Politiformand: Besparelser i psykiatrien sender tikkende bomber ud i gaderne

DEBAT: Fagpersoner får hverken tid eller tillid til at forebygge psykisk sygdom. Det kan aflæses direkte i politiets døgnrapporter, hvor psykisk syge skaber stigende utryghed i gaderne, skriver Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Af Claus Oxfeldt
Forbundsformand i Politiforbundet

Forebyggelse og tidlig indsats har haft elendige kår gennem de seneste år. Det gælder især, når det handler om de mennesker, som lever på kanten – socialt som psykisk.

De er måske om nogen ofre for det måle-, effektiviserings- og dokumentationsapparat, som er rullet ud over den offentlige sektor. De kræver nemlig tid og fleksible indsatser, og det er stort set umuligt at måle eller dokumentere, hvorvidt fagprofessionelle har brugt tiden og pengene korrekt.

Derfor er det også blevet kutyme at lade menneskelige problemer vokse sig så akutte, at de bliver til 112- og 114-opringninger.

Dette indlæg tager udgangspunkt i psykiatrien, men det kunne lige så godt gælde utilpassede unge eller utrygge borgere. Det gælder mange steder, at de er nødt til at reagere ekstremt, før samfundet sætter ind.

Ofte bliver det i så fald politiet, som skal rykke ud. Ofte resulterer det i et behov for magtanvendelse, frihedsberøvelse og sanktioner.

Tikkende bomber går rundt på gaden
Når det gælder psykisk syge og ustabile mennesker, har vi, som jeg også skrev i et tidligere indlæg, mange ”tikkende bomber” gående rundt på gaderne eller gemt bag gardiner i lejlighedskomplekser.

Det er ikke noget, jeg påstår. Det har jeg lægers og andre eksperters ord for. Det har jeg også politiets vagtplaner og politifolks udsagn til at dokumentere.

Vi rykker i stigende grad ud, enten fordi en psykisk syg er gået amok, eller fordi bange borgere ringer efter os, når en psykisk ustabil person skaber utryghed i opgangen, ved legepladsen, i nabolejligheden eller på vejen. Det er blevet en politiopgave, dels fordi politiet er den eneste hjælp, man kan ringe efter som borger, dels fordi det er en yderst farlig og uforudsigelig opgave.

Min påstand er, at rigtigt mange af tilfældene kunne være undgået og forebygget, hvis de rette fagpersoner havde fået tiden og tilliden til at sætte ind i tide. Hvis effektiviseringer, sammenlægninger og økonomisering af al faglighed ikke havde skåret alt umåleligt og forebyggende ind til marven.

Besparelser kan ses i døgnrapporterne
Hver gang noget spares væk, fordi det er svært at måle resultaterne af og dermed også svært at prale af politisk, så kan vi næsten med sikkerhed identificere dem i politiets døgnrapporter. En løbende stigning i antallet af tvangsindlæggelser er et klart resultat af svigt. Eksplosiv vækst i tilkald fra utrygge borgere omkring psykisk syge er resultatet af svigt.

Det er problemer, som får lov til at løbe løbsk og helt derud, hvor de for alvor først bliver farlige, dyre og skadelige. Med mange ofre, den syge, de politifolk, som skal tumle med ham, de borgere, som bliver vidner eller er bange, den akutte indlæggelse en sen nattetime, familiemedlemmer, mange, mange afledte omkostninger, menneskeligt som økonomisk.

Derfor kræver det også handling. Der skal sættes ind i tide. Der skal spredes et sikkerhedsnet og en professionel omsorg og behandling ud under de syge – også efter almindelig fyraften klokken 16.00 og i weekenderne.

Men det kræver nye tankesæt og styringsmønstre specifikt i sundhedsvæsenet og i den offentlige sektor generelt. Det kræver, at de faglige og varme hænder sætter retningen og får lov at forebygge i tide og med nærvær.

Forrige artikel Grøn iværksætter: Affald kan øge BNP, skabe jobs og reducere CO2 Grøn iværksætter: Affald kan øge BNP, skabe jobs og reducere CO2 Næste artikel Skole og Forældre: Drop valgløfter om kortere skoledage Skole og Forældre: Drop valgløfter om kortere skoledage
 • Anmeld

  Colin Bradley · Plejer

  Ny Tankesæt?

  Eller måske bare den gamle igen? Den var ikke kun god nok, den var langt bedre og mere avanceret end den nuværende. Tak til Claus Oxfeldt for en saglig artikel om en skandale i Danmark.

 • Anmeld

  Aase Hansen · sygeplejerske

  Lyt til de faguddannede, der kender livet helt tæt på.

  Tak til Claus Oxfeldt.
  Du taler på vegne af mange fagligt uddannede, som arbejder og færdes i hverdagen blandt syge, ustabile og sårbare mennesker, der hårdt pressede desværre kan ende med at blive kriminelle.

  Der savnes overordnet respekt for udtalelser og faglige vurderinger fra politi, læger, sygeplejersker, plejere og andet sundhedspersonale, pædagoger, psykologer og mange andre med en meget stor faglig viden. Personale rundt om i den offentlige sektor, der ikke kan udføre de forebyggende tiltag, som de ved virker, har meget vanskelige arbejdsvilkår under den voldsomt politiske styring, der har skåret og skåret i bevillinger siden årtusindskiftet.

