Lidegaard: Tørnæs pynter sig med lånte fjer i kamp for kvinders rettigheder

DEBAT: Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har gjort kvinders rettigheder til sin mærkesag, men har samtidig gennemført en så voldsom bistandsbesparelse, at det er umuligt at lægge samme kraft bag den danske indsats, skriver Martin Lidegaard (R).

Af Martin Lidegaard (R)
Udviklingsordfører 

Der er en stærk sammenhæng mellem ligestilling og udvikling. Både når det handler om at skabe vækst, om at sikre fred eller om at bekæmpe korruption.

Ligestilling er ikke kun et retfærdigt, men også et effektivt redskab til at sikre fremgang og stabilitet for hele samfundet. I en verden med alt for mange brændende platforme – og en amerikansk præsident der ser stort på kvinder i udviklingslandene – er det vigtigt, at Danmark prioriterer en anstændig og ansvarlig udviklingsbistand. Desværre er det ikke tilfældet lige nu.

Ganske vist har Ulla Tørnæs taget initiativ til en fælles EU-front mod Trumps besparelser – og tak for det – men hun har samtidig gennemført en så voldsom besparelse af den samlede danske bistand, at det er umuligt at lægge samme kraft bag den danske indsats for kvinderne og dermed også opnå bedre resultater.

Aldrig har det været vigtigere at yde en ordentlig bistand til verdens fattigste lande. Regeringen lovede da også at afsætte 0,71 procent af BNI til udviklingsbistand, men det skete som bekendt ikke. I stedet blev der givet tilsagn om cirka 0,67 procent af BNI i 2016, hvilket svarer til, at der mangler cirka 800 millioner kroner for at nå målet fra den aftalte finanslov – penge, der kunne have hjulpet kvinder og fremmet ligestilling, men som verdens fattigste ikke får glæde af.

Fra regelfifleri til talfusk?
Danmark er i forvejen under mistanke for at bryde med OECD's regler, fordi regeringen bruger en større og større del af ulandsbistanden herhjemme i stedet for at sende hjælpen til i udviklingslandene.

Af samme grund er Rigsrevisionen i gang med en tiltrængt undersøgelse. Hvad værre er, har regeringen mod bedre vidende bundet end stadig højere del af udviklingsbistanden til asyludgifter på trods af, at vi i december måned kun havde modtaget 6.000 asylansøgere (mod 21.226 i 2015). Regeringen er altså gået fra at fifle med reglerne for brug af ulandsbistanden til at fuske på vægten og tildele ulandsbistanden 411 millioner mindre i 2016, end man ellers havde lovet.

Når regeringen skærer så hårdt i bistanden – både i det samlede beløb og i den del, der effektiv kommer ulandene til gavn – har det store konsekvenser for kvinderne. Det giver ligestillingen tilbageslag. Jeg har mildest talt svært ved at fatte, hvorfor de penge der allerede var givet til ulandsbistanden, men ikke blev brugt, ikke øremærkes til næste års finanslov til gavn for flygtninge i nærområder, kvinder og børn?

Derfor klinger det også noget hult i mine ører, når Ulla Tørnes anerkender, at vi med Trumps ”Global gag rule” lider endnu et tilbageslag for ligestillingen og proklamerer, at ”den danske regering vil gøre alt for at begrænse skaderne og gå i spidsen, så vi vinder den værdipolitiske kamp for kvinders sundhed og rettigheder”.

Sandheden er desværre, at Ulla Tørnes pynter sig med lånte fjer, og at regeringen i vidt omfang bliver reddet af midler fra SR-regeringen, der først er blevet udbetalt i 2016. Siden V-regeringen kom til, har den skåret milliarder af udviklingsbistanden.

Konservativ anstændighed?
Ved finansloven 2016 så det ellers ud til, at den konservative anstændighed havde trukket det længste strå under forhandlingerne, da de borgelige partier trods alt lovede at afsætte 0,71 procent af BNI.

Men Konservative er tilsyneladende taget noget så grundigt ved næsen.

Eneste håb er derfor, at Konservative ikke stiltiende vil bifalde, at Venstre uden tøven er gået fra at fifle til at fuske på vægten og tildele ulandsbistanden hundredvis af millioner mindre i 2016, end man ellers havde lovet.

Med det for øje håber jeg selvfølgelig på, at Konservative vil bevare deres anstændighed og leve op til deres løfte til verdens fattigste ved at insistere på at få indhentet det økonomiske efterslæb i 2017, især til gavn for kvinder og børn. Også selvom de sidder på ministertaburetterne.

Forrige artikel Psykologforening: Chefen er ofte ikke skyld i medarbejderens stress Psykologforening: Chefen er ofte ikke skyld i medarbejderens stress Næste artikel Rohde: Regeringens og DF’s bekymring over Tyrkiet er falsk indignation Rohde: Regeringens og DF’s bekymring over Tyrkiet er falsk indignation