Nye Borgerlige til S-ordfører: Tag det roligt, vores politik værner om miljøet

REPLIK: Socialdemokrat postulerer, at klimaet, miljøet og borgernes sundhed vil betale en ufattelig høj pris, hvis Nye Borgerliges politik gennemføres. Vores politik vil tage hånd om miljøet og øge velstanden, skriver Peter Seier Christensen (NB).

Af Peter Seier Christensen (NB)
Klima-, miljø- og landbrugsordfører

Christian Rabjerg Madsen (S) kritiserer i et indlæg i Altinget Nye Borgerliges landbrugs- miljø- og klimapolitik. Han er pikeret over, at Pernille Vermund i en artikel har benyttet ordet planteværn frem for pesticid.

Det får han videreudviklet til, at Nye Borgerlige er ligeglade med miljøet. Ja, han går så langt som at postulere, at klimaet, miljøet og borgernes sundhed "vil betale en ufattelig høj pris", hvis Nye Borgerliges politik gennemføres.

I Nye Borgerlige mener vi, at politik skal baseres på erfaring og viden frem for kun at styres af følelser.

Her løber følelserne vist af med Christian Rabjerg Madsen.

Vi har tillid til vores landmænd
I Nye Borgerlige er vi meget optaget af at passe godt på vores miljø. Det indgår som den ene af de fem overordnede grundprincippet for partiets politik. 'Fornuftig beskyttelse af vores naturværdier', kalder vi det.

Både landbrugspolitikken, miljøpolitikken og klimapolitikken skal basere sig på viden og erfaring og ikke kun på følelser og tro. Det har vi set for meget af.

Vi skal sikre os, at de tiltag, som vi laver, rent faktisk også fører til de mål, som vi ønsker. Det kræver, at de er baseret på fakta. Planteværn/pesticider er giftige i høje koncentrationer. Derfor skal de naturligvis håndteres på ansvarlig vis.

Vi i Nye Borgerlige har tillid til, at vores landmænd bruger dem med omtanke og respekt for miljøet. Danske landmænd er Danmarks vigtigste naturforvaltere og naturbeskyttere.

Regulering af miljøhensyn skal ske i tillid til landmændenes rolle som naturforvaltere og basere sig på fakta, erfaring og sund fornuft. Planteværn koster penge i indkøb og penge og tid i spredning, så man kan være ret sikker på, at landmændene optimerer brugen.

Afgifter, derimod, tilskynder til at bruge mindre end optimum og reducerer dermed produktiviteten.

Konkurrenceevnen skal sikres
Nye Borgerlige ønsker at give landbruget bedre konkurrencevilkår. Heri indgår blandt andet at afskaffe afgifter på bekæmpelsesmidler og ejendomsskatter.

Vi mener, at landbruget skal have mulighed for at tjene pengene først, og at de først derefter skal beskattes – frem for at erhvervet pålægges for mange udgifter forud for produktionen og indtægten.

Vi vil indføre en lovbunden national garanti mod konkurrenceforvridende foranstaltninger. Næsten 80 procent af dansk landbrugsproduktion eksporteres, og det er afgørende, at erhvervet kan konkurrence frit på eksportmarkederne med eksempelvis Sverige, Nordtyskland og England.

Konkurrencegarantien skal gælde for al regulering, som lægges ned over erhvervet - både i form af afgifter og skatter i forhold til administrative byrder og produktionsmæssige begrænsninger.

Konkurrencegarantien skal være et værn mod overimplementering af EU-regler. Alt for ofte overimplementeres EU-regler på initiativ af danske embedsmænd og politikere.

Christian Rabjerg Madsen kan være helt rolig. Nye Borgerliges politik vil både tage hånd om miljøet og øge velstanden i Danmark.

Forrige artikel Forfatter: Staten udsætter titusindvis af syge for strukturel vold Forfatter: Staten udsætter titusindvis af syge for strukturel vold Næste artikel Dansk Fjernvarme: Overregulering kvæler fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme: Overregulering kvæler fjernvarmesektoren