  Fagfolk har en faglig viden og faglige og menneskelige erfaringer for, hvad der skal og bør gøres i de enkelte menneskers livssituation, for at forebygge at situationer eskalerer og udvikler sig til farlige situationer. Fagperoner ved, at det kræver TID nok og UDDANNET PERSONALE nok.

  Politikere og embedsmænd burde have tvungne arbejdsperioder á min. 3 mdr. hvert 2. -3.-4. år i skiftende offentlige arbejdsområder fra vuggestuen, hvor de tidligste forebyggende insatser gøres - via det store spektrum af liv, hvor sårbare mennesker færdes - til livet en dag slutter , så de kan få indsigt i og viden om det, de lovgiver om.
  Jeg tror simpelthen, at de fleste ikke har ret stor viden om og forståelse for, hvordan hverdagen er - både for de berørte borgere og for det faglige personale.
  Det er ikke noget, man kan erfare ved at sidde bag et skrivebord eller ved et par timers besøg her og der.
  Man skal simpelthen ud at se, høre og mærke virkeligheden, for at forstå, hvad man har med at gøre, og hvad forskellige beslutninger vil betyde.

  Vi har tidligere kunnet gøre det meget bedre, så det må vi kunne igen.
  Det kan ikke gå for hurtigt med at lytte til fagpersoner og ændre den rædselsfulde virkelighed, vi har fået skabt i dag.
  Det kræver modige og visionære politikere, der kan løfte sig op på et niveau, hvor der er overblik over helheder og sammenhænge.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Omsorgssvigt

  Igen tak, Claus Oxfeldt, fordi du bider dig fast i forsøget på at råbe de ansvarlige politikere op, der har påtaget sig ansvaret for ledelsen af vores samfund, så så mange som muligt har det så trygt og godt som muligt.
  **Forhåbentligt læser de ansvarlige dit indlæg.....og forstår alvoren.**
  Du omtaler også "de utilpassede unge", hvis fremtid og harmoniske livsbetingelser er stærkt truet. Det er unge mennesker, der af forskellige årsager under deres opvækst ikke har fået de gode og nære voksenrelationer og det engagerede nærvær, de havde brug for. Et frustrerende 'udenforskab' og en ensomhed, der nemt fører til, at de søger accept og nærvær i i fællesskaber, der hiver dem ind i kriminalitet. En problematik der er velkendt bl.a. rockergrupperne
  ....
  Som mangeårig grundskolelærer har jeg fulgt rigtigt mange børns udvikling fra den tidlige barndom og langt ind i deres nuværende voksenliv.
  I min optik er det dybt, dybt uansvarligt, når man i spareiveren fra politisk side nedsparer fagligheden og de varme, nærværende voksne omkring vores børn og unge. Hvordan skal et sårbart og udviklingstruet barn kunne nå at opleve gode voksenrelationer sammen med op til 30 andre børn (incl. elever med særlige eller specifikke vanskeligheder) i løbet af en undervisningslektion på 45 minutter.. på en lang elevarbejdsdag? Eleverne overlades i værste fald til børnehierakiets betingelser som i William Goldings "Fluernes Herre".
  ....
  Dags dato fulgte jeg "Debatten" på DR 2, hvor folkeskolen var til debat imellem fagfolk og politikere. Dybt rystende var det, at undervisningsminister Merete Riisagers klart gav udtryk for, at trivsel var uden betydning. Folkeskolen handlede alene om undervisning, og ansvaret var efter hendes opfattelse alene kommunernes, Man havde fra Christiansborg bestemt ikke overvejelser om at tilføre flere ressourcer til skoleområdet. Den manglende lydhørhed, forståelse og reelle indsigt blev fra min synsvinkel tegnet tydeligt og er meget, meget urovækkende.
  ....
  Jeg håber, Claus Oxholm, at det lykkes bedre for Jer i politiet at opnå lydhørhed og engagement fra politisk hold.
  ..så vores psykriatiske patienter kan blive hjulpet og behandlet fagligt rigtigt, anstændigt og værdigt i social- og sundhedssektoren.
  og
  ..at vore børn og unge kan få en god opvækst og udvikling med nære relationer til fagligt velfunderede, varme voksne
  **Det endelige ansvar ligger på Slotsholmen.**
  Uhensigtsmæssig og ikke fagligt funderet nedsparing på relationer og omsorg er både menneskeligt og samfundsøkonomisk meget omkostningsfuld.
  Det er omsorgssvigt.
  Håber, de rette læser og forstår, hvad du giver udtryk for, Claus Oxfeldt. • Anmeld

  anni klint · fodplejer og kropsterapeut

  tikkende bomber psykiatrien

  Er så enig med denne betjent. Der skal omstruktureres så der gives mere tid, nærvær og forebyggelse for sociale og psykisk ubalance. som det ser ud nu, kan man groft sagt være ustabil og psykisk syg fra mandag morgen kl. 7 til fredag kl. 16. Herefter er man overladt til sig selv med mulighed for tlf. kontakt, pc. kontakt. Men det netop denne gruppe af borgere har brug for er synlighed, rummelighed og nærvær. Det må være et politisk opgave at sætte nogle af besparelserne tilbage så vores politi i det mindste får frigjort nogle flere resourcer til at løse det der egentlig politiopgaver. hvor er de ansvarlige politikere der tør tage denne opgave op og være synlig idet. ? skab tryghed for alle og bedre vilkår og tryghed for de der bliver ramt at ustabilitet og psykisk belastning og sygdom.