Politiformand: Vi er blevet skraldespand for andres svigt af psykisk syge

DEBAT: Arbejdet med psykisk ustabile og syge mennesker er en enorm og næsten uoverskuelig opgave for politiet. Og den er desværre fløjet helt under politikernes og mediernes radar, skriver politiformand Claus Oxfeldt.

Af Claus Oxfeldt
Forbundsformand i Politiforbundet

Alle har talt om terror, globalisering, parallelsamfund og cybercrime som politiets store nye udfordringer.

Det har i debatten og i politiske og folkemunde været hovedårsager til, at politikorps i hele Europa, herunder Skandinavien og altså også Danmark, er ramt af krise og voksende sagsbunker.

Psykisk syge efterlades hos politiet
Men det er kun en halv sandhed. En af de største udfordringer, forandringer og tidsslugere er måske i virkeligheden betinget af samfundsudviklingen, fremmedgørelsen og besparelser alle andre steder i den offentlige sektor: Nemlig arbejdet med psykisk ustabile og syge mennesker.

Den indsats fylder stadig mere i politiets vagtplaner og tilkald. Og den vokser eksplosivt.

Det fremgår blandt andet af følgende artikel fra fagbladet Dansk Politi: Politiet skal tage sig af de psykisk syge.

Antallet af tvangsindlæggelser, som kræver politiets medvirken, vokser løbende. Antallet af tilkald til bosteder for psykisk syge vokser eksplosivt. Antallet af udrykninger og tilkald til områder, hvor psykisk ustabile mennesker skaber utryghed, vokser ligeledes eksplosivt.

Det er en enorm og næsten uoverskuelig opgave for politistyrker i Vesteuropa. Og den er desværre fløjet helt under radaren politisk og mediemæssigt.

Systemet fungerer nemlig ikke. Alt for mange svage og syge mennesker efterlades hjælpeløse eller uden nødvendig behandling på samfundets hovedbanegård mellem klokken 16.00 og 07.00 og i weekenderne.

Der er kun politiet tilbage til at rykke ud og ”tackle” mennesker, som burde have hjælp fra uddannet sundhedsfagligt personale.

Skammeligt at svigte mennesker i nød 
Der findes ikke megen forskning på området endnu. Men en undersøgelse fra politikorps i større engelske byer viser, at omkring 40 procent af alle tilkald til politiet handler om psykisk syge. Det er tankevækkende.

Politiet er blevet en slags skraldespand for alle sociale og sundhedsmæssige besparelser, fordi vi er de eneste, som skal være til rådighed. Vi kan om ikke andet skride ind med magt, når en psykisk syg går i affekt, ikke har taget sin medicin, eller skaber utryghed og konfrontationer med sin fremfærd midt i byen. Som en af Danmarks førende psykiatere på området har udtalt: "I dag ser vi åbenlyst sindssyge mennesker på gaden."

Efter min mening er det tæt på skammeligt for et velfærdssamfund at svigte psykisk syge mennesker i nød på den måde. At mase dem i forbindelse med besparelser og effektiviseringer og sende dem i armene på en offentlig myndighed, som ikke er behandler.

Det er et svigt af de svage, som det ellers er skrevet ind i det danske dna, at vi skal passe på, hjælpe, løfte og gøre alt for at give et værdigt liv.

Nu efterlader vi dem i stigende grad hos politiet. Det er samfundsmæssigt og menneskeligt meget dyrt.

Skattekroner spildes og tabes mellem myndigheder, kommuner og regioner, som skubber opgaven videre mellem sig. Der er efter min mening brug for fællestænkning og et helt nyt og værdigt fokus på at hjælpe en voksende gruppe svage, syge og udsatte mennesker. Deres møde med samfundet skal ikke være politiet og i situationer, som er eskaleret så dramatisk, at der bliver tale om konfrontation. Ikke når det faktisk kan forebygges simpelt.

Der er et massivt behov for at gentænke og udvikle et helt nyt samarbejde og rulle besparelser i psykiatrien tilbage. Ellers svigter vi for mange.

Forrige artikel Debat: Politikerne tvinger danske unge til at blive hjemme i andedammen Debat: Politikerne tvinger danske unge til at blive hjemme i andedammen Næste artikel Løkkegaard: Socialdemokratiets nye EU-kurs er ren taktik Løkkegaard: Socialdemokratiets nye EU-kurs er ren taktik
 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Håber

  denne artikel rusker op i de lovgivere der har sovet i timen! Og i andre medier end dette...
  I S-tog, på Nørreport og Hovedbanegården har jeg flere gange mødt voldelige personer som fik mig til at spørge "hvor er hjælpen til disse syge? Hvor kan jeg gå hen, hvis det bli'r mig der tilfældigvis bli'r "genstand" for voldsomhederne? Hvor kan jeg henvende mig om at der går en person rundt alene som ikke burde være alene, af hensyn til sig selv og til os andre? Hvad er det for en misforstået "respekt for borgeren" der lader denne syge person i stikken - og skræmmer os andre? Hvorfor mon er vedkommende syg?"
  Inderst inde ved jeg jo godt ar svaret er "Besparelser!"
  Netop derfor er denne artikel vigtig!!!
  Vil skattelettelser skabe bedre vilkår for psykiatrien? Vil jagerfly?

