Kommission: Embedsværket advarede Støjberg om ulovlighed, men ministeren holdt fast

KONKLUSION: Instrukskommissionen slår fast, at instruksen fra Inger Støjbergs ministerium var "klart ulovlig". Og at ministeren holdt fast i at ville adskille alle asylparrene, selv om hun var advaret om, at det ville være ulovligt. Inger Støjberg - og Ellemann - hæfter sig ved, at der ingen beviser er for, at hun selv direkte afgav en ulovlig ordre.

Da Udlændingestyrelsen 10. februar 2016 fik besked fra sit ministerium om at adskille alle asylsøgende par, hvor den ene var mindreårig, var det en "klart ulovlig" ordre.

Embedsværket agerede efter ønske fra den daværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), som på forhånd var advaret af sit embedsværk om, at det ville være ulovligt at adskille alle parrene uden undtagelse.

Støjberg har i øvrigt systematisk givet forkerte og misvisende oplysninger til Folketinget om sagen.

Sådan lyder de centrale konklusioner fra den Instrukskommission, som i snart et år har undersøgt sagen om den omstridte instruks, der udgik fra Inger Støjbergs ministerium i 2016.

Det er en enig kommission, der står bag beretningen, som opridser Inger Støjbergs rolle sådan her:

"Om Inger Støjbergs rolle i forbindelse med udstedelsen af instruksen har kommissionen ikke fundet grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven, men kommissionen har lagt til grund, at hun både eksternt og internt i departementet – også efter at hun havde godkendt et notat, der beskrev en anden ordning – klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning, og at embedsfolk i departementet handlede i overensstemmelse hermed og afgav en undtagelsesfri instruks
til Udlændingestyrelsen".

Ministeren var advaret
Kommissionen lægger desuden til grund, "at Inger Støjberg fastholdt sit ønske trods flere mundtlige advarsler fra embedsværket om, at en undtagelsesfri ordning ikke ville være lovlig".

Om rådgivningen af Inger Støjberg skriver kommissionen, at Støjberg var advaret:

"Hun (blev, red.)) af sit embedsværk bibragt en opfattelse af, at man lovligt kunne indføre en ordning, der ville føre til ganske få undtagelser, men at en ordning helt uden undtagelser ville være ulovlig," står der.

Kommissionen konkluderer også, at det var ministerens "hensigt", at alle par skulle adskilles, selv om hun altså vidste, at det ville være ulovligt:

"Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene," skriver kommissionen.

Støjbergs notat havde ikke betydning
Dermed tilsidesætter Instrukskommissionen i vid udstrækning Inger Støjbergs egen forklaring i sagen.

Den nuværende næstformand i Venstre har bygget sit forsvar op om et notat, hun godkendte i ministeriets sagssystem 9. februar 2016, altså dagen før udsendelsen af den omstridte pressemeddelelse, der kom til at fungere som instruks om at adskille alle par.

Med notatet godkendte Støjberg formelt, at der måtte ske undtagelser, og at sagerne skulle vurderes individuelt. Og selv om ingen i offentligheden før havde hørt om notatet, kaldte Inger Støjberg det for "helt, helt, helt centralt", da hun for første gang afgav sin forklaring for kommissionen i maj i år.

Kommissionen har en anden opfattelse:

"Sammenfattende kan det efter kommissionens opfattelse lægges til grund, at Inger Støjbergs forklaring om betydningen af notatet af 2. februar 2016 i det hele må tilsidesættes, idet ordningen i notatet utvivlsomt mistede sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser og udsendelsen af pressemeddelelsen," lyder det i beretningen.

Bisidder: Det var ikke Støjbergs instruks
Inger Støjbergs bisidder i sagen har sendt pressen sine kommentarer til beretningen. Han hæfter sig ved, at kommissionen ikke har fundet bevis for, at Støjberg selv har givet en direkte tjenstlig ordre om at adskille alle par.

Kommissionen skriver, at ordren til Udlændingestyrelsen bestod af tre dele:

1. Pressemeddelelsen fra ministeriet med citater fra ministeren.

2. Oversendelse af pressemeddelelsen til Udlændingestyrelsen.

3. Et telefonopkald fra en afdelingschef i Støjbergs departement til Udlændingestyrelsen.

"De sidste to dele af instruksen har Inger Støjberg således – hverken direkte eller indirekte – været del af. Instruksen er dermed ikke afgivet af Inger Støjberg," skriver Støjbergs bisidder i sin kommentar. Han konkluderer:

"Det er derfor vanskeligt – snarere umuligt – at bebrejde Inger Støjberg for afgivelsen af selve Instruksen."

I et opslag på Facebook skriver Inger Støjberg selv, at kommissionen blot afdækker, at hun "er inderligt imod barnebrude".

Støjberg misinformerede Folketinget
I den mere end 1800 sider lange beretning kommer kommissionen også omkring spørgsmålene om, hvorvidt Støjberg og hendes ministerium har givet korrekte oplysninger til ombudsmanden og Folketinget, og hvad man kan konkludere om andre involverede ministres ageren i sagen.

Kommissionen konkluderer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet både har tilbageholdt oplysninger for og givet misvisende oplysninger til ombudsmanden i sagen. Den mener dog ikke at kunne bevise, at det var ministeriets hensigt at gøre det, eller at Inger Støjberg vidste, at man gav mangelfulde og misvisende oplysninger.

Når det gælder Folketinget, mener kommissionen til gengæld, at Støjberg systematisk og bevidst har givet urigtige og misvisende oplysninger om sagen.

Det handler især om den daværende ministers forklaring om, hvilken instruks Udlændingestyrelsen fik om adskillelse af asylparrene.

På flere samråd og i svar til Folketinget forklarede Støjberg, at pressemeddelelsen om adskillelse af parrene primært var politisk kommunikation og ikke skulle forstås som en instruks. Men hun fortalte ikke Folketinget, at styrelsen mundtligt fik at vide, at den skulle administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Hun fortalte heller ikke, at hun internt i ministeriet ikke havde accepteret, at der skulle administreres med undtagelser.

"(...) Inger Støjberg kan ikke have været i tvivl om, at hendes beskrivelse under samrådet af den ordning, der den 10. februar 2016 blev fastlagt i pressemeddelelsen, var urigtig og misvisende," skriver kommissionen blandt andet og nævner, at oplysningerne gik igen i adskillige svar og samråd.

Ellemann: Inger gav ikke en ordre
Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, giver i et opslag på Facebook en kort, foreløbig kommentar til beretningen, som han endnu ikke har læst.

Her hæfter han ligesom Støjberg sig ved, at kommissionen ikke mener at kunne fastslå, at Inger Støjberg personligt gav en direkte og utvetydigt ulovlig ordre til embedsværket om at administrere ulovligt.

Ellemann vil dog læse beretningen, før han melder, hvordan han og partiet vil forholde sig til sagen.

Jeg har modtaget beretningen fra Undersøgelseskommissionen her til formiddag. Den har jeg endnu ikke haft lejlighed til...

Slået op af Jakob Ellemann-JensenMandag den 14. december 2020

 

Forrige artikel Dagens overblik: Prehn er rystet over kulturen i sit nye ministerium Dagens overblik: Prehn er rystet over kulturen i sit nye ministerium Næste artikel Mattias Tesfaye fritager afdelingschef for tjeneste efter konklusioner i Støjberg-sagen Mattias Tesfaye fritager afdelingschef for tjeneste efter konklusioner i Støjberg-sagen
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.