Integration og beskæftigelse slås om den største bid af satspuljen

TOVTRÆKKERI: Der er lagt op til rivegilde mellem integration og beskæftigelse, fordi midlerne til de to områder er skrumpet - og skal fordeles om det samme forhandlingsbord. Altinget gør status.

Forhandlingerne om udmøntning af satspuljen inden for beskæftigelse og integration tegner til at blive et tovtrækkeri mellem de to områder.

I næste uge tages der for alvor fat på forhandlingerne om den del af satspuljen, der handler om initiativer til beskæftigelse og integration. Fronterne er endnu ikke tegnet op, da partierne stadig holder kortene tæt til kroppen, når det kommer til konkrete krav.

Men netop fordelingen af midler mellem de to områder tyder på at blive en knast i forhandlingerne, hvor der skal opnås enighed mellem alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, der ikke er med i aftalen om satspuljen.

På den ene side af forhandlingsbordet sidder regeringens støtteparti og Folketingets andet største parti, Dansk Folkeparti, der allerede har kritiseret regeringen for overhovedet at inddrage integration i udmøntning af satspuljen.

”En af knasterne bliver nok integration i forhold til, hvor mange penge der skal bruges på det område fra satspuljen. Fordi vi kan lige så godt erkende, at vi ikke er enige med Radikale, SF og Alternativet på det område. Vi mener, at pengene skal findes et andet sted,” siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Røde partier vil flytte penge til integration
På den anden side af forhandlingsbordet har Radikale som optakt til forhandlingerne meldt ud, at de gerne ser, at der bliver flyttet flere midler til integrationsområdet, der skal gå til bekæmpelse af undertrykkelse og social kontrol.

”Som der intet er afsat til trods megen snak,” skriver beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen i en sms til Altinget.

For eksempel vil Radikale sikre fortsat støtte til Exitcirklen, som lige nu er stærkt omdiskuteret på grund af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) opfordring til satspuljepartierne om at sløjfe støtten til projektet.

Partierne mødtes torsdag til et kort møde om rammen for udmøntning af puljen. Kirsten Normann Andersen fra SF bekræfter, at fordelingen mellem integration og beskæftigelse allerede nu udgør en knast.

”Der skal i udgangspunktet lægges nogle flere penge over på integrationsindsatsen, og det er vi flere partier, der synes er en god idé. Andre vil egentlig gerne vide, hvordan pengene er fordelt. Men der bliver lagt lidt arm om, hvilke penge, der skal ligge hvor,” siger hun.

Socialdemokratiet har bedt regeringen om en oversigt over, hvordan pengene helt konkret skal fordeles mellem de to områder.

”Jeg har bedt om et fyldestgørende dokument, hvor jeg kan se, hvor mange forslag og hvilken økonomi der er til de to områder. Der vil nok være nogle knaster i forhold til om partierne vil flytte noget fra integration til beskæftigelse og omvendt, men der vil jeg se papiret, før jeg tager stilling,” siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn.

Færre midler at forhandle om
Udover uenigheden om fordelingen har partierne også fået færre penge at fordele.

Regeringen foreslog oprindeligt i sit oplæg til udmøntningen af satspuljen, at beskæftigelsesområdet og integrationsområdet – herunder også indsatser mod bander – skulle forhandles hver for sig med hver sin pulje af midler.

Her fik beskæftigelsesområdet cirka en milliard til udmøntning i perioden 2018-2021, hvilket udgør en tredjedel af den samlede sum på tre milliarder. Samtidig var puljen for integration på 370 millioner i samme periode.

Men kort efter det indledende sættemøde valgte regeringen at omprioritere satspuljen til fordel for ældreområdet og sundhedsområdet.

Det skete på bekostning af beskæftigelsesområdet, der blev lagt sammen med integration og samtidig fik 190 millioner kroner mindre at forhandle om.

Nu foregår forhandlingerne med to forhandlingsledere i form af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Ingen krav endnu
Det er stadig for tidligt at spå om, hvordan fordelingen af satspuljemidlerne ender, idet alle partier skal tilgodeses på den ene eller måde.

”Vi har sagt, at der skal få penge til bander og integration. Det er forkert at bruge pengene fra satspuljen, men nu må vi se. Vi er ikke ene om at bestemme,” siger Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.

Af samme grund vil partierne helst ikke melde nogen skarpe krav ud endnu. Dog lufter Dansk Folkeparti en prioritering på beskæftigelsesområdet. Der skal ses på dem, der er syge og på kontanthjælp.

”Vi vil have, at man efter et års langvarig sygdom får vurderet sin sag, og der bliver taget stilling til, om man fortsat skal være på kontanthjælp,” siger Bent Bøgsted.

SF vil støtte indsatser, der afdækker og forebygger vold på arbejdspladser - som eksempelvis projektet 'Vold som Udtryksform', der ifølge Kirsten Normann har gode resultater.

Forrige artikel Her er den nye radikale spidskandidat i København Her er den nye radikale spidskandidat i København Næste artikel Her er den nye trepartsaftale om efteruddannelse Her er den nye trepartsaftale om efteruddannelse