Kronik: Fra burka til tørklæde

KRONIK: Burkadiskussionen fjerner fokus fra, at hovedproblemet er tørklædet. Derved kommer burkaforbuddet til at fungere som en afledningsmanøvre, mener Lone Nørgaard fra Dansk Samling.

Af Lone Nørgaard
Kandidat til kommmunalvalget på Frederiksberg for Dansk Samling

For at tage fornuftige og langtidsholdbare politiske beslutninger er det nødvendigt først at have gjort et solidt analyseforarbejde. Det gælder også burkadiskussionen.

Diskussionen om et forbud mod at bære burka har været en pseudodiskussion. Burkaen kunne nemlig forbydes med henvisning til det allerede eksisterende maskeringsforbud.

Burkadiskussionen fjernede – og fjerner – fokus fra, at hovedproblemet er tørklædet. Derved kommer burkaforbuddet til at fungere som en afledningsmanøvre: Det islamiske tørklæde får lov til at gå under radaren.

Hvad alt for få beslutningstagere – i følgeskab med en desværre stor del af den fredelige, tillidsfulde danske befolkning – har forstået er, at tørklædet sammen med stormoskeer er det mest potente symbol på islams tilstedeværelse i Danmark.

Tørklædet signalerer:

 • Jeg er muslim og kan ikke gifte sig med en indfødt dansk mand, medmindre han konverterer til islam og lover, at børnene skal opdrages islamisk.
 • Den indfødte befolkning er ikke er god nok til at gifte sig med.
 • Mine børn skal opdrages islamisk, så nej tak til at tilpasse mig dansk kultur, ja tak til sharia.
 • Jo flere tørklæder, der optræder i offentlige institutioner, på uddannelsessteder, sygehuse og ikke mindst i gadebilledet, jo mere markerer islam sin dominans.

Tørklædets statement er:

 1. Jeg er muslim i modsætning til dig, ”vantro kvinde”.
 2. Jeg er ren i modsætning til dig, ”urene kvinde”.
 3. Jeg vil sharia og ikke vestligt demokrati.

Status i islamdebatten anno 2017 er, at en demokratisk retsstats frihedsrettigheder, herunder religionsfrihed, bliver udnyttet systematisk til at indføre sharia, islamisk lov, ad bagvejen. Tørklædet er sharia. Kunstgrebet består i dels at reducere islam til at være en religion, dels at banalisere tørklædebrug til et spørgsmål om kvinders påklædningsvalg.

Men for det første er islam ikke kun religion, men politik forklædt som religion. For det andet: At bære det muslimske tørklæde handler om langt mere end den enkelte kvindes individuelle valg af påklædning.

Med baggrund i tørklædebrug på verdensplan kan det dokumenteres, at tørklæder er udtryk for et menneskesyn præget af mandens dominans og kvindens underkastelse. Med tilsløring følger adskillelse mellem de to køn. Kvindens seksualitet anses for farlig og ukontrollabel for manden. Derfor skal den holdes nede, blandt andet gennem tildækning. Slør bæres først og fremmest af seksuelle og ikke-religiøse grunde for at dække håret og ikke vække lyst. Det er kvinden, som er skyld i den fremkaldte lyst, ikke manden, som føler den.

Kvinder, der bærer tørklæder, gør det primært, fordi de bliver tvunget til det. Intet sted, hvor islamisterne er kommet til magten rundt omkring i verden, herunder i de vesteuropæiske ghettoer, overlades det til den enkelte kvinde selv at beslutte, om hun vil iføre sig slør.

Omdrejningspunktet for enhver islamistisk bevægelse er mænds kontrol af kvinder. Og den kontrol kommer særligt tydeligt til udtryk i tørklædet, som derfor også er et uomgængeligt krav fra islamisternes side.

Den iranske revolution (1979) fik ikke mindst succes, fordi det lykkedes for Ayatollah Khomeini og daværende ministerpræsident Rafsanjani at komme igennem med budskabet: ”Det er en pligt for kvinden at dække sit hoved, fordi kvindens hår udsender vibrationer, der opgejler, vildleder og fordærver mænd.”

Tørklædet får status som islamismens flag og kommer til at fungere som islamiseringens spydspids i Vesten. Tørklæder er således ikke “uskyldige skikke”, som fattige og uudannede kvinder gradvist vil udvikle sig væk fra.

Påklædningskravet er religiøst-politisk forankret og dermed ikke til diskussion for rettroende. At nogle tørklædeklædte kvinder insisterer på, at tilsløring i virkeligheden er en slags “ny identitet” for muslimske kvinder, kan ikke umiddelbart anfægtes. Men de signaler, disse kvinder – frivilligt eller ufrivilligt – udsender til omverdenen er:

 1. Vi er muslimer.
 2. Religiøse påbud står over demokratiernes sondring mellem det verdslige og det religiøse, det offentlige og det private.
 3. Vi anerkender forskelsbehandling af mænd og kvinder.

Det er korrekt, at en række kvinder i Vesten vil kunne gøre gældende, at de selv har valgt at bære tørklæde. Men uanset en kvindes individuelle valg øger hendes frihed tvangen over for de medsøstre, der ikke ønsker at tilhylle sig. Med tørklædet sættes skel mellem mænd og kvinder, mellem rene og urene kvinder, mellem troende og vantro. Jo flere kvinder, der ifører sig eller tvinges til at iføre sig tørklæder, jo mere eksponerede bliver ikke-tilslørede som urene, vantro og uanstændige.

I Danmark er det et stigende problem, at tørklædeløse piger bliver presset, generet og chikaneret, hvis de ikke vil dække sig til. Tilsløringen giver sig mere og mere ekstreme udtryk. I dag er det således hverdagskost på Nørrebro og i Valby, København, at se indpakkede kvinder, hvor kun deres øjne er synlige. Selv små piger helt ned til 1. klasse kan nu ses fuldt tildækkede, men når en lille pige tvinges til at gå med tørklæde og dække sig til, indskrænker det ikke bare hendes råderum. Det påvirker hendes selvforståelse, så det er i virkeligheden et psykoseksuelt overgreb, der mærker hende for livet.

Uanset motiverne til at emigrere til Europa, så har det vist sig, at et stort antal muslimer ikke ønsker at blive integreret, endsige assimileret, i de moderne, frigjorte, verdslige, demokratiske samfund med rødder i kristendommen. (Nogle af dem kan ganske enkelt ikke – deres forudsætninger er for dårlige.) De udvandrer, fordi deres egne lande ikke kan tilbyde ordentlige økonomiske og sociale vilkår, men de kommer ikke med en vilje og parathed til at tilpasse sig de individbaserede samfund i Europa.

Erfaringer med islam i Europa igennem de seneste ti år peger alle i samme retning: Kompromiser er ikke mulige i forbindelse med politiske særkrav forklædt som religiøse. Kvinder kan ikke iføre sig et halvt tørklæde. Svømning er enten kønsadskilt eller ikke-kønsadskilt. Enten forefindes bederum, eller også gør de ikke. Der kan ikke etableres dialog omkring tørklædet af den enkle grund, at tørklædet mere end noget andet udtrykker en kultur, som frygter kvinders frihed og ret til selvbestemmelse, og som dermed er uforenelig med modernitet, ligestilling og demokrati.

