Psykolog: Det gode samvær er afhængigt af gensidig respekt

DEBAT: At tilrettelægge et godt samvær kræver, at alle involverede kender og er indforstået med at respektere hinandens behov og grænser, skriver Anna Rosenbeck, klinisk psykolog.

Af Anna Rosenbeck 
Klinisk psykolog, cand.psych.

Samvær mellem børn, forældre og plejeforældre er et spændingsfelt med mange nuancer og med behov for en tydelig kontekst for samværet.

Et samvær mellem børn og forældre bør planlægges med nøje kendskab til anbringelsens art og til, om anbringelsen er planlagt for hele barndommen, eller om der blot er tale om en kortvarig anbringelse med en hjemgivelse for øje. Tillige er det vigtigt at kende barnets og forældrenes behov.

Uanset formålet med anbringelsen skaber børn, forældre og plejeforældre sammen et "rum" for samværet.

Et "rum" med en stemning, der også kan være et spændingsfelt med mange forskellige nuancer, som er skabt af tidligere hændelser mellem børn og forældre og deres kompetencer til at relatere sig og udvikle gensidige relationer

Børn kan møde til samværene med positive forventninger og spænding før mødet med forældrene. Forældrene kan møde med en følelse af at ville give barnet kærlighed og omsorg og vise sig som kompetente forældre, der mestrer at være gode forældre.

Plejeforældrene kommer med et ønske om et positivt samvær, men med en bekymring for, om barnets behov og grænser respekteres.

Disse meget forskelligartede forventninger kan være vanskelige at indfri, og de kan forstyrre samværene og skabe disharmoni i forældrenes og barnets liv og påvirke samspillet imellem dem, ligesom de kan forstyrre børnene i deres udvikling og eventuelle behandling og skabe utryghed hos børnene.

Respekt for hinandens behov
Et samvær er ikke blot et samvær, som man kan forvente forløber harmonisk og giver anledning til glæde og begejstring.

Det er også et møde mellem børn og forældre i et "rum", hvor forventninger og modsigelser kan mødes og skabe stemninger, som kan forstyrre samværet. Foruden at forstyrre relationen mellem børn og forældre og plejeforældre, kan disse forventninger også skabe ængstelse og angst, som kan påvirke børnenes personlighed, retraumatisere dem og skabe utryghed med usikre forventninger.

Børnenes ophold i plejefamilien kan forstyrres af samværet mellem børnene og forældrene, således at arbejdet med at få børnene i en positiv udvikling også forstyrres.

Tilliden til plejeforældrene, "basen for tryghed", kan forstyrres, således at børnene gives en oplevelse af utryghed, en følelse, som de måske kan genkende fra tidligere oplevelser i deres liv.

Der kræves derfor en tydelig kontekst med udgangspunkt i børnenes, forældrenes og plejeforældrenes behov, når samvær skal tilrettelægges. Det skal være etableret for barnets bedste og tillige tilgodese forældrene i det omfang, de magter at være til stede med respekt for barnets behov.

At tilrettelægge et godt samvær med det formål at tilgodese barnets behov og skabe et samvær til barnets bedste kræver en tydelig kontekst, hvor alle involverede, inklusive barnet – under hensyntagen til dets alder – kender og er indforstået med at respektere hinandens behov og grænser, samt hvad loven tilsiger.

Den reelle fare for en mislykket anbringelse ligger i en usikker analyse af behovet for samværet med de gensidige forventninger. En usikker kontekst, hvor børnene er usikre og utrygge, og hvor forældrene er usikre på deres rettigheder og på, hvad de kan forvente og kræve. Og hvor plejeforældrene er bekymrede og usikre, hvilket kan skabe usikkerhed om anbringelsen og formålet med den.

