Olsen Dyhr med opsang til Løhde og Ziegler: Giv offentligt ansatte ordentlige vilkår

KOLDING: Mens forhandlingerne om de offentlige overenskomster spidser til, kom SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, med en direkte henstilling til arbejdsgiversiden i sin tale til partiets landsmøde. Lyt til de ansatte, nu.

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, tog klart parti for de offentligt ansatte, da hun lørdag talte til SF’s landsmøde i Kolding.

Mens Socialdemokratiet holder sig fra at komme med udmeldinger, som kan ses som en indblanding i de verserende forhandlinger i Forligsinstitutionen om de offentligt ansattes overenskomster, så har SF ingen kvababbelser ved at komme med en højlydt sympatitilkendegivelse.

”Skulle vi ikke sende en hilsen til Løhde og Ziegler her fra SF’s landsmøde,” sagde Pia Olsen Dyhr og fortsatte:

”Alle offentligt ansatte har krav på respekt. At det er tid til at styrke velfærden og sikre ordentlige arbejdsvilkår. Ikke det modsatte.”

Assad er et monster – og militær magt nødvendig
SF’s landsmøde i Kolding finder ikke blot sted på baggrund af de historisk dramatiske overenskomstforhandlinger, hvor denne weekend kan vise sig som knald eller fald i forhold til at undgå en storkonflikt.

En fuldstændig afgørende dagsorden for store dele af partiets kernevælgere.

Men også samme dag, som USA, Frankrig og Storbritannien har bombet i Syrien som reaktion på Assad-regimets giftgasangreb. En begivenhed, som Pia Olsen Dyhr også forholdt sig til.

”Assad er et monster, som vi med alle midler skal bekæmpe, og det er nødvendigt at svare igen, hvis han bruger giftgasser mod sin egen befolkning, men det skal gøres klogt,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Med klogt mener hun, at man er nødt til at have en klar plan, også for hvad man vil gøre, hvis Rusland vælger at svare militært igen.

”Militær magt kan være nødvendig, misforstå mig ikke, men der må altid ligge en langsigtet plan. Ellers gentager vi fortidens fejl. Se blot på moradset efter Irak-krigen,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Centrist i klemme
Den internationale og dimension kom dog først ind, efter at hun havde bevæget sig vidt omkring fra sin egen barndom i et socialt boligbyggeri i Vallensbæk, til konkurrencestatens slagside for den almindelige borger og overvejelser om SF’s eventuelle fremtidige regeringsdeltagelse.

Uanset om det er realistisk for partiet at komme i regering eller ej, så er det noget, som man belært af erfaringerne fra sammenbruddet for SRSF-regeringen i 2015 har gjort sig mange tanker om.

For at trække tråden fra partiets opståen og bruddet med kommunismen i 1959 til dagens parlamentariske virkelighed slog Pia Olsen Dyhr ned på partistifter Aksel Larsens ord om at være 'centrister'.

”Vi sidder jo ikke og venter på revolutionen. Vi kæmper hver eneste dag for håndgribelige forandringer. Vi befinder os midt mellem de revolutionære og reformisterne,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Med andre ord er der ifølge SF’s analyse en ledig politisk platform mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet, som ikke mindst skal bruges til at sikre partiets politik enten som del af en rød regering eller som et afgørende støtteparti.

Konkrete krav til rød regering
SF synes da også at have skrabet bunden og været i en langsom fremgang. Medlemstallet er steget en smule de seneste år, og i Altingets seneste Risbjerg-snit ligger SF på det højeste niveau siden valget i 2015.

Pia Olsen Dyhr forpassede ikke chancen for at italesætte fremgangen:

”Efter nogle svære år er vi atter på rette spor igen. Det er blevet forår. Også i SF.”

Men det er stadig meget langt op til dengang under Villy Søvndals formandskab, hvor der for alvor var fest i SF.

SF's medlemstal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17.883 17.558 15.633 11.589 9.289 8.457 8.131 8.709 8.853

Pia Olsen Dyhr vil dog helst ikke tale om hverken ”røde eller grønne linjer,” som skal afgrænse SF over for en regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen.