Ingen bør et sekund glemme, at tilsløring af kvinder hænger sammen med islams kvindesyn. Kvinder rangerer som andenklasses borgere, der ikke kan optræde og agere på lige fod med mænd i det offentlige rum. Kvinden er den, der er bærer af familiens ære (sheref). Den, der tillige bekvemt udnævnes til at være biologisk determineret til at varetage bestemte funktioner. Uden mulighed for at vælge rollen til eller fra.

Det helt aktuelle problem er altså, at det er umuligt at afgøre, hvornår tørklædet er udtryk for et personligt valg båret som et politisk banner med inskriptionen: Se, hvilken god og ærbar og dydig og stolt muslimsk kvinde, jeg er. Og så hvornår pigerne er udsat for pres fra familie, imamer eller religiøse organisationer.

På den baggrund er det afgørende at komme ud over enkeltindivid-planet, hvor der altid er undtagelser fra reglen til fordel for en overordnet beskrivelse af kønsstrukturerne inden for islam.

Her lyder konklusionen: Om tilsløringen foregår med tvang eller efter “eget valg” gør ingen forskel for tilsløringens virkelige funktion og indhold. For det første vil valget kun være frit, indtil islamisterne kommer til magten. For det andet sætter slørets symbolværdi sig igennem bag om ryggen på tørklædebæreren uanset hendes private og personlige fortolkning.

Tørklædet er en politisk uniform og bør derfor forbydes i alle offentlige institutioner: Vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem, domstole mv.

I hvert fald, hvis man nærer det mindste ønske om at bevare den danske retsstat og dansk kultur for vores efterkommere.

Forrige artikel Replik: Lars Tvede er retfærdighedens Lomborg Replik: Lars Tvede er retfærdighedens Lomborg Næste artikel Forfatter om Allerslev-sagen: Pressen løber politikernes ærinde Forfatter om Allerslev-sagen: Pressen løber politikernes ærinde
 • Anmeld

  MS

  Lad os også prøve at afskaffe menneskerettighederne

  Hele din idé er baseret på at kvinderne bærer tørklædet enten fordi de er tvunget til det eller fordi fordi de vil signalere et eller andet. Det er ikke noget du ved noget om eller kan bevise. Skal vi også afskaffe menneskerettighederne?

 • Anmeld

  Leif Gammelgård · Lektor

  Fascisme forklædt som hensyn til kvinder

  I hvilke historiske situationer indfører starten et nationalistisk sindelagskontrol ved at bestemme hvordan man skal se ud, gå klædt, hvad man skal spise osv?
  Tænk på nazi-Tyskland. Men også lande som Nordkorea, Iran, Saudi-Arabien i dag samt bevægelser som IS og taliban.
  Det er typiske fascistiske greb for at kontrollere befolkningen. Når man synes at staten skal blande sin i hvor langt er skæg en mand mål have, om en kvinde må bære tørklæde eller et barn skal spise svinekød for at være ægte dansker, er det et udtryk for rendyrket fascisme.

 • Anmeld

  Ivan Norling · cand.mag.

  Ro på, Leif Gammelgård

  Som jeg læser Lone Nørgaard, vil hun gerne have tørklædet forbudt for ansatte i offentlige institutioner. Det kan de offentlige arbejdsgivere allerede forbyde i dag. Hvis de vil! Men det vil de ikke, endnu da.
  Hvad det skulle have at gøre med fascisme, kan jeg ikke med min bedste vilje se.

 • Anmeld

  B.P.

  Fra burka til tørklæde

  Jamen det er jo NETOP også det de er ude på - Sharia lov over det hele - så er der ikke meget menneske ret tilbage.

 • Anmeld

  Asger Bøje · Smed

  Af med tørklædet !

  Det er altså stadig den kristne kultur vi lever i og lad os håbe , bede , om nødvendigt slås for at det vedbliver sådan . Det er ikke ok at islam bliver sneget ind i den vestlige kultur via godkendelse af moskeer , bukken under for særlige krav på sygehuse , børnehaver etc. for at tækkes Islamister ... Det da landsforæderi og undergravende for demokratiet .... Og sluttelig til Hr Gammelgård ... Skal Islam regerer her i landet ( verden ) og Israel udslættes ?

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen · fanatisk suverænist og demokratisk påvirkningsagent

  menneskeret

  MS skriver bl.a.: "Lad os også prøve at afskaffe menneskerettighederne ...." - Fremragende forslag! I den banale og ufarlige ende af spektret er disse såkaldte "rettigheder" pjanket stof til skåltaler og pral. I den ubehagelige afdeling er menneskeretigheder og deraf følgende internationale konventioner gift for nationalstaternes lovgivning. Danmark er et godt eksempel, og regeringen og det meste af oppositionen accepterer nu, at demokrati og suverænitet udskiftes med konventioner og div. befalinger fra overnationale aktører som EU og FN. Det er kommet så vidt, at selv statsministeren føler sig foranlediget til at ændre en smule på retorikken og "se på konventionerne". Sandsynligvis er det netop kun retorik - som så mange andre meldinger fra den kant. Husk mandens løfte i 2015 om "straksopbremsning" !

 • Anmeld

  haasjohanna@yahoo.dk · cand. mag.

  Stem rascismefrit til kommunalvalget

  Tak til Leif Gammelgård. Jeg er helt enig i din reaktion på Lone Nørgårds såkaldte kronik.Jeg var i mange år gymnasielærer på Metropolitandkolen på Nørrebro. Jeg lærte hurtigt ved at stå i klasseværelset og møde de unge, at det ikke er vigtigt, hvad der er rundt om hovedet, men hvad der er inden i hovedet (og hjertet). Den mest progressive pige i klasseværelset kan faktisk godt bære tørklæde. Jeg har oplevet det flere gange i en klasse diskussion.
  Og hun kan sagtens have veninder uden tørklæde. Kig dig om i bybilledet, Lone Nørgård og du vil se dine egne antagelsers dementi.
  Man kan kun håbe at vi alle -med og uden tørklæde- troende og ikke-troende af enhver tro - kan modstå den krasse fordomsfuldhed, racisme og islamofobi som Lone Nørgård og andre med hende lægger for dagen.
  Opfordring til alle med og uden tørklæde: stem på rascisme-fri kandidster til kommunalvalget!

 • Anmeld

  Tomas C. Koefoed

  ...og af med Bispehat, Nonnetørklæde, Munkekutte, JødeKalot, Præstekjole, Turban, Tophuer og Bamsemaskotter?

