Bondo Christensen til Altinget. 

Lærerne har været den eneste faggruppe, hvor der har hersket decideret tvivl om resultatet. Det lykkedes nemlig ikke for Anders Bondo Christensen at få nye arbejdstidsregler med i overenskomstaftalen, der kan erstatte reglerne fra lovindgrebet i 2013, som blev vedtaget, efter at forhandlingerne mellem lærerne og kommunerne dengang brød sammen og endte i lockout. 

I stedet bliver der nedsat en kommission, der skal undersøge arbejdsvilkårene for lærerne med henblik på at lave nye regler, inden de næste overenskomstforhandlinger går i gang i 2021.

Mindre tilslutning end i andre forbund
Selvom knap tre fjerdedele af lærerne stemte for aftalen, er det næsten 15 til 20 procentpoint lavere end opbakningen i de øvrige fagforbund. 

Men det er ikke noget, der bekymrer Anders Bondo Christensen. Han hæfter sig ved, at opbakningen denne gang er større end ved den seneste overenskomst for tre år siden. 

”Sidste gang stemte 70 procent ja, denne gang er det 75 procent. Jeg synes, det er et markant ja samtidig med en rigtig høj stemmedeltagelse,” siger Anders Bondo Christensen. 

Han anerkender dog, at de 25,4 procent, der har stemt nej til aftalen, er udtryk for, at der er lærere, som er utilfredse med aftalen. 

"Derfor skal vi nu arbejde for at sikre, at overenskomsten får positive konsekvenser på de enkelte arbejdspladser," siger Anders Bondo Christensen.

Han fortæller, at lærerforeningens højeste myndighed - kommissionen, der består af 300 delegerede - er indkaldt til ekstraordinær forsamling på torsdag. Her skal lærerne drøfte, hvordan de skal bruge den nye overenskomst. 

Stort ja skyldes åben kommunikation
Selvom afstemningsresultatet på lærerområdet endte med et mindre ja, end hvad der er tilfældet med afstemningen på de andre områder, så betegner arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen det som “et rigtigt stort ja-flertal”.

“Ja’et er måske ikke relativt stort i forhold til de andre forbund, men det er stort, set i forhold til at man jo ikke opnåede det, som man egentlig ville fra Danmarks Lærerforenings side,” siger Nana Wesley Hansen.

Hun peger på, at det blandt andet skyldes håndteringen af det kommunikative efterspil af OK18-forhandlingerne, og at det skyldes den store åbenhed i kommunikationen fra formanden og næstformanden i Danmarks Lærerforening.

 

Forrige artikel Slutspurt: Her er de 60 love, der bliver vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie Slutspurt: Her er de 60 love, der bliver vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie Næste artikel Hvad sagde de ja til? Her er hovedpunkterne i OK-aftalerne Hvad sagde de ja til? Her er hovedpunkterne i OK-aftalerne