 • Anmeld

  Mette Niebuhr · Cand. Mag.

  Fuld opbakning!

  Tak til Claus Oxfeldt for at tage dette KÆMPE problem op til debat.
  Jeg bor selv på 'det pæne Østerbro' med en svært psykisk syg mand på etagen ovenpå. Han har det skidt. Rigtig skidt! Han taler/råber med/til sig selv hele døgnet - i dagevis. Han drukner sig nu i alkohol HVER dag! Han truer med at slå et barn ihjel, han truer med at slå navngivne personer ihjel i vores ejendom. Han skriger, råber og hulker, at han er 'skide ligeglad', at han 'ikke kan klare det mere'. Det eneste vi kan gøre er at anmelde ham, når han konfronterer os med en kniv og truer os på livet - hvilket desværre er sket. Det eneste politiet kan gøre er at komme på vores alarmopkald og tale ham ned, hvilket somme tider lykkes (i en times tid), eller tage ham med et døgns tid - og så tages der rapport, så der kan rejses sigtelse om trusler på livet. Men skal dette menneske virkelig i fængsel? Er det virkelig løsningen? NEJ!
  Han skal have hjælp! Han er syg. Han er ikke en kriminel, men det ender han i værste fald med at blive. Det er kun et spørgsmål om tid, før kniven ikke kun frustreret skærer cykeldæk op og 'kun' rettes truende mod et tilfældigt menneske i gården. Det har jeg sagt til politiet alle fire (!) gange, de er mødt op med fire(!) betjente indenfor de seneste tre måneder. Og de nikker fortvivlet et enigt nik og løfter skuldrene under en sikkerheds polstret uniform! De gør, hvad de kan/må, men de kan i princippet hverken hjælpe den psykisk syge - eller mig - der udsættes for hans truende adfærd.
  Jeg skal møde i retten og vidne mod ham snart. Jeg har det rigtig skidt over det, men omvendt er han nu så syg, farlig og ustabil, at jeg møder op for at forhindre, at han i sin voldsomme rus og svære psykose skader et medmenneske. Jeg kommer IKKE, fordi jeg vil have ham dømt for at true mig på livet - men fordi jeg håber, at jeg i dette rum en sidste gang kan appellere til, at han får professionel hjælp og bliver taget hånd om.
  Han lever i en celle allerede. Isoleret, ignoreret og syg. Han skriger bogstavelig talt på hjælp. Hvad godt vil en dom og en fængselscelle for en periode gøre ham? Intet!

 • Anmeld

  Kirsten Marie Sørensen · mor til ung kvinde med udviklingshæmning (Downs syndrom)

  Stærkt bekymrende

  Det er desværre ikke alene mennesker med psykiske udfordringer, der i højere grad overlades til sig selv pga af besparelser. Det gælder også for personer med udviklingshæmning, der for alt i Verden skal ud at bo i egne lejligheder og selv opsøge støtte, selskab mm . hvilket de ikke er i stand til... de ved ikke hvad de skal have af hjælp - kan ikke formulere deres behov og de skal have støtte til at få venner og hjælp til at pleje venskabet. det at tage initiativ til f.eks en tur i biffen - det kan de ikke. Ofte svarer man ja til et spørgsmål - alene af den grund at et nej ville kræve yderligere forklaring og det er uoverskueligt... De har alle brug for struktur i hverdagen ellers glemmer man f.eks at tage sin medicin , man glemmer hygiejne , at få noget ordentligt og nærende mad (som de også har behov for hjælp til- men ikke kan få...) mmm. Det er så uartigt og bekymrende - det er konsekvensen af besparelser på området gennem de seneste 10 år. Jeg kender til to unge kvinder der er knækket pga at de skulle ud at bo selv... også selv om skole og pårørende sagde, at de havde brug for at bo på bosted. Den ene -har Downs syndrom - og var bange for at bo i lejligheden - hun havde været i specialsystemet hele sit liv og pludselig skulle hun klare sig selv med et minimum af støtte....og en ung mand fik hende overbevist om at hun skulle flytte sammen med ham og isolerede hende fra familie og venner. hun fik en blodprop i hjernen - måske pga af stress? som følge af at der pludselig ikke var struktur i hverdagen. Den anden har i tillæg til en udviklingshæmning også en psykisk diagnose - hun kunne slet ikke finde sig til rette i egen lejlighed og knækkede smamen. begge kom i aflastningsbolig og er nu begge på et bosted. Men hvor mange skal igennem et sådant forløb??? Begge kvinder er vokset op i specialtilbud under de gamle amtter - fra den ene dag til den næste skal de inkluderes og 'normaliseres' for det ønsker de jo... nej det er kommunernes økonomi der mener at ønske det - men det bliver dyrere på sigt såvel pga menenskeskæbner ,der ikke magter det og som skal samles op igen som økonomisk ( Der bygges flere og flere aflastningsboliger - istedet for at bygge nogle gode bofællesskaber....)