  I er unuancerede og undertrykkende ift. minoriteter - samt stigmatiserende og hadende imod en enkelt religion - Og så spørger jeg jer: Kan I sige A uden at sige B? - NEJ! - Grundlovsstridigt! - Den Danske Grundlov giver den enkelte sine Frihedsrettigheder til at tænke frit og dyrke sin Religion og sine politiske holdninger frit, så længe det ikke strider imod Strafferetten. Jeg går ind for alle Kvinders og mænds Rettigheder - Ja, Menneskerettighederne kære venner - for ALLE! Men Jeg ser det store perspektiv og skal hjælpe Jer med, at prøve det af og slippe for et tyngende og selvdestruerende snævertsyn: Fortolkninger af Religioner er alle dage kendt - også indenfor Kristendommen og/eller andre Religionsretninger i Lille Danmark - Men f.eks Kristendommen praktiseres fra Øst til Vest stadig mangfoldigt og med kraftige, indgribende og dikterende holdninger til Individets livsførelse, der kan gribe ind og forbyde dét, som andre ville mene er "Normalt" og en menneskeret! Maden velsignes, Amen, skal være Kosher eller Halal, Sex før eller efter ægteskab, modtage Donorblod eller ej, en eller flere koner, hestevogn eller bil...vi kan blive ved - så I kan ikke - uden at det er målrettet HAD og STIGMATA - generalisere og slå ned på bare éen bestemt Religion ved at fjerne en del af Religionens bestanddele (medmindre der altså er en overtrædelse af straffeloven) bare fordi I så Brusende hader dén - forbud efter Grundloven kan ikke udpege minoriteter, den skal forholde os til Individets grundlæggende Rettigheder - Derfor er Burka/tørklædeforbud f.eks Grundlovsstridigt, da det retter sig imod éen bestemt Religion - Islam (eller fortolkning af Islam) - og en Religiøs Beklædningsgenstand (som altså er en retning/fortolkning af Islam) sættes på linie med en maskering med hætte, maske, elefanthue etc., som kriminelle ifører sig ifm. lyssky, kriminel aktivitet, hvor de kriminelle ikke ønsker at blive genkendt og stå til ansvar for deres kriminelle handlinger - Demonstrationer/Stenkast/Kanonslag/Politisk ekstremisme (f.eks højre/venstre-ekstrem), Rocker- og Banderelaterede aktiviteter, Fodboldvold og Hooliganisme etc. - Derfor, I er unuancerede i jeres debat og bør istedet STÅ VED jeres egentlige fremmedhad og jeres had til alle i landet, der har muslimsk baggrund - bidragende eller ej! - Vi har selv i årevis sønderbombet, smadret og slået ihjel, sendt vores specialtropper og ofret menneskeliv de områder, hvor disse mennesker er flygtet fra i angst, frygt og undertrykkelse - for at vi som et demokratisk land - som Danmark - ville markere vores tro på Demokrati, på Tolerance, Menneskerettigheder og Frihed (eller politiske/økonomiske interesser?) - og så vil I - i vores eget land - udøve denne intolerance, udpege minoriteter og nedgøre andre mennesker som mindreværd end jer selv - Et klassisk Fascistisk træk, der starter i det små - men gror sig større og skaber Borger- og Verdenskrige - Vi har Historien, kære Venner - Gentag den ikke! - Jeg er ikke glad for, at vi er så deltagende i krigshandlinger, som vi er - men vores deltagelse er politisk og demokratisk besluttet - så hån ikke også de soldater, der har sat livet på spil for at beskytte vores Frihed og vores Demokrati - ved så lemfældigt at omgå Menneskerettighedskonventionerne og Dansk Grundlov - åbn øjnene!

 • Anmeld

  Steffen Rasmussen · Pensionist

  Skik følge eller land fly

  Tørklædetyrraniets yderste konsekvens ses jo bl.a. når danske kvindelige korrespondenter rapporterer fra Mellemøstens brændpunkter iført et tørklæde. Det er jo nok ikke taget frivilligt på.... men pointen om, at de skal følge landets traditioner, eller lade være med at filme, er jo åbenbar.
  Det samme skulle så også gælde her i landet. Men nej - skik følge eller land fly - det må gælde begge veje, sådan rent teoretisk.

 • Anmeld

  Thomas Krag · IT-udvikler og debattør

  Hvorfor forbud?

  Hvad er det, der er sket, siden vi - efter Lone Nørgaards mening - må forbyde påklædning, der (måske) er en "politisk uniform". Jeg var selv ung i 1970'erne, hvor der var masser af politisk uniformering, typisk repræsenterende revolutionære bevægelser. De revolutionære var - som islamisterne - et mindretal, der var tale om pænt meget social kontrol i de revolutionære kredse , men revolutionen fik vi aldrig. Jeg husker heller ingen, der dengang talte for et forbud mod politisk uniformering. Hvorfor så nu?

 • Anmeld

  Ivan Norling · cand.mag.

  Åbn selv øjnene, Thomas C. Koefoed

  Skal DSB's driftspersonale gå i uniform? Ja.
  Er det grundlovsstridigt? Nej.
  Skal SAS-personalet gå i uniform? Ja.
  Er det grundlovsstridigt? Nej.
  Skal børnehavepædagoger gå i uniform? Nej.
  Kan arbejdsgiveren evt. forlange det? Ja.
  Er det grundlovsstridigt? Nej.
  Skal skolelærere gå i uniform? Nej.
  Kan skolen forlange det? Ja, enhver arbejdsgiver har, evt. efter forhandling, ret til at lave et beklædningsreglement for sine ansatte.
  Glem venligst alle dine højstemte meninger om stigmatisering, grundlovsbrud og andet slemt.
  SAS's beklædningsreglement hindrer rent faktisk stewardesser og piloter og andre i at bære slør. På arbejdet vel at mærke, ikke i fritiden. Det er helt lovligt og helt fornuftigt.

 • Anmeld

  Tomas C. Koefoed

  Grundloven og Friheden, Ivan - ikke "lov" om arbejdsuniform

  Ivan, du læser vist ikke hvad jeg skriver - jeg stiller spørgsmål ved, om vi med alle disse forslag skal fortsætte med at udvande Dansk Grundlov og Menneskerettighederne (og derved også vores grundlæggende frihedsrettigheder, som etniske indfødte danskere) - du snakker DSB og SAS-uniformer - haha...sorry, vi trækker det lige tilbage ned på kronikforfatterens plan igen...Hahaha alt forladt, hr. Cand.mag.

 • Anmeld

  Ivan Norling · cand.mag.

  Kom igen Thomas

  Citat fra LN's konklusion: "Tørklædet er en politisk uniform og bør derfor forbydes i alle offentlige institutioner: Vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler, plejehjem, domstole mv."
  Mit svar er at det kan de pågældende arbejdsgivere godt gøre, og efter min mening burde de også gøre det, og måden at gøre det på er at udforme et beklædningsreglement.
  Det har intet at gøre med at udvande hverken grundloven eller menneskerettighederne. Undskyld, jeg blev nødt til at skære det ud i pap for dig.
  Grundloven, menneskerettighederne og vores deltagelse i internationale krige mv. er temmelig irrelevant i forhold til kronikkens indhold.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Islamisme/Islam.