Forrige artikel Debat: Flyvning bør ikke nedbringes på grund af CO2 Debat: Flyvning bør ikke nedbringes på grund af CO2 Næste artikel Debat: Folk-legenden havde et vigtigt budskab med på sin afskedsturne Debat: Folk-legenden havde et vigtigt budskab med på sin afskedsturne
 • Anmeld

  Christian X

  Respekt

  skal læres og vedligeholdes via gensidighed. Men dannelsen er blevet substitueret af pseudo-uddannelse, måltal, bundlinjer og mig-kultur m.m.

  Det ses i trafikken, supermarkedet, medier, på uddannelser og arbejdspladser. Er der noget at sige til at mistrivslen tager til?

 • Anmeld

  Jeanette

  Korrupte orderfollowersJeanette

  Hold jer væk fra. Vores børn. Lav jeres eksperimenter på jeres egne børn. Fucking lorte korrupte mennesker!
  Hvordan fuck får man tillid til folk som arbejder sammen med en korrupt kommune og en korrupt regering. ALENE FOR AT OPRETHOLDE SIN EGEN EKSISTENS. Føj i skulle skamme jer alle i Orderfollowers.
  Fuck jer alle sammen

 • Anmeld

  Christian X

  Hvad sker der med

  de tusinder af piger, der har været eller vil komme i nedenstående situation:

  http://www.lokalavisen.dk/112/2018-07-10/-Lokalomr%C3%A5de-h%C3%A6rget-af-gruppevoldt%C3%A6gter-af-udenlandske-drenge-2472454.html?ref=eblistermest

  Tvangsfjernelse til et mere sikkert miljø...

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " DVAD SKER DER I HJERNEN " !!!!

  Det er ubeskriveligt når man bliver Mor el. far !!!
  Der går en symfoni af livsglæde gennem en Far
  og Mor !! Hvad der kan nedbryde den livsglæde er ufatteligt !!! Det kommer som lyn fra en klar
  himmel !!! dette frygtindgydende instinkt !!!!
  MODERINSTINKETTET !!! Der opstår en konflikt !!
  Mor og barn bliver isoleret på krisecenter faderren bliver frarøvet sit barn !!! indtil han begår selvmor eller bliver kørt ud på et sidespor
  Den syge mor får forældremyndigheden og
  BARNET bliver kasteboldt mellem Kommune og
  andre uansvarlige offentlige praktikanter !!!
  Ny lov er på vej !! fra enigt folketing !!!!
  Ps. Man kan ikke uddanne sig til FØDELSER !!!
  Der forskes i øjeblikket om !! hvad sker der i
  hjernen på en nybagt mor !!! Venligst hp.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  MORERMÆLK !!!

  Modermælk fra kvinder der har overskud af dette kan nu købes
  fra et hospital i Århus og København !!!! Det er fra kvinder der
  ikke ryger og ikke har nogen sygdom 100 % kontrolleret , nu er
  DEN ENLIGE FAR EL. ENLIG MOR lige stellet !!!!!! Er
  der er tale om forældreretten og dermed BARNETS TARV !!!!
  må der indgå nytænkning også i Retten !!! Venligst hp.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  KVINDENS KARMP FOR OVERHERRERDØMME !!!!!

  Danske mænd gifter sig ikke med danske kvinder fremover ??????
  Danske mænd gifter sig i dag med udenlandske kvinder !!!!!!
  DANMARK ER PÅ VEJ TIL AT BLIVE ET MULATSAMFUND !!!!!!!
  Ikke et ondt ord om mulatter !!! i sundhedens tegn ?????
  Venligst hp. Ps. I religionsfrihedens fremtid !!!!!

 • Anmeld

  Laursen, Lars · Skribent

  Hold da op...

  Hold da op en masse underlige kommentarer til dette debatindlæg...

  Jeg vælger ikke som sådan at forholde mig til artiklen, da jeg ikke har nok indsigt indenfor dette felt, må blot erkende at jeg er overrasker over de her kommentarer...

  Dbh,
  Lars - https://bedreholdning.dk/