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Psykiatri.

  Jeg har en klar fornemmelse af at en årsag til problemerne også kan være, at man, op igennem 70,erne og 80,erne lukkede mange sengepladser ned, og samtidig indførte distrikts psykiatrieni, som, dengang kun havde åbent fra kl. 8,00 til kl. 16,00. Resten af tiden var patienterne overladt til sig selv.
  For sindssyge og psykisk syge kan, især nattetimerne være angstfyldte.
  Jeg tror at det vil være en god ide at genåbne så mange af sengepladserne som muligt, men der skal jo spares .Men der kan også spares så meget at der vil give bagslag. Det vil igen gøre det hele mere u trygt hos andre mennesker, da de syge mennesker mange gange, som det er nævnt i artiklen, begår overfald og andre kriminelle handlinger i afmagt.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?Er vores menneskesyn ved at nå fattigdomsgrænsen?

  Tak, Claus Oxfeldt, for et seriøst og meget bekymrende indspark. Al respekt for det seriøse arbejde, i udfører indenfor politiet på de nedsparede betingelser, der pt er givet.
  Mon vi ikke alle har oplevet at blive så vrede og afmægtige, at vi "går agurk". Meget, meget ubehageligt både for een selv og for omgivelserne. Heldigvis går det over igen, med mindre årsagen er belastninger og stress....med sygefravær, fordi man af sparehensyn er blevet pålagt mange flere ansvarsområder, end man kan nå?
  ....
  At have en sindslidelse må være SÅ opslidende og angstprovokerende ikke blot for personen selv, men også for HELE familien og for omgivelserne. Det kræver lægefaglig og specialpædagogisk opbakning. Det, man har mindst brug for er et krisehåndterende, uniformeret, menneske med håndjernene klar. Det er meget, meget sårbare mennesker, der har brug for psykiatrisk professionelle, varme hænder og tilbud.
  ....
  At "Vi er blevet skraldespand for andres svigt af psykisk syge" er en konstaterende kendsgerning, der i al sin grusomhed viser toppen af isbjerget, og at det er skruen uden ende, når ressourcerne til vores svageste og mest sårbarhedstruede minimeres år efter år.... blot for at kunne vifte os borgere om næsen med håbet om (top)skattelettelser !! Det har allerede kostet liv i psykiatrien.
  ....
  Måske omgås jeg de forkerte mennesker, men jeg har ALDRIG hørt nogen udtale, at de ikke vil være med til at betale for sundhedssektoren, sociale tilbud, ældreomsorgen, børnehaverne og skolerne, politiet og beredskabet.
  **Men jeg har hørt det fra Slotsholmen gang på gang**:
  De offentligt ansatte nedtales og mistænkeliggøres den ene gang efter den anden. Den arbejdsløse borger er doven, den langtidssyge skal jobtrænes igen, igen, Lærerne er dovne, pædagogerne er ikke effektive nok. Kirurgen opererer ikke tilstrækkeligt hurtigt og effektivt, sygeplejersken skal løbe hurtigere, dommerne skal dømme hurtigere og mere rigtigt, Embedsmændene skal rådgive efter politikerens vilje, Sagsbehandlerne skal behandle hurtigere, og sosu-assistenten skal bade, made og skifte mere effektivt og kvalitetsbevidst.... Selv Danmarks Radio skal sende de rigtige udsendelser..og journalisterne skal skrive om det rigtige. Flygtninge er mordere og voldtægtsmænd. ....Seneste nye politiske forslag d.d. er, at grønlænderne skal droppe deres selvstyre !?
  Jo. Der er nok at se til og diskutere på Tinge.
  EFTERLYSNING:
  Politisk ansvarlige, der er løsningsparate og som tør tage ansvaret for, at så mange borgere som muligt har et trygt og godt liv og som tør erkende, at trivsel i familierne i meget stor udstrækning handler om en stærk sammenhængskraft i fællesskabet, hvor man på godt og ondt drager omsorg for hinanden og især for de svageste.
  ....
  Dansen om Guldkalven er gået for vidt.
  ??Er vores menneskesyn ved at nå fattigdomsgrænsen??
 • Anmeld