  God, velskrevet artikel, som sædvanligt.
  Der er bare et men, når det drejer sig om Islam. Lone Nørgaard gør sig skyldig, som alle medierne, i den misforståelse at kalde Muslimer/Muhamedanere for islamister.
  Det er, efter min mening, forkert." Islamisme" frikender ligesom Islam for ethvert ansvar hvad terrorisme angår. Sandheden er at der, i Koranen findes utallige Sura vers som opfordrer til drab på, og forfølgelse af "vantro", alle som ikke tilbeder profeten, eller Allah.
  Hvis man i fremtiden vil tale om terrorisme, bør man nok omtale ophavsmændene som muslimer/Muhamedanere, og ikke som islamister. Så tror jeg ligesom at man kommer sandheden nærmere.

 • Anmeld

  lizzia H. · tidl. socialrådgiver

  De kloge hoveder...

  ... som der denne lørdag tager ordet til fordel for "Danmarks islamisering" ejer ikke evnen til at se fremad.

  Så jeg beder jer om at betænke min snart 3 år gamle nieces fremtid: Om mindre end 10 år skal hun navigere sin begyndende kønsforståelse på en dansk folkeskole blandt barske muslimske drenge som der er opflasket med at "rene" piger er tildækkede piger, udækkede piger er haram/danskerludere.
  Hun skal også gå i folkeskole med muslimske piger, der er tildækket. I dag er hijabmoden, som foreskrevet på Instagram, - draperinger og sort tøj. Jeg har set en enkelt pige i en dragt der mest af alt lignede et ligklæde, og da tildækningen er underlagt modens luner ved vi ikke hvordan en hijab ser ud om 10 år, sikkert er det bliver mere og mere ekstremt i skolegården.
  Disse 'dydige' tildækkede skolepiger har hjemmefra fået at vide at de ikke skal 'gøre de vantro til venner', så hvor mange veninder kan min lille niece formode at få?

  Når man sætter sit sejl efter muhammedanismen er der lagt en detaljeret plan for overtagelsen af 'Krigens Hus'.
  Planen blev åbenlys da Khomeni tog til Iran i 1979, men havde allerede lagt hovedstenen til nutidens vækkelse tidligere i 1970'erne.

  På bare 40 år er vore vesterlandske værdier såsom 'ligeværd mellem mand og kvinde' blevet sat overstyr. Det ligeværd tog det generationer at opbygge, og at det at det er veltalende lektorer m.fl. der smider det på møddingen nu til fordel for muhammedanismens despoti er så trist, så trist. ..... Især for min niece og hendes generation.

  Så hvor jeg har mulighed for det, gør jeg hijabierne opmærksom på at vi er nogle, måske mange, som protesterer mod muhammedanismens indtog, samt at kun et forbud mod at bære dette ideologisk/politisk/religiøst totalitære symbol ude i det offentlige rum kan stoppe destruktionen af vore frie verden.

  P.t. tænker jeg derfor på hvordan Dansk Supermarked har tænkt sig at beskytte deres hijabklædte personale fra sådan én som mig? Dansk Supermarked valgte i 2013 at indbyde tørklæder på jobbet, sikkert af kujonagtig og misforstået personalepleje.
  Jeg er sikker på at afdelingslederen i Føtex ikke, - som del af sin jobbeskrivelse - modtager briefing af en imam, eller har gået på madrassa, så han kan forsvare sit personales ret til at undergrave frie danske kvinder rettigheder ved at tilføje Føtexuniformen "30 gram - samfundsundergravende - stof"!

 • Anmeld

  Bettina Bruun Kaldam · praktikant

  Salamimetode?

  Jeg synes, vi generelt burde være mere fremsynede: Hvilken konsekvens får det for det danske samfund ud i fremtiden, hvis ikke vi strammer op på værdipolitikken, så vi netop kan bevare det Danmark, vi kender. Kronikken sætter tingene på spidsen -ja, men tænk på al den skjulte sexisme i mange forskellige brancher, der kommer frem i lyset for tiden. Tænk på den senere tids fokus på mobilens/iPads dårlige indflydelse på hjernen især hos børn og unge (mindre evne til empati, dårlige sociale kompetencer m.v.). Tænk på regeringens
  reformiver de senere år på det social-politiske område (store nedskæringer hos dem, der forvejen har for lidt og ofte også er syge - for at få nogle få personer i arbejde, så flere og flere - især børn/unge - må leve i noget, der ligner (er) fattigdom og social isolation). Det er først nu, hvor medierne har haft fokus på området - og at regeringen nu vil skære dagpengene ind til benet (for at finansiere en "erhvervspakke", der skal anspore borgerne til mere aktiehandel - guddødemig!) at vi som borgere begynder at "råbe op", for nu kan det risikere at gå ud over os selv...
  Det virker på mig som om der først sker noget, når det er ved at være for sent. Jeg synes vi skal stoppe op og tænke os om en ekstra gang indimellem - både når det gælder kønspolitik, socialpolitik, "religionspolitik" og alle mulige andre politikker; eller sniger de små, "ubetydelige" ændringer sig ind, uden vi tænker over det - og pludselig er det for sent 😊

 • Anmeld

  Morten Holgersen Kandidat Nye Borgerlige, Faaborg-Midtfyn · Entreprenør

  Islam

  og det medfølgende, har intet at gøre i Danmark. De må rejse.
  mvh

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  Hvad har du tænkt dig, Lone Nørgård

  Du opstiller som kandidat for Dansk Samling på Frederiksberg?
  Monstro du er opmærksom på, at hvis du bliver medlem af byrådet, så forpligter du dig i særlig grad til at følge Grundlovens bestemmelser. Det betyder, at du skal respektere enhver borgers ret til at tro, tænke og ytre sig frit. Stof til alvorlig omtanke.
  ....
  Jeg bliver nødt til at få afklaret:
  Hvad vil du stille op med nonnerne, munkene og præsterne, hvis de færdes frit?
  Vil du klippe skægget på jødiske, arabiske eller andre troende mænd?
  Vil du hive jødekalotten eller turbanen af i forbifarten eller slå kasketten af en god, troende, overbevist socialdemokrat?
  ....
  Jeg er rigtigt spændt på dir svar. For når jeg som god, gammeldags grundtvigiansk kristen næste gang skal til Frederiksberg, så kan det godt være, at jeg sædvanen tro har viklet et stort, mørkt tørklæde om hovedet i kulden. Og jeg vil på ingen måde risikere at skulle stå til regnskab overfor dig om, hvorvidt jeg er kristen, muslim, hindu eller jøde. For det kommer rent faktisk ikke dig ved. Jeg har trosfrihed.
  Iøvrigt har min meget danske mand skæg og bærer ofte kasket, så hans sikkerhed ligger mig også på sinde.
  Forhåbentligt finder du tid til at svare, selv om du nok har travlt med at sætte dig ind i de mange forskelligartede og væsentlige problemstillinger og løsningsforslag, en politisk kandidat skal sætte sig ind i, når man gerne vil påtage sig et ansvarsfuldt tillidshverv.
  Vh. I.R.Bertelsen

  Vh.
  I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensionist

  Thomas Kragh...nu du siger det.

