Topøkonom før rapport om genåbning: Det er et grundvilkår, at usikkerheden er stor

INTERVIEW: Som formand for regeringens ekspertgruppe har Torben M. Andersen fået fem dage til at vurdere, hvordan Danmark styrer gennem genåbningens fase to med størst økonomisk gevinst og mindst muligt smittetryk. "En akutbestilling", som ifølge den tidligere overvismand udfordrer forskernes vanlige arbejdsmetoder.

Professor Torben M. Andersen har siddet med i utallige kommissioner og ekspertgrupper, men har aldrig prøvet noget, der ligner den opgave, som regeringen med ultrakort varsel har bedt ham løse.
Professor Torben M. Andersen har siddet med i utallige kommissioner og ekspertgrupper, men har aldrig prøvet noget, der ligner den opgave, som regeringen med ultrakort varsel har bedt ham løse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

"Du er heldig, at jeg tager telefonen. Det er faktisk kun, fordi jeg er ude at hente kaffe."

Tidligere overvismand Torben M. Andersen arbejder lige nu 24 timer i døgnet – nærmest bogstaveligt talt, understreger han, for at nå i mål med den opgave, som kan få afgørende betydning for genåbningen af Danmark.

I fredags kom det frem, at regeringen nedsætter en tre mand høj ekspertgruppe, som i lyntempo skal vurdere, hvilke tiltag der giver størst samfundsøkonomisk gevinst i forhold til smittetryk.

Læs også

Det er en ny situation og en ny type politik, man fører, så det er klart, at der ikke er det samme materiale og metoder at trække på, som vi er vant til.

Torben M. Andersen, Professor, Aarhus Universitet

Sammen med professor Michael Svarer, som også er tidligere overvismand, og professor Philipp Schröder skal Torben M. Andersen onsdag levere en rapport, som politikerne kan støtte sig til i forhandlingerne om genåbningens fase to.

"Det er jo en akutbestilling på at få lavet nogle bidrag, som kan forbedre det beslutningsgrundlag, som politikerne har i forhold til, hvordan man skal håndtere genåbningsudfordringen," lyder hans egen definition af opgaven.

Ny situation, ny politik
Økonomiprofessoren fra Aarhus Universitet har deltaget i og stået i spidsen for utallige kommissioner og ekspertudvalg, men har aldrig helt prøvet noget, som den opgave, han nu er pålagt.

"Det er på mange måder en anderledes opgave. Tidsdimensionen er jo helt anderledes. Der er jo rigtig mange ting i forhold til information, analyser og data, som man i et normalt udvalgs- eller kommissionsforløb ville sætte i gang. Det er der jo selvsagt meget begrænsede muligheder for her – også af den grund, at nogle af de ting, der kan være behov for at vurdere, måske endnu ikke optræder i vores statistik," siger han og fortsætter:

"Så det er et grundvilkår for det her arbejde, at usikkerheden er stor, både i vurderingen af den aktuelle situation og i forhold til at kunne analysere den."

Vil det sige, at ekspertgruppen i højere grad end ellers skal basere jeres vurderinger på erfaring eller mavefornemmelse?

"Ja. Selvfølgelig er det en lidt sort-hvid måde at formulere det på, men det er klart, at vores forskersider bliver udfordret. Normalt ville vi jo få et spørgsmål, gå hjem og analysere det og komme tilbage, når vi har et svar, vi selv tror på. Det er totalt ubrugeligt i den aktuelle situation. Det er en ny situation og en ny type politik, man fører, så det er klart, at der ikke er det samme materiale og metoder at trække på, som vi er vant til. Så vi kan ikke gøre andet end at vurdere situation så godt, som vi nu kan, givet de præmisser, vi har fået," siger han.

Skabt efter norsk forbillede
Trods opgavens udfordringer kan man vove at påstå, at Torben M. Andersen ligger, som han har redt.

I et et fælles indlæg med Michael Svarer på Finans.dk slog han i hvert fald for tre uger siden til lyd for, at man i Danmark tog ved lære af Norge, hvor en ekspertgruppe fra begyndelsen af coronakrisen i fuld offentlighed har rådgivet politikerne om konsekvenserne af forskellige prioriteringer.

Herhjemme er regeringen omvendt blevet kritiseret af blandt andre Venstre og Radikale for at holde vigtige tal og informationer for sig selv i stedet for at dele dem med Folketingets partier.

"Det arbejde, der har været lavet i Norge, har jo været en del af inspirationen," siger Torben M. Andersen.

Princippet bag den norske model er, at genåbningstiltag, der har en lav smittefare og en stor samfundsøkonomisk gevinst, bør stå forrest i rækken, når der skal prioriteres i den politiske proces.

Samfundsøkonomi er også velfærd
Forbuddet mod at tage på hyttetur i fjeldet i påsken indebar et meget stort velfærdstab for nordmændene, som ikke står mål med sundhedseffekterne, har ekspertgruppen blandt andet konkluderet.

Torben M. Andersen ønsker ikke at kommentere på, om der er begået lignende fejl under nedlukningen af Danmark eller under genåbningens første fase.

Men eksemplet tjener alligevel til at illustrere, at samfundsøkonomi også i den danske ekspertgruppes arbejde skal forstås som mere end bare kroner og øre.

Torben M. Andersen vil derfor ikke udelukke, at umiddelbart bløde temaer som lukning af efterskoler og fejring af studenter vil blive vægtet i ekspertgruppens anbefalinger.

"Der står, at vi skal se på de samfundsøkonomiske effekter, og det inkluderer jo også velfærd og velstand i bred forstand," siger han.

Så studenter, der går glip af festen, kan også omsættes til samfundsøkonomi?

"Jeg vil nødig svare på de helt konkrete ting, men vi arbejder ud fra en bred indgang til at forstå samfundsøkonomiske effekter," siger han.

Der er plads til at genåbne
Balancen mellem at sikre færrest mulige dødsfald og samtidig afbøde konsekvenser for økonomi og velfærd har udgjort det store politiske dilemma gennem coronakrisen.

Trods stort arbejdspres og den potentielle indflydelse på de efterfølgende beslutninger føler Torben M. Andersen ikke, at ekspertgruppen gør sig til dommer over liv og død.

"Det er nogle store nye spørgsmål, som har nogle filosofiske vinkler. Men den opgave, vi er blevet sat til at løse, beder os ikke om at tage stilling til det (dødeligheden, red.). Vi ved allesammen, at vi ligger under den grønne kurve, og det betyder, at der er noget plads til at genåbne, uden at vi sætter de sundhedsmæssige mål over styr," slutter han.

Ekspertgruppens rapport offentliggøres onsdag i fuld åbenhed. Regeringen har derefter få dage til at lande en politisk aftale om genåbningens fase to, som efter planen skal træde i kraft 10. maj.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben M. Andersen

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, formand, ATP
m.Sc. (London School of Economics 1981), lic.oecon. (Aarhus Uni. 1984), ph.d. (CORE, Belgien, 1986)