”Betyder det så, at vi udskriver en blankocheck til Socialdemokraterne? Nej. Vi vil stille konkrete krav til den førte politik og kæmpe for at få de afgørende mandater for konkrete fremskridt,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Hvilke konkrete krav, SF vil stille en eventuel Socialdemokratisk ledet regering, står ikke klart, ud over en afskaffelse af kontanthjælpsloftet, som Pia Olsen Dyhr flere gange på det seneste har kaldt et ”ultimativt” krav.

"Der er nogle, som mener, at vi ikke har råd til at rive kontanthjælpsloftet ned. Jeg mener simpelthen ikke, at vi har råd til at lade være," sagde Pia Olsen Dyhr og udløste stående klapsalver i hele salen.

Sparker grøn røv
Men partiets pejlemærker, der peger i retning af den 'røde' dagsorden om at begrænse ulighed i samfundet, skal gå hånd i hånd med en ’grøn’ dagsorden om en mere offensiv klimaindsats og plads til mere natur i Danmark.

Mens partiet på de klassiske fordelingsøkonomiske spørgsmål er klemt af Enhedslisten, så er Alternativet langt hen ad vejen stukket af med den grønne dagsorden.

Pia Olsen Dyhr havde da også nogle udvalgte ambitiøse grønne målsætninger med i posen i sin tale til landsmødet.

Blandt andet at der skal ske en fordobling af det danske naturareal i 2050, at der ikke findes truede dyrearter i Danmark om 10 år, og at ingen nysolgte biler efter 2030 skal køre på fossile brændsler.

”Det er afgørende for os, at en ny rød regering ikke kun er rød. Den skal i høj grad også være grøn. Man kan sige mange ting om vores tid i regeringen, men man kan ikke betvivle, at vores miljø- og klimapolitik, ja undskyld udtrykket, sparkede røv,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Ikke meget snak om udlændinge
Sidste år forsøgte det nu tidligere SF-medlem Özlem Cekic at skabe røre inden landsmødet ved at melde sig ud i protest mod SF’s delvise tilslutning til den såkaldte asylnødbremse.

Hun lykkedes ikke med at 'partyspoile' hele weekenden, men skabte alligevel så meget postyr, at Pia Olsen Dyhr måtte begynde landsmødet med at beklage partiets zigzag-kurs til lovforslaget.

I år var det tydeligt, at partilederens drejebog dikterede, at 2018-landsmødet skulle handle om ting, som de fleste SF'ere kan blive enige om, og ikke det udlændingespørgsmål, der længe har drevet en kile ned gennem partiet.

Talen var i hvert fald fattig på emner som integration, social kontrol og religionskritik, der ellers har fyldt en del i flere partilederinterviews op til landsmødet.

Måske fordi der i baglandet stadig ikke er utvetydig opbakning til Pia Olsens Dyhrs 'realistiske humanisme', hvor der både retorisk og politisk ofte sættes hårdt mod hårdt i flygtninge- og integrationspolitikken.

SF-lederens sparsomme ord om flygtninge og integration blev da også brugt til at italesætte en sikker vindersag blandt SF-medlemmerne: kvoteflygtninge.

”Asylsystemet skal drejes i retning af kvoteflygtninge i stedet for som i dag, hvor muligheden for ophold i Europa bedst nås gennem farefulde flugtruter og ved direkte at troppe op ved den danske grænse. Så kan vi hjælpe langt flere bedre,” sagde Pia Olsen Dyhr og forlangte, at en S-ledet regering åbner op for kvoteflygtninge i Danmark igen.

Nedlæg Moderniseringsstyrelsen
Den næsten en time lange tale sluttede, hvor den startede.

Med OK18-dramaet, hvor Pia Olsen Dyhr nægtede at lade Radikales Jens Rohde løbe med hele æren for forslaget om, at Moderniseringsstyrelsen – de offentligt ansattes yndlingshadeobjekt – bør nedlægges.

Noget som SF vil benytte den kommende folketings-uge til at sætte yderligere fokus på.

”Når selv de Radikale kan se galskaben, så er der håb for, at vi snart kan samle flertal for at lukke den og få en styrelse for godt arbejde i stedet.”

SF-medlemmerne kvitterede med taktfaste klapsalver.

,

Forrige artikel Løkke og NATO støtter vestligt modsvar i Syrien Løkke og NATO støtter vestligt modsvar i Syrien Næste artikel Socialrådgivernes næstformand vil i Folketinget for SF Socialrådgivernes næstformand vil i Folketinget for SF