  Ja, hele ungdomsoprøret mv. Og pigerne signalerede oprør ved at binde en lillafarvet ble stramt om hovedet, smide bh'en og gå i lårkort., Drengene lod håret vokse, tog store sweatre, riflede fløjlsbukser og fodformede sko med tykke rågummisåler på. Man tog på Ø-lejr og marcherede i fredsmarch eller demonstrerede imod Vietnamkrigen.
  I dag har selvsamme drenge nok tabt hårpragten og har måske iført sig jakkesæt og kører Mercedes. Pigerne nederdelslængde er blevet modereret og den lilla ble kasseret til fordel for de velklippede, grå lokkers frie bevægelighed....undtaget, hvis lokkerne skal beskyttes imod vejr og vind med et silketørklæde.
  Sådan er der så eget.
  Disse pensionister, "ældrebyrden", bruger for manges vedkommende kræfterne på at passe, hente og bringe børnebørn, fordi forældrene racer afsted på arbejdsmarkedet.
  Hvad folk tager på hovedet og hvorfor spekulerer man såmænd ikke så meget over, for man er som udgangspunkt tolerante mennesker, der værdsætter retten til at tro, tænke og handle frit indenfor lovens rammer.

 • Anmeld

  Ejvind Koch Pedersen

  Hvor ved du dét fra?

  Lone Nørgaard - du skriver en masse om, hvad et tørklæde er. Og hvad en muslim er.
  Må jeg spørge: Hvor ved du det fra? Hvor mange muslimer har du talt med? Hvor mange af demhar fortalt dig, at det forholder sig sådan som du skriver?
  Har du overhovedet mødt og talt med en muslimsk kvinde?

 • Anmeld

  lizzia H. · tidl. socialrådgiver

  IR.Bertelsen...

  ... 'man er som udgangspunkt tolerante mennesker, der værdsætter retten til at tro, tænke og handle frit indenfor lovens rammer.'...

  I.R.B. vi tænker nok begge på Grundlovens § 67-70 når du bruger den brede pensel og skriver ovenstående. Men hvor du stiller dig tilfreds med at verdenen (din personlige glasklokke) stadig har 1970'ernes troskyldighed, så ser jeg, Lone Nørgaard og efterhånden mange andre, at følgere af den muhammedanske ideologi, og deres erklærede mål om verdensherredømme "sharia", som en trussel større end nazisme, fascisme og kommunisme tilsammen.
  For det den muhammedanske ideologi gør er at udnytte de forskellige kulturers egenart til at indfiltrere.

  Mon du tænker på at det er Grundlovens § 68, som besættelsesmagten Islam udnytter til egen vinding?
  Det sker hver gang vi danskere har lyst til kylling på middagsbordet!

  Og emnet for Lone Nørgaards indlæg: den islamiske tildækning af kvinder, Hijab - som betyder Skel - Skel mellem danskere og muslimer, Skel mellem kvinder og mænd, Skel mellem kvinder.

  I.R. B., forsøg at blive oplyst.

  Det er så vigtigt ikke bare at lukke øjnene for den forandring som først langsomt, men i de senere år med større hastighed, påtvinges os frihedselskende danskere.
  Det er så ærgerligt at vi skal bruge energi på at forsvare de værdier vore forfædre og -mødre har slidt for.
  Og det er så ærgerligt at der blandt danskere stadig er borgere der lever i deres egen glasklokke, og som sætter uvidenheden aå højt at de føler sig berettiget til 'at skyde budbringeren'!

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Forbud mod tørklædet hurtigst muligt

  Alt, hvad du, Lone Nørgaard og du, Lizzia H, skriver angående islam, sharia tørklædets betydning og fremtiden for vore børn er rigtigt.
  Grufuldt at se alle de tørklædeklædte piger tone frem overalt. Hovedrystende at høre danske 'humanister' prise retten til at bære tørklæde og banalisere dette rædselsfulde, politiske signal ved at ligestille det med simple, religiøse symboler som munkekutten osv.
  I direkte modstrid med disse symboler er det muslimske tørklæde en kæmpe provokation og et slag i ansigtet på alle frie, vestlige, demokratiske kvinder og mænd.
  Det skal forbydes hurtigst muligt i Danmark. Alle, der ønsker at bære det, skal rejse hjem til deres egne, muslimske lande så hurtigt som muligt. De har tydeligvis selv fravalgt v o r e s land.

 • Anmeld

  lizzia H. · tidl. socialrådgiver

  Ejvind Koch Pedersen...

  ... Det vil sikkert komme som en overraskelse for dig at høre at størstedelen af kritikerne af islam i Danmark har et stort personligt kendskab til ideologien.
  Det kendskab er fremkommet f.eks. ved at bo iblandt 'tilflytterne' i de boligområder som disse kollektivt har givet et dårligt ry, - trods danskernes velvilje og økonomiske støtte.
  Der er også mange, som jeg selv, der gennem filantropi og personlige venskaber har oplevet troløshed og udnyttelse.
  Ved nær kontakt med rettroende muhammedanere får man et andet billede end det de politisk korrekte politikere og meningsdannere sender i omløb, og det gør ondt.

  Derfor vil jeg altid opfordre til selvstudium.

  Lone Nørgaard skriver så fyldestgørende om emnet: Tildækning af kvinder og piger, - hvordan kan du forlange flere beviser på at denne praksis er samfundsundergravende? Forsøg dig med at spørge de unge kvinder om baggrunden for at de ikke vil vise deres hår. Der er stor risiko for at du bliver opsøgt efterfølgende af deres mandlige familiemedlemmer, så tør du?
  Har DU slet ingen familiemedlemmer i de yngre generationer som der skal leve med resultatet af DIN modstand mod indsigt? Hvis ikke så brug indlevelseevnen, - det skylder du næste generation af danske piger og drenge.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Hvem der ikke afviser iSlammet,

  må stå for ret, for den skade den forvolder!

  Ikke bare skrevet på 1400 års gamle, men højaktuelle, idealer som:

  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1924

  men bestemt højaktuel og politisk nærværende på samme koranvers, allerede NU i Danmark:

  https://denkorteavis.dk/2017/aabent-brev-til-muslimsk-ungdom-i-danmark/

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Se:

  http://munida.dk/aabent-brev-uffe-oestergaard-assimilation-udelukket/

  Og lad os så få Grundloven frem, frem for iSalmiske medbringsler fra det, som de jo egentlig "flygtede" fra!

  Vil de iSlamet, så må de tilbage dertil, hvor de SELV kan/vil kæmpe om iSlamet indbyrdes!
  IKKE her !!!

 • Anmeld

  Ejvind Koch Pedersen

  Ja, det kommer som en overraskelse..hvis det er sandt?

