Embedsmænd advarede Esben Lunde om omstridt CBS-rapport

RAPPORT: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens embedsværk vurderede allerede i midten af august, at den nu droppede CBS-rapport var mangelfuld og havde metodiske fejl. Det burde Folketinget være oplyst om, lyder kritikken fra S-ordfører, der mistænker ministeren for at ville skåne Bæredygtigt Landbrug.

Det er ikke kun i medierne, at den skandaleombruste CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er blevet vendt og drejet.

Også Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd var meget tidligt i processen optaget af analysen, som de fandt af så ringe kvalitet, at de advarede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det fremgår af dokumenter, som Altinget har fået aktindsigt i.

Allerede den 16. august – stort set samtidig med, at sagen begyndte at rulle i Altinget – udarbejdede departementet et kritisk notat om indholdet i rapporten, som CBS kort før jul valgte at kassere efter sønderlemmende kritik

”Rapportens resultater er ikke veldokumenterede, og metoden er kritisabel,” skriver embedsmændene i notatet fra august.

Samtidig fremgår det af flere interne mails, at ministeren blev orienteret om problemerne i rapporten.

"I orienteringen lagde vi vægt på, at rapportens resultater ikke kunne verificeres pga. den mangelfulde kvalitet og de metodiske fejl," skriver en embedsmand 28. august.

I en mail dateret 31. august refereres der fra et møde med ministeren om rapporten. Her lyder det, at ”ministerens linje er, at selvom rapporten opridser relevante problemstillinger ift. danske rammevilkår, så er rapportens konklusioner ikke velunderbyggede nok.”

”Ministeren ønsker derfor ikke at gå ind i diskussioner om rapportens resultater. Ministeren ønsker heller ikke at involvere sig i den kritik, som KU har rejst ift. armslængde og uafhængighed i forbindelse med rapportens tilblivelse,” skriver en embedsmand. 

Mail udvekslet mellem embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet. Overstregning er foretaget af Altinget.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup, har læst både notat og interne mails. Og han mener, at Esben Lunde Larsen burde have orienteret Folketinget om sit embedsværks kritik af rapporten.

”Det er meget tydeligt, at Esben Lunde og hans ministerium har været dybt nede i CBS-rapporten. Og at man har fundet frem til kritisable forhold og metodiske fejl i rapporten. Derfor undrer det mig virkelig, at ministeren har tilbageholdt den faglige kritik for Folketinget,” siger fødevareordfører Simon Kollerup og fortsætter:

”Han skåner Bæredygtigt Landbrug ved at tilbageholde kritikken for offentligheden. Det er yderst kritisabelt.”

 

Mail udvekslet mellem embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet. Overstregning er foretaget af Altinget.

S krævede svar
Da sagen kørte for fuld damp i Altingets spalter forsøgte Simon Kollerup nemlig at få svar på, om det faglige niveau var i orden. Han stillede 25. august spørgsmål til Esben Lunde Larsen, der blandt andet skulle vurdere, om rapporten ”lever op til kriterierne for god videnskabelig praksis.” Esben Lunde Larsen svarede 20. september, at der var tale om et udkast, og at CBS bærer ansvaret for kvaliteten.

”Eventuelle spørgsmål vedrørende rapportudkastet skal derfor rettes til CBS,” skrev Esben Lunde Larsen.

Det kan virke som meget at kræve, at en minister skal gå ud og kritisere en konkret forskningsrapport. Men Simon Kollerup mener, at det var berettiget i den her situation.

”Det er en rapport, der ligger så nært op ad Esben Lunde Larsens ressortområde, og som handler om landbrugets rammevilkår, der er en høj prioritet for regeringen. Derfor er det vigtigt, at Folketinget får at vide, hvilken rolle den her forskningsrapport spiller i det politiske arbejde,” siger Simon Kollerup, der varsler nye spørgsmål til ministerens faglige vurdering af rapporten.

Men Esben Lunde Larsen lægger også vægt på, at der er tale om et rapportudkast, som ikke var færdigt. Han kan vel ikke blande sig i noget, der ikke var færdigt?

”Om det er et udkast eller ej, så har den bidraget til en offentlig debat. Og vi har jo set Venstres fødevareordfører tage rapporten ned som noget, der politisk skal bæres videre. Derfor er det også vigtigt, at der bliver sat en stopklods ned,” siger Simon Kollerup. 

Esben Lunde afviser
Socialdemokraternes kritik preller af på miljø- og fødevareministeren. I et mailsvar til Altinget fastholder han, at CBS-rapporten ikke er hans bord.

"Jeg skåner bestemt ikke nogen, men modsat Simon Kollerup, så mener jeg, at det må være op til den enkelte forsker og den uddannelses- og forskningsinstitution, hvor vedkommende virker, at sikre uafhængigheden og kvaliteten af de produkter, der udgives i institutionens navn," skriver Esben Lunde Larsen og fortsætter:

"Jeg har hørt om kritikken af rapporten, både fra fagfolk, i pressen og fra universitetsverdenen, og jeg har noteret mig, at CBS har besluttet, at den endelige rapport ikke udgives."

,

Forrige artikel Billedserie: Obama takker af efter 8 år Billedserie: Obama takker af efter 8 år Næste artikel Kun 18 EU-borgere har fået hurtigere adgang til dagpenge Kun 18 EU-borgere har fået hurtigere adgang til dagpenge