  Anette Oehlenschlaeger · Sosu assistent

  Fuld opbakning

  Jeg arbejder selv på et social psykiatrisk bosted og kan ikke være mere enig med det skrevne. Politiet ser vi desværre jævnligt på mit arbejde, og de gør et fantastisk stykke arbejde i deres måde at håndtere vores syge beboere på. Det er bare dybt bedrøveligt og forkasteligt at de psykisk syge mennesker er indlagt så kort tid at det stort set ingen effekt har, og så står vi igen med problemet, at vedkommende har behov for indlæggelse igen. Der bruges ikke tvang på bosteder og da der ofte kun er en minimum bemanding til de mange der helt reelt har brug for hjælp og støtte, ja så får hjælpen karakter af "brandslukning". Når man tænker på hvor dyrt det er for samfundet at mennesker begår kriminalitet, og hvilke omkostninger både økonomiske og menneskelige det har for de pårørende til psykisk syge, så undrer det i den grad at vores politikere i så mange år har devalueret området. Tænk engang at psykiatri stadig ikke er en fuldgyldig post på finansloven men endnu bare hører under de såkaldte satspuljer, som jo varierer i størrelse hvert år. Det er ærlig talt pinligt i et samfund som vores. Jeg håber at psykiatri listen til regionsvalget i region midt får rigtig mange stemmer!

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Hm...lad mig provokere lidt her..

  Da jeg boede i Danmark - i ufatteligt mange aar - da var der uendeligt faa mennesker derovre der led af psykiske problemer...

  Efter at have boet vaek i mange, mange aar fik Danmark saa pludselig en hel stak "Super-Sygehuse" med store psykiatriske afdelinger og vupti - Danskerne blev "psykisk syge" (og mistede/mister livet af det...) i tusindvis.....

  Jeg vil ikke kommentere det yderligere, blot tilfoeje dette lille citat fra Friedrich Nietzsche:

  “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.”

  Her i mit adopterede land er vi faktisk begyndt at sige til hinanden naar vi ses...og igen gaar hver til sit: "stay sane" velvidende hvilket land vi taenker paa naar vi siger det... og, myndighederne her siger "we've seen it before from over there"....

  Det var saamaend blot det jeg ville sige...hav en fortsat god uge og..eh.....stay sane!!

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Jette Mae Abildgaard

  Jeg har kun boet over here i uendeligt mange år, så det er selvfølgelig interessant at få et pust fra over there; men er det nu noget med som vinden blæser? 1) Er der ikke forskel på psykiske problemer og psykiske sygdomme? 2) om man tidligere så mennesker med psykiske sygdomme afhang vel i høj grad af om hvor man færdedes og om man havde kontakt med/kendskab til nogle af de nu nedlagte psykiatriske hospitaler? Samt nok ikke mindst af folks, og samfundets, holdning til psykisk sygdom. Fandtes den overhovedet? Blev det ikke kaldt alt muligt andet?

 • Anmeld

  Mikael Fotopoulos

  Psykisk sygdom vs. problemer

  De mennesker CO taler om, er mennesker der er psykisk syge. Ikke mennesker med psykiske problemer. Jeg ved det, jeg arbejder som læge på skadestuen. Der er ikke brug for bosteder. Der er brug for psykiatriske hospitaler. For patienternes skyld og for befolkningens. Et fagligt faktum. Et bosted er...et bosted, altså en bolig. Det er ikke et sted hvor der foregår systematisk pleje, systematisk observation, og systematisk behandling. Men det er det psykisk syge mennesker behøver.

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Hvad jeg finder specielt underligt Ete og Mikael...

  ..er, at al denne psykiske sygdom pludselig blussede helt vildt op derovre da Danmarks "Super-Hospitaler" stod faerdige.....

  Jo Ete - der er sikkert stor forskel paa psykiske problemer og psykisk sygdom men, stadig finder jeg det absolut fantastisk at naesten et helt lands befolkning naermest paa kommando faar lige netop disse "problemer" og "sygdomme" men ok...de er sikkert gode penge i al den "sygdom"....undskyld ironien men, dette er faktisk hvad verden taler om...

  Naar den Danske dronning laener sig helt ind i kameraet under sin nytaarstale (jeg mener det var nytaaret mellem 2015/16 - ikke 100% sikker dog) og fortaeller hele det Danske folk at "der er saa meget sygdom derude"...jamen saa skynder Danskerne sig at blive syge ....saa faar jeg kriblen ned ad ryggen..(jeg haaber da soens folk og Groenlaenderne klarer sig bedre....undskyld)

  Og ja Mikael, selvfoelgelig er der da mennesker der ER reelt psykisk syge derovre og skal have en ordentlig behandling...der er ogsaa "psykologer" som - var det ikke Henrik Day Poulsen han hed - der ligefrem laver show ud af det, og saa begynder jeg at blive vred..aegte vred for, lige netop saadan noget, er i min verden at - for nu at skrive det paa godt Dansk - tage pis paa folk 100% - specielt paa de der reelt er syge og, ikke blot er blevet "syge" fordi dronningen sagde det paa TV!

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Laes ogsaa min endelige 'provokation'....

  ...som findes i denne artikel og, som goer mig uendeligt ondt at give videre men ikke desto mindre ER det vigtigt .... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2800142/

  Danmark har desvaerre siden 2009 brugt en ''lov'' der er 100% ens med denne her http://auschwitz.org/en/history/prisoner-classification/system-of-triangles og, DET er helt uendeligt GRIMT at vide........specielt aar man sammenligner med ovenstaaende artikel....''Loven'' bliver i Danmark brugt overfor mennesker der bl.a. er arbejdsloese.... dette ER 2017...ikke 1939 jo....

  Godnat lille Danmark...stay sane og, skynd Jer at blive raske...allesammen!! Vi skal bruge Jer jo....ogsaa os der bor udenfor.....

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Jette Mae Abildgaard

  Tak for kommentarer. Må blot minde om at som udenlandsdanskere er forskellige, er vi herboende det også. Endvidere om at pressen og egen omgangskreds som primære kilder har en tendens til/fare for ikke at tegne alt for nuancerede billeder.
  Jeg kan sagtens følge dig i at det ikke er ret opmuntrende for tiden at se på udviklingen i Danmark, heller ikke i Danmark! Supersygehuse eller ej.
  Venlig hilsen

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Soede Ete...

  Min omgangskreds siger desvaerre som jeg Ete......fordi vi netop ikke farer op...vi graeder Ete ....fordi jeg desvaerre i min besiddelse har tusindvis af dukumenter og baandoptagelser fra Danmarks myndigheder der mere end viser at hvad jeg skrev til Jer i gaar aftes kun er en meget lille del af sandheden......

  Jeg hader at vaere en af dem der siger det men, jeg elsker faktisk mit gamle folk Ete..elsker Jer paa den maade, at jeg bestemt ikke kan lide Jer alle MEN, jeg elsker Jer fordi I jo er en del af mig og altid vil vaere det uanset hvor langt vaek jeg bor, og hvor lidt jeg igen vil kunne bo sammen med Jer og, ingen paa denne planet fortjener den afslutning paa livet som alt, alt for mange uskyldige mennesker i Danmark nu faar og ja, den herre der udtaler sig i denne artikel, kommer fra det Danske politi ...jeg kommer "bare" fra et andet land....(han vil sikkert rase over mig hvis han laeser hvad jeg skriver her....who cares..)

  I en situation som den nuvaerende Ete, da boer ingen stole paa noget af det en myndighedsperson siger.....ingen af dem og, myndighederne inkluderer politiet..

  Hav en god dag i Danmark ...et stort smil og eet klem til Jer alle herfra og....stay sane....saa begynder solen igen at skinne...ogsaa over Danmark

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Jette Mae Abildgaard

  Forhåbentligt har du det lige så godt over there, som vi har det i Danmark.
  Når jeg læser dine indlæg, så tænker jeg, at du har været væk fra Danmark i mange år. Meget vand er løbet i verdenshavene og meget er forandret. Det var eksempelvis Frederik IX, der altid sendte hilsener til søens folk. Lad nu kære, gamle kong Frederik hvile i fred. Det er 45 år siden, han døde.
  ....
  I Danmark sætter vi pris på den åbne debat og dialog, hvor såvel politikere som myndighedshedspersoner og borgere frit kan debattere....og bekymre sig om og tage vare på hinanden.
  ....
  Et velfærdssamfund kendetegnes ved, at man tager vare på de mest sårbare og svageste borgere, - og at man uden at have pengepungen med kan gå til lægen og kan blive behandlet på hospitalet.... blive hjulpet af fællesskabet, hvis man ulykkeligvis får brug for det. Meget værdifuldt og trygt.
  ....
  Der har været en intensiv debat om, at psykisk syge mennesker ikke får den rette lægelige og pædagogiske hjælp. At debatten foregår intensivt og i det åbne rum .. imellem politikere, fagfolk, myndighedspersoner og borgere..er et særdeles positivt og respektfuldt tegn på, at danskernes grundlæggende indstilling er, at vi skal tage vare på hinanden. Det er langt fra et tegn på, at der er blevet flere mennesker, der lider af sindssygedomme. Problemfelterne bliver blot belyst og vurderet i åbenhed.
  Endvidere er anerkendelsen og tilliden til dem, du kalder myndighedspersoner særdeles stor....Vi er ikke ukritiske overfor hinanden, men vi åbent og ærligt gå i dialog, netop fordi vi respekterer hinandens ståsted og udgangspunkt og ikke har grund til at frygte for repressalier. Heldigvis.
 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  I.R.Bertelsen

  Jeg er - paa dine vegne - glad for at hoere dette...

  Vi har blot nogle temmeligt forskellige oplevelser af stedet - helt som en del, nu desvaerre afdoede og ellers, 100% raske, dygtige og dejlige bekendte nok ikke ville vaere helt enig med dig men ja, som ogsaa du soede Ete var inde paa, da er det ikke kun i Danmark der er problemer...Europa er et gammelt kontinent...uendeligt gammelt....

  Og ja, det er korrekt I.R.Bertelsen at aabenhed er godt...jeg husker blot ikke en eneste gang denne form for "aabenhed" fra det Danmark jeg boede i. Til gengaeld husker jeg et land hvor mennesker talte og fik et godt grin med hinanden helt som vi goer her hvor jeg nu bor..vi gaar til gengaeld ikke rundt og saetter diagnoser paa hinanden hele tiden, uden at have kompetence til det, som vi desvaerre er en del der har oplevet derfra de senere aar...og, det jeg mener med det jeg har skrevet ovenstaaende er i bund og grund, at paa vores allesammens planet er der plads til os allesammen og vi skal ikke se ud som, opfoere os som, tale som, klaede os som nogen andre overhovedet for at have ret til at vaere her paa helt lige fod ... uanset hvem vi er, for at kunne "klassificeres " (hvor jeg hader det ord) som mennesker, helt som ingen af os har eller skal tage retten til at slaa andre ihjel...og, da slet ikke "bare for sjov" som visse Danskere desvaerre har gjort gennem mange aar...man skulle jo naermest tro den Lutheranske Kirke var indblandet i noget saadant...her henviser jeg til den Europaeiske konvetion for Menneskerettigheder som vi ogsaa alle er en del af....ogsaa Danmark...uanset hvad diverse hjemmehjaelpere o.lign. mener...saa laenge der foreligger en underskrift paa en saadan erklaering da overholdes den...helt som alle andre Internationale love overholdes...

  Ikke mere alvor her...men hende der Jeres majestaet.....jeg mener saa betemt ofte at have hoert hende omtale soens folk og, jeg kunne ikke dy mig I.R.Bertelsen...sorry...lidt ...den aften jeg saa hende rykke helt ind i skaermen....jeg vil undlade at skrive mere om det her... Vi har ingen dronninger og konger i mit land.......ej heller er vi et gammelt koloniland, hvilket bestemt ikke betyder vi er perfekte..meget langt fra...i oejeblikket lader det dog til vi maa tage ansvaret for en del af de ting nogle af disse gamle, gamle kolonilande klumrer sig ud i men ok, vore skuldre er brede...saa ogsaa det klarer vi...i hert fald lige indtil det bliver for meget af det "gode"...og, lad os lige vende den gamle talemaade om her, og sige at med ansvar kommer jo netop ogsaa frihed...helt som man vist normalt saetter ordene den anden vej...vi har dem begge - baade frihed og vi tager ansvar for de ting vi selv laver saa, lidt ansvar for gamle kolonilande kan vi vel godt klare naar blot disse husker hvad de jo saa ogsaa har givet os ved samme lejlighed..:)

  Og allersidst, der er skam ogsaa mennesker her der er psykisk syg og/eller har psykiske problemer og, har alle mulige andre syg- og daarligdomme...vi koerer blot ikke hets paa dem og, ej heller laver vi show og tager "pis paa dem" men, saadan er vi jo saa forskellige..her ville det blot vaere en stor fornaermelse...

  Hav en od aftn i Danmark og ....stadig...stay sane...vi forsoeger det samme her men, det er ikke helt forkert at vaere en smule tosset...faktisk hjaelper det...specielt paa en regnvejrsdag... :)

 • Anmeld

  Per Asp · Efterlønner & kandidat til Kommune & Regionsvalg

  Der er så meget vi skal passe på !

  Jeg forstår fuldt og helt Oxfeldt bekymring over at politiet i højere grad skal agere i problemet omkring psykisk syge. Jeg bor selv i et kvarter hvor der er mange psykisk syge og har så sent som i går, hvor der kom 2 politibiler med udrykning til en ejendom nær min bopæl, tænkt meget over dette.
  Jeg mener hele samfundet og især de der er er forældre til mindre børn, skal stoppe op og reflektere over dette. Det går ganske enkelt for stærkt i vort samfund og det starter med il og jeg allerede der hvor børnene skal op og i skole. Helle familien stresser i det der skal ende med at være en succes, men ofte ender i det modsatte til følge. Skilsmisser en mas, curlingbørn der allerede her er potentielle patienter i psykiatrien.
  efterfølgende skal de så jeg topkarakterer i skolen hvor alt under et 10 tal efterhånden betragtes som en katastrofe. Lad nu være med at tro at dette kun drejer sig om penge, - der er en holdningsændring der skal til.
  Hvad angår beredskab kunne jeg forstille mig noget i retning af " Natteravnene" , som et frivilligt korps med fokus på psykisk syge ?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Jette Mae Abildgaard.

  Tror, der er gået sprogkludder i debatten.
  "at tage vare på"
  betyder på engelsk "to take care of" , altså "at sørge godt og omsorgsfuldt for".
  "at tage vare på"
  skal IKKE forveksles med det engelske "to take aware of".
  Tror derfor, du har misforstået mit svar til dig.
  Det er jo, hvad der kan ske
  Vh
  I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Soede I. R. Bertelsen..

  Jeg har intet taget fejl af..desvaerre....

  Med ikke mindre end 18 torturerede, komplet menneskeligt oedelagte, myrdede, gode, vidunderlige, veluddannede, intelligente og 100% uskyldige mennesker (oprindeligt kommende fra flere kontinenter) i bagagen (alle ankommet i disse situationer gennem de seneste 8 aar fordi de oenskede at goere noget GODT sammen med bl.a. undertegnede) fra det land jeg IKKE har boet i de seneste naesten 18 aar (Danmark), da kender jeg til hudloeshed udtrykket "tage vare paa"/"take care of" og ligeledes kender jeg ordene kaerlighed, afsavn og SORG..derfor min ord til denne artikel, selvom jeg er 100% klar over ligegyldigheden - den 100% totale ligegyldighed - fra de menneske-lignende subjekter der er skyld i disse horrible menneskelige oedelaeggelser og, jeg vil for resten af mit liv altid have et spoergsmaal i min sjael der bestaar af udelukkende et/to ord: Hvorfor?? eller blot: For HVAD??

  Jeg haaber de menneskelignende skabninger der er ansvarlige for disse horrible forbrydelser har opnaaet det de ville...men, har ikke taenkt mig at holde min kaeft...aldrig, for min respekt for saadanne subjekter findes ikke - slet ikke I. R. Bertelsen og, det tror jeg heller ikke din ville vaere om det var 18 af dine bekendte, venner, kolleger etc....

  Om subjekter som ham der har udtalt sig i denne artikel kender betydningen af disse - mine ord, er jeg ikke klar over men, desvaerre tvivler jeg kraftigt!

  Hav en dejlig weekend og...stay sane...:)

  Kaerlig hilsen fra
  Jette -

  og staten Irland som netop soerger godt for bl.a. jeg og alle andre, paa en dejlig og omsoergsfuld maade og, indenfor de skrevne love og regulationer...det vaere sig Nationalt samt Internationalt

 • Anmeld

  Sven-Åge Westphalen · Regionsrådskandidat for Alternativet

  Efterbehandlingsgaranti for psykiatriske patienter

  Efterbehandlingsgaranti for psykisk syge patienter, hvor alle patienter efter endt psykiatrisk behandling - såvel ambulant som indlæggelse - garanteres en opfølgning inden for en uge.
  Opfølgningen kan have forskellig udformning, som defineres i samarbejde med patienten/familien, skal være aftalt og forberedt med patienten og/eller patientens familie/netværk, herunder om opfølgningen finder sted i regi af socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien eller som midlertidigt socialt tilbud. Garantien omfatter men er også en udvidelse af tilbud i distrikts- og socialpsykiatrien og skal dermed ikke erstatte de øvrige tilbud eller deres faglige indhold. Det kan fx være
  • Opfølgende terapi (psykolog, samtaleterapeut, mindfullness)
  • Behandlings- og pårørende koordinator gennem hele forløbet
  • Mentor for patienten – også børn/unge
  • Mentor for en familie ramt af psykisk sygdom
  • Hjælp til skole/uddannelse for børn/unge
  • Praktisk hjælp i en overgangsperiode

  Det vil løse tre hovedproblemer med den nuværende psykiatribehandling
  • Risikoen for at falde mellem to stole, dvs. mellem regionale og kommunale tilbud ved udskrivning
  • Manglende støtte til patienter med lettere diagnoser, der ofte enten ingen opfølgning får eller kun får kortvarig ambulant opfølgning på det sengeafsnit, hvor de har været indlagt.
  • Manglende tilbud til familier, hvor et familiemedlem er blevet syg, og hvor der efter behandling lægges et for stort ansvar på familien uden tilstrækkelige støttetilbud

  Den kritiske situation opstår, når borgere efter endt behandling skal tilbage til enten egen familie, egen bolig eller socialpsykiatrien. Det er i høj grad relevant for psykiske patienter, at der er et øjeblikkeligt efterbehandlingstilbud efter udskrivning, hvor skrøbeligheden er størst.

  Ikke mindst der, hvor man skal tilbage til sin familie - uanset om det er en voksen eller et barn - hvor det forventes, at familien tager over. Ofte er familien allerede hårdt presset, da psykisk sygdom i forvejen belaster hele familien og ikke kun den syge selv. Samtidig har den syge selv behov for, at familien er familie og ikke terapeuter eller pleje-omsorgspersonale - og for selv at kunne genindtage den rolle, man har i familien uanset om det er som mor, far, storebror eller lillesøster.

  Også hvis man som enlig voksen skal tilbage til egen bolig, kan det være en skræmmende situation pludselig at være helt alene.

  Derfor mener Alternativets kandidater til Regionsrådet i Region Sjælland, at genoptræningsgarantien for fysisk sygdom skal suppleres med en efterbehandlingsgaranti for psykisk sygdom.

 • Anmeld

  Ole Schrader · Min sofa

  Hvem skummer fløden ?

  Så længe nogen profitere på psykiske lidelser, vil de fortsætte med at gøre nada..

 • Anmeld

  Jette Mae Abildgaard

  Ole Schrader

  Maaske du skulle spoerge NOVO Nodisk og staten f.eks. OG selvfoelgelig de stats-og kommunalt ansatte der i mange tilfaelde faar bonusser (og ikke mindst velfaerds-turisme-rejser) for at ooedelaegge menneskeliv....hoeje bonusser!

  I dag saa jeg at det er Holocaust dag og, Vera Jourova fra Kommissionen laegger saa "fint" denne side ud paa f.eks. Linkedin sammen med Juncker. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-393_en.htm

  Helt samme Vera Jourova hvis afdeling jo netop fortsat daekker over mindst et EU land og de helt horrible brud paa den frie bevaegelighed i EU...det vaerste land - der hvor "ideen" til disse brud kom fra: Danmark (Anders Fogh) - som hverken kan eller vil stoppe (igen-igen) og, som jo saa "fint" implementerede denne "lov" http://auschwitz.org/en/history/prisoner-classification/system-of-triangles i stedet for denne http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01971R1408-20080707, som de ellers havde underskret at ville men, i stedet valgte at blive "foregangsland" for alle de brud og, lad os gaette paa hvor mange Danskere og Europaere der er blevet erklaeret "psykisk syge" ved ankomsten til Danmark siden da ....tvangsmedicinereing og indlaeggelse omgaaende ...ikke noget jeg opfinder men har set og, det var ment jeg selv skulle have oplevet det ogsaa derovre (bruddet begaaet mod mig mindre end 72 timer efter jeg stoppede et kontrakt job i et andet land - "flot" DK)...i mine kommentarer ovenstaaende kan du laese lidt om straffen fra det lille land (DK), for at faa noget saadant gennemfoert og, hvad du laeser der er bestemt ikke alt og nej, 9 aar senere er vi stadig ikke faerdige...de kaemper "bravt" de smaa Danske embedsmaend...men DET er der gode penge i Ole og, der er MANGE penge i det...jeg personligt har "kun" mistet et hjem, ca. Dkr. 5 mill, min elskede datters (hun bor desvaerre i DK og, jeg er komplet aflukket for hende nu - hun har 3 boern!) sind, krop, personlighed tvangs SYG - min elskede RASKE og ve uddannede datter maatte altsaa lige tortureres "lidt" saa jeg kan laere det???...og selvfoelgelig alle de mennesker du ser ovenfor...fra rundt omkring i verden...og, jeg venter stadig paa bl.a. Danmarks svar paa, hvor mandatet til at oedelaegge torturere og draebe mennesker rundt omkring - tilsyneladende efter forgodtbefindende er at finde....og venter....men, jeg VED der var gode penge i det for Danmark fra de fleste af disse....f.eks er noget af det foerste der ryger, de penge der var sat til side til personens folkepension ...huse, biler, og dernaest "psykisk sygdom", ALT.....saa "hyggeligt" at komme til det lille Nordiske land...FOEJ!

  Og, hvor mon de €1.4 billion kom fra til at betale Danmarks statsgaeld ud paa mindre end 9 aar...en gaeld opbygget over naesten 200 aar https://www.irishtimes.com/business/economy/denmark-rids-itself-of-foreign-debt-for-first-time-in-183-years-1.3017088 - maaske Danmark vandt i lotto? HUSK: Danmark var komplet bankerot da landet startede at tilbagebetale disse €1.4 billioner i 2008!! ELLER, maaske et utal af Danskere blev "psykisk syge", medicineret og til sidst doede af disse "sygdomme" (burde ikke kun have skrevet dette i datid da det jo stadig foregaar).....

  Hvor mange "Super Hospitaler" er det Danmark har faaet gennem blot de 18 aar jeg har vaeret vaek mon og, hvor fyldte er de nu konstant? Da jeg boede i landet, var folk hverken mere eller mindre syge Ole og, da slet ikke "psykisk syge"... og, jeg maa erklaere mig 100% enig med Friedrich Nietzsche som bl.a. sagde - citat: "Insanity in individuals is something rare - but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule".....og samtidig fortaelle dig, at naar jeg nu kigger mod Danmark, da er det med skraek i hjertet..... blot bruddene i EU paa denne "frie" bevaegelighed er jo netop paa omkring 100 millioner nu...."psykisk syge" allesammen - virkelig???

  Benefit: Staten Danmark og medicinal firmaerne m.flere....

  Maaske - bare maaske der er et meget lille gammelt land der skal STOPPES Ole! Saa helt uendeligt trist...saa helt forfaerdeligt...jeg har talt med Danske advokater der graeder over telefonen, klapper roeret paa med det samme de hoere hvem der ringer etc og Bagmandspolitiet og deres direkte trusler nu fortaeller mig de har det "varmt" hvilket glaeder mig helt uendeligt....de VED det men som altid - de kan ikke faa stoppet...fordi "der er jo gode penge i det"...

  Der var en der spurgte mig om jeg er klar over hvem det er jeg oensker at tage i retten. Mon ikke mit svar skal vaere det Danske folk Ole? For staten...det er folket, ikke sandt :( !?

  Stay sane og pas paa Jer selv...