  Jeg kan sige, at jeg dagligt omgås og hjælper flygtninge og indvandrere fra Syrien, Eritrea, Afghanistan m.fl., og hjælper dem med at forstå, hvordan det danske samfund fungerer, og hvad der kræves af dem, hvis de skal leve her.

  Mange af dem er muslimer (andre er kristne, andre igen bekender sig ikke til nogen tro).


  De muslimer, jeg kender, er "traditions- og bekvemmeligheds-muslimer". Det vil sige, at de er født ind i en muslimsk familie-tradition, og overholder i større eller mindre grad højtiderne som f.eks. at holde ramadan, ikke drikke alkohol, spise svinekød, tildække hår mm.
  Det er nu engang det nemmeste og det, de er vant til. Fuldstændigt, ligesom de fleste "kristne" er traditions- og bekvemmeligheds-kristne. Der går i kirke til højtiderne, holder jul og påsketraditionerne vedlige mm.
  Ikke desto mindre kender jeg muslimer, som drikker alkohol, som spiser svinekød, som drikker alkohol, som ikke tildækker deres hår og alt det dér. Ligesom jeg kender kristne danskere, der ikke beder bordbøn, ikke går i kirke, ikke blabla.
  Jeg er helt enig i, at der er svære problemer med visse indvandrere - især i visse boligområder.
  Men de skyldes ikke religion - og de løses ikke ved at praktisere eksklusion. Kriminelle elementer skal politiet og retssystemet tage sig af, og det gør de - efter de love og konventioner, der nu engang er gældende.
  Jeg har aldrig oplevet troløshed og udnyttelse fra de mennesker, jeg arbejder med at hjælpe, frivilligt og ulønnet.
  Det er så mit selv-studium - hvad er dit? Hvad er det for filantropisk arbejde, du har været med i, og som har skuffet dig så meget?
  Lone Nørgaard skriver efter min mening overhovedet ikke fyldestgørende om emnet - tværtimod skriver hun fragmentarisk, uden dokumentation, uden kilder, uden beviser for noget som helst. Baseret på frygt for fremmede
  Og så skriver hun på vegne af Dansk Samling, et lille, ubetydeligt, nærmest latterligt sammenrend af ekstremt højrenationale, som kalder sig et politisk parti, men endnu ikke har kunnet samle de nødvendige underskrifter til at få lov at stille op. Anført af Morten Uhrskov, som af en eller anden grund på ugentlig basis får lov til at fremføre de samme udokumenterede påstande som "klummeskribent" i Jyllands-Posten - avisen for folk, der vil mere, som de kaldte sig før i tiden.
  Jo, jeg har rigtig mange yngre familiemedlemmer, som kommer til at leve i fremtidens Danmark. De arbejder, de går i skole og børnehave, og de lever allerede sammen, dør om dør, med de mennesker, du omtaler som "muhamedanere". Prøv selv med lidt indlevelsesevne - sæt dig ind i, hvad du taler om.

 • Anmeld

  Ejvind Koch Pedersen

  Mit indlæg ovenfor var et svar til lizzia H., tidligere socialrådgiver

  Har ikke mere at sige

 • Anmeld

  Ejvind Koch Pedersen

  Mit indlæg ovenfor var et svar til lizzia H., tidligere socialrådgiver

  Har ikke mere at sige

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Åbent brev til muslimsk ungdom af Jørgen Nielsen

  Tak for endnu en af dine relevante henvisninger M.C. Carstens.
  Lad os håbe, at ovenstående forsvarere af tolerante, moderate og fredelige muslimer ville læse og forstå det.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ Ejvind Koch Pedersen :

  Du overser den faktor, at en muslim ikke uden risiko for liv og netværk, kan forlade "troen"
  og at dem, som er i den, til stadighed er/bliver underkastet andre, som har en stærkere "tro" og dermed er bedre muslimer, som andre både skal se op til og efterkomme:

  http://munida.dk/10-trin/

 • Anmeld

  Asger · Smed

  tørklæde / eller af med hovede

  Hersker der tvivl i debatten her om at kvinder fortrinvist risikerer stening i muslimske lande ! Hører vi om mænd der bliver stenet ...???

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ V. Brodthagen

  Tak.
  Ja, det håber jeg også!

  Men det er hammer svært, at få godhedsindustriens humanister, der, på skatteborgernes regning og egen månedlige indtægt, servicerer iSlamet efter bedste koraniske slavemetoder, til at indse/erkende deres malplacerede indkomstgrundlag for livet.
  Jeg frygter, fortsat, at de er så forhærdede på deres egoøkonomiske livsbane, at de går i graven med den og overlader katastroferne af deres valg til både deres og vore efterkommere.
  Nååå, ja, katastroferne tårner sig jo allerede op, men de ser fortsat kun:
  "yes, flere penge til (aldeles unyttige) indvandrerprojekter."

  Prøv at se dette:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=238
  under overskriften "Krigsskat" (+ alt det andet)

  og sammenlign det med
  http://munida.dk/10-trin/

  Jeg tror de KOrantilbedende klasker sig på lårene af grin, over al det slaveri (godhedsindustriens humanisme + livet All Inclusive i DK) vi betaler for.

  Må de som servicerer iSlammet dog endelig få øjne og øre op for, hvad det er for forrædderisk levevej de har valgt sig!

  DA og DI m.f. siger de har brug for kvalificeret arbejdskraft, så der e´r da virkelig mulighed for jobændring/omskoling NU, inden humanindustriens "gode sjæle" må stå afklædte for sig selv og vi andre eller indfinde sig under burkaerne/kjortlerne.

  Eller tror de virkelig selv på KOranens:
  "22.19-22 …Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Kogende skoldhedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern (jernkøller) venter dem"
  og derfor falder på knæ og levevej for iSlam?

  Eller overhører/ser de, i egen-økonomisk-hellighed et andet vigtigt element, nemlig Taqija:

  http://www.islaminfo.dk/FileUpload/documents/begrebettaqija_6141.pdf

  ?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensionist

  Om at kende hinanden.

  Eivind Koch Petersen: Tak fordi du deler dine nære erfaringer og din indsigt,.
  Det, du redegør for med dit arbejde blandt flygtninge, og dine vurderinger er helt på linje med de erfaringer, jeg dagligt har gjort i de 25 år, hvor jeg var leder af støttecenteret på en stor, tresporet skole i en stor forstadskommune med mange udlændinge fra hele verden, heraf mange kom fra lande, hvor den muslimske kultur og tro var fremherskende.
  Jeg har heller aldrig mødt hverken troløshed eller udnyttelse fra de mennesker, ...de familier og de børn, jeg mødte og lærte indgående at kende. Tværtimod har jeg mødt megen åben og ærlig tillid. Rigtigt mange var usikre på alt muligt og kom for at få et godt råd om, hvordan tingene hang sammen, hvad vi forventede og hvad de skulle gøre. Mange fædre knoklede en hvis legemsdel ud af bukserne for at få økonomien til at hænge sammen, så de så for lidt til deres børn, syntes jeg. En af imamerne havde børn på skolen. Ham kunne jeg trygt ringe til, hvis der var noget, jeg var i tvivl om og skulle vide for bedre at forstå et barn.
  Gamle undervisningsminister K.B.Andersen udtalte en gang: "Hvis man vil behandle børn retfærdigt, skal man behandle dem forskelligt", Som unge lærerstuderende funderede vi længe over den udtalelse, men han havde jo ret: Nogle børn har brug for støtte og opbakning, andre har brug for at få hjælp til, hvordan de udnytter deres gode evner bedst, andre skal stoppes, når de mobber. Det kender de fleste forældre godt.
  Det eneste, intet menneske har brug for, er at blive nedgjort, miskrediteret og ugleset. Hvis man til stadighed får at vide, at man er forkert, så skaber det et indre under- og overtryk, der bremser enhver positiv og harmonisk udvikling. Det skaber oplevelse af 'udenforskab' , frustrationer og mindreværd. Meget vel kan det forårsage, at man søger anerkendelse og samvær i risikofyldte ungdomsgrupper.
  Til Lizzia H: Du anbefaler mig at blive mere oplyst. Ok. Hvor vil du anbefale, at jeg søger større viden og indsigt henne?
  Vores børnebørn har skolekammerater med brune øjne og meget mørkt hår. Nogle leger de med, andre leger de ikke med...ligesom det forholder sig med de rød- og lyshårede kammerater. Længere nede ad vejen bor en indvandrerfamilier. Stille, rolige og smilende mennesker. I byen huses bl.a. en håndfuld uledsagede unge. De får god opbakning, så det er glade, pjattede unge mennesker, der er godt igang med ungdomslivet og uddannelsen. Her i byen har vi ikke store reolbyggerier som i den by, hvor jeg arbejdede, og det gør en væsentlig forskel for de livsbetingelser, der er til rådighed.
  **Det er ikke kvinders tørklæder og de tanker, man tror og forestiller sig, de tænker, der er et problem. **
  Hvorfor påtage sig en bedrevidende og belærende rolle overfor andre mennesker?
  M.S.Carstens: Er det kun muslimer eller er det også Jehovas Vidner, eller Scientology Bevægelsens medlemmer, du tænker særligt på, når du taler om risiko for trusler og netværksbrud?

 • Anmeld

  lizzia H. · tidl. socialrådgiver

  I.R.Bertelsen...

  ... Du ønsker at vide hvor du kan finde oplysning om den muhammedanske Masterplan for overtagelsen af Krigens Hus (dér hvor ikke-muslimerne bor).

  M.S. Carstens gør et stort arbejde for at finde gode og letlæselige links, tak for det.

  Det er også gavnligt at medtage den almindelige gode, og danske (lutherske) kritiske sans, når TV og trykte medier videregiver oplysninger om tilflytterne.
  Som absolut nødvendig modvægt til al det politisk korrekte skønmaleri (Fake News) findes Den Korte AVis, Snaphanen og en hel del flere internationale blogs.
  Personligt er jeg glad for at læse blogs af korankendere som Richardt Riis som endvidere har baggrund i den kristne kultur.

  Men luk ikke øjnene for den daglige bearbejdning af vore frihedsværdier. Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V) er stolt over at stå fader til Halalafgift på kyllingekød, som vi betaler til Saudierne. Dertil kommer stigningen af kvinder i islamisk symboler i påklædningen samt mænd i kjortler og Imam-skæg i bybilledet.

  Spørg kvinderne hvorfor de ikke vil vise deres hår, eller hvem der har givet tilladelse til at de kan beholde deres hverdagstøj på i den kommunale svømmehal.

  Kvinderne er bærere af islamiske symboler. Kvinderollen ophøjes til nær guddommeligehed, - når hun bare holder sig til moder/husmoderrollen og passer på at udføre Dawa.
  Vil hun mere i livet falder Fars Hammer!
  For så truer hun magtbalancen hvor det er hende der bærer på mandens ære. Hans seksualitet er ubændig, og hun må ikke tirre denne ubændige seksualitet - for han kan ikke gøre for dét hvis han kommer til at voldtage!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Kildeoplysninger

  Tak for de mange holdningstilkendegivelser, Lizzia H. Mange jeg bliver nødt til at stille mig undrende overfor.
  Da det er vigtigt at få sine informationer fra mange forskellige synsvinkler,..og især fra 'kilden', så vil jeg i første omgang spørge åbent og ærligt i nogle af de meget forskellige muslimske familier..unge som gamle, mænd som kvinder...troende og mindre troende,.. jeg kender. De er nok de nærmeste til at svare mig oprigtigt på, hvorfor kvinderne tager tørklæde på eller hvorfor de ikke gør det.
  Har ikke mere at sige.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  @ I.R.Bertelsen

  Jeg afskyr også Jehovas Vidner og Scientology Bevægelsen.
  Jehovas Vidner ligger tæt op af islam, men afstår dog fra drab ved frafald og meget andet om er muslimerne påtvunget.
  Scientology Bevægelsen anser jeg som en sekt, hvor dem som er der/tvunget eller født ind under sekten og ønsker at træde ud også har det svært.
  Ingen af de to har dog, så vidt jeg ved, ordrer til drab på mennesker, der ikke deler deres livsindstilling.

  Ps.
  God tur på vej rundt til dine kilder, men tag ikke alt for "gode varer":
  http://www.islaminfo.dk/FileUpload/documents/begrebettaqija_6141.pdf
  Og husk da også islamisten Erdogans ord: Demokrati er et tog vi kører med på, indtil vi er mange nok.

 • Anmeld

  Ejvind Koch Pedersen

  Om fakta - til M.S. Carstens

  Du kalder dig selv realist. Du er - som en anden ganske rigtigt skriver - meget dygtig til at sidde derhjemme og finde "letlæselige links", der bekræfter dig og og andre i jeres forudfattede meninger. Men er dét fakta? ikke nødvendigvis. De links er i mange tilfælde produceret af folk som jer selv.
  Du skriver: Du overser den faktor, at en muslim ikke uden risiko for liv og netværk, kan forlade "troen"
  og at dem, som er i den, til stadighed er/bliver underkastet andre, som har en stærkere "tro" og dermed er bedre muslimer, som andre både skal se op til og efterkomme:

  Tænk, det er lige nøjagtigt, de kultur-muslimske flygtninge, jeg møder, fortæller - men de fortæller også , at netop derfor er de flygtet. Fordi de ikke vil tvinges ind i en regerings-hær, eller i Islamisk Stat, Taleban eller andre af den slags fanatiske grupper, der påstår at være Muhammeds repræsentanter på Jorden, kaldet til at slagte de vantro.

  Der er ikke noget, de hellere vil, end at frigøre sig fra den slags religiøs tvang. Og de betaler høje priser for at gøre det.

  Ligesom de etnisk danskere, der belutter sig for at bryde med Jehovas Vdiner, Scientology og lignende sekter.

  I stedet for at lede efter links på nettet, der bekræfter dig i din "tro", skulle du tage at rejse dig fra tastaturet engeng i mellem, og gå ud og møde nogle af dem, du taler så nedsættende om.

  For, hvis du skal være ærlig: Hvor mange muslimer har du personligt mødt, og talt med?

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Konkurrence om, hvem der kender flest muslimer

  Selv har jeg også nogle år haft direkte kontakt med muslimer fra mange muslimske lande, men da de stort set alle sammen siger det samme, følger alle regler slavisk, undviger enhver oplyst kritik af Koranen, af sharia, deres kultur m.v. og er lige forhippede på at gøre Europa muslimsk, ja, så behøver man ikke have personligt kendskab til ret mange muslimer, for at vide, hvor elendig og farlig - for Danmark - situationen er, og hvor megen tvetunget tale (løgn, fortielser), man bliver mødt med.
  Da specielt ikke, hvis man ellers er velorienteret i emnet fra mangfoldige kilder.
  Mjølnerparken m.v. er eklatante eksempler på, hvordan MØs stamme- og klanvælde samt idelige religiøse stridigheder lever direkte videre i form af de helt uacceptable bandekrige/konflikter lige her midt i det danske, fredelige hverdagsliv. Mellemøsten har taget form i Danmark for længst.
  Hertil kommer, at vi danskere virkelig må undres resp. forfærdes over, hvorfor de flygtede muslimer ikke bliver de første til at bekæmpe de krigeriske, voldelige tendenser i deres egen religion=politiske ideologi og kultur, som de påstår at være flygtet fra. Men vi hører kun om ganske få mønsterbrydere, der udsættes for forfølgelse eller drab for at gå imod islam.
  Det er ellers ikke tiden, det skorter på til at tage opgøret med den undertrykkende religion/kultur, når vi ser på statistikkerne over, hvor få muslimer, der er selvforsørgende med fuldtidsarbejde. Allerværst blandt kvinderne, som alligevel modtager kontanthjælp. For hvad?
  Den dag, hvor det bliver frivilligt for alle vi almindelige skatteborgere, om vi fortsat vil deltage i tvangsforsørgelsen af det store, muslimske - og hurtigt voksende - mindretal som nyttige idioter eller slaver, ja, så kan alle I fortalere for de stakkels, forfulgte muslimer jo stille op.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  Tilføjelse

  De eneste muslimer med et nuanceret syn på islam og muslimske samfund, jeg har mødt, har været kemalistiske tyrkere, altså tilhængere af Kemal Atatürks sekulære reformer, som islamisten Erdogan og hans beundrere i millionvis mere og mere søger at knuse. Derudover findes der nogle positive eksempler blandt dansk-muslimske politikere af fx kurdisk-dansk herkomst.
  De fleste muslimers historiesyn indskrænker sig til at se sig selv som uskyldige ofre for den store Satans aggression, altså USA og Vesten, som efter deres formening er skyld i alle deres indterne borgerkrige, ødelæggelser og 'vanskæbne'.
  Det er svært at gå i dialog med personer, der strikte nægter at tage ansvar for katastroferne i deres egne lande eller se, hvilke lokale stormagtinteresser, der er på spil. Hvem ødelægger fx Yemen?

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Godt skrevet V. Brodthagen!

  Til Ejvind Koch Pedersen :
  Jeg har bla. boet nabo til dem både i Tåstrupgård og Vigsø, med alt hvad det indebar af problemer, lige fra at min 3årige søn blev beskyldt for voldtægt, til nærmest offentlig halalslagtning og en skole der bestemt ikke var rar at begå sig i for min 6 årige søn. dertil kommer, at jeg har undervist indvandrerkvinder i Thisted, med samme absolutte modvilje mod det vestlige åbne og demokratiske samfund.
  Dengang troede jeg også på, at det nok bare var at henføre til deres begyndervanskeligheder, men nu ser jeg mere og mere tydeligt, at de har en helt anden agenda, med deres tilstedeværelse blandt os, hvilket de tydeligt signalerer med deres klædedragter M som K. Se bare på "bybilledet" når man kører forbi indvandre-tætte områder nu og for 20-30 år siden.
  Og ja, mange af mine links er letlæste, men de er for det meste annerkendte oversættelser af koranen, som ingen muslim kan komme uden om, hverken i moskeen, de fem daglige bønner eller deres pligt til, at opdrage deres børn i den islamiske tro.
  Og så har du vist ikke læst mit link:
  http://munida.dk/aabent-brev-uffe-oestergaard-assimilation-udelukket/
  hvor Muslimsk Ungdom I Danmark, klart tilkendegiver, at assimilation er fuldstændig udelukket, med begrundelse i :
  "Vi er i Danmark for at blive, for at bidrage med de livsbekræftende islamiske værdier, og for at sprede Islams barmhjertige budskab til vores omgivelser."
  Hvis de links til koranen jeg har givet, er livsbekræftende eller indeholder barmhjertelighed, for andre end muslimerne selv og kun de rigtigste/trofaste af dem, som efterkommer koranens påbud, så bedes det dokumenteret! Gerne med modsigende vers fra koranen, som jo skal efterkommes?

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  Folkeafstemning

  Lad os få en folkeafstemning om, hvem der fortsat ønsker at forsørge den store muslimske, ikke-arbejdende minoritet.
  En folkeafstemning om forbud mod det muslimske tørklæde i offentligheden i Danmark
  En endnu mere vidtrækkende og betydningsfuld om repatriering af alle indvandrere og flygtninge fra ikke-vestlige lande, som ikke ønsker at blive assimileret i Danmark.
  Endelig en om kriterier for at opnå statsborgerskab i Danmark.
  Kun DF har en klar linie på disse punkter, mens Socialdemokratiet desværre svigter gang på gang på grund af et alt for godtroende, overdrevent hjælpsom parti. "Vi skal hjælpe de svage", lyder automatreaktionen gang på gang, men h v e m er det lige, at de svage er, som vi danskere har ansvar for?

 • Anmeld

  T. Nedergaard

  rettelse

  jeg mente: "på grund af et alt for godtroende, overdrevent hjælpsomt bagland". Partitoppen med Mette F, Henrik Sass og Dan Jørgensen har til en vis grad forstået integrationsproblemernes alvor

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Religion er modsætningen til velfærdssatenns socialsystem

  Religiøs betinget påklædning i offentlige embeder harmonerer ikke med den sekulære stat. Og slet ikke, når den pågældende religion har som programerklæring at underminere den demokratiske styreform den lukrerer på.
  Men hvordan borgerne i staten ellers klæder sig er deres private sag, men kun i det omfang, at såfremt deres krav på speciel klædedragt forhindrer dem i at tage et normalt arbejde, fratages de alle de sociale og økonomiske rettigheder der ellers udløses af arbejdsledighed.
  Så længe Staten accepterer religiøse præferencer som argument for at unddrage sig job, og alligevel udbetaler økonomisk kompensation, underminerer vi vores egen